Integrationsuddannelse for flygtninge forlænges - trods modstand fra DF

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har forlænget integrationsgrunduddannelsen. Det strider mod paradigmeskiftet, mener DF
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har mandag indgået en aftale om at forlænge den såkaldte integrationsgrunduddannelse (IGU), der hjælper flygtninge og familiesammenførte ind på arbejdsmarkedet gennem praktik og undervisning.

Den treårig forsøgsordning, som nu forlænges frem til 30. juni 2022, blev indført som en del af trepartsforhandling i 2016.

Vores holdning er, at det er noget skidt

Men IGU’en strider mod paradigmeskiftet i flygtningepolitikken, som er vedtaget i Folketinget mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, mener integrationsordfører i Dansk Folkeparti, Marie Krarup:

“Vores holdning er, at det er noget skidt. Den har vi ikke brug for, men den har vi ikke kunne få væk,” siger hun til Netavisen Pio.
 

Selvforsørgelse så længe de er her

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg kalder i pressemeddelelsen ordningen for et redskab til selvforsørgelse. Hun understreger samtidig, at de flygtninge, som det handler om, er i landet midlertidigt, sådan som det er aftalt med nye paradigmeskifte i flygtningepolitikken:

“Ordningen er et rigtig godt redskab til at gøre flere flygtninge selvforsørgende, så de på lige fod med alle andre kan bidrage til samfundet, så længe de er her,” siger hun blandt andet.

Det har været en motor i denne her forkerte trafik, hvor man har gjort asylansøgere til indvandrere

Indtil videre er 1.890 flygtninge og familiesammenførte registreret i en IGU-aftale, oplyser Beskæftigelsesministeriet.  
 

DF: IGU er en motor i en forkert trafik

I DF mener man, at ordningen har fungeret som en motor for, at flygtninge er blevet i Danmark i stedet for at rejse tilbage til deres hjemland:  

”Det har været en motor i denne her forkerte trafik, hvor man har gjort asylansøgere til indvandrere. Det har ført til en større og større indvandring fra migranter, som har ønsket at bide sig fast her og ikke tage tilbage til deres hjemland,” siger Marie Krarup.

Der er en hjemsendelsespolitik i dag, som er paradigmeskiftet

Selvom IGU-ordningen langt fra er groet i Dansk Folkepartis baghave, så understreger Marie Krarup, at flygtninges integration på arbejdsmarkedet - gennem lønnet praktik, opkvalificering, danskundervisning og mentorordninger - ikke ændre på paradigmeskiftets hjemsendelsespolitik:

”Det vi har fået ind i finanslovsaftalen, det er, at det ikke giver ret til videre ophold i Danmark, at du har denne her uddannelse, får arbejde og lærer dansk. Fordi der er en hjemsendelsespolitik i dag, som er paradigmeskiftet, som blev vedtaget torsdag, som siger, at når der er fred i dit hjemland, så skal du hjem.”

En del af det politiske spil

IGU’en har tidligere været en brik i det politiske spil mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Under forhandlinger mellem regeringen og Dansk Folkeparti om skattereformen i vinteren 2017, blev ordningen trukket ind på forhandlingsbordet. Dansk Folkeparti ønskede justeringer af ordningen som betaling for at støtte skatteaftalen.

Vi vil minde regeringen om, at der er lavet en trepartsaftale

Det faldt ikke i god jord hos arbejdsmarkedets parter. Lizette Risgaard og direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad sendte et fælles brev til regeringstoppen. Her mindede man om, at IGU’en var aftalt mellem arbejdsmarkedet parter som en del af trepartsforhandlingerne fra 2016.

”Vi vil minde regeringen om, at der er lavet en trepartsaftale, og at aftaler er nogle, man holder. Vi kan ikke forestille os, at en regering, som selv har bedt os indgå en aftale om IGU, spiller hasard med den,” sagde Lizette Risgaard.
 

Styrkelse af den ordningen

Samtidig med at IGU’en nu bliver forlænget frem til midten af 2022, så styrkes ordningen også på en række områder.

Der gives ekstra midler til danskundervisning og mulighed for forlængelse af perioden, fremhæver formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard:

“IGU’en er for mange flygtninge og familiesammenførte blevet første skridt ind på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår - helt som vi håbede på. Desuden er jeg glad for ekstra midler til bedre danskundervisning og for, at barsel og længerevarende sygdom kan forlænge IGU-perioden,” lyder det fra FH-formanden i pressemeddelelsen fra Beskæftigelsesministeriet.

Vi havde gerne set, at ordningens aldersgrænse blev lempet

Målgruppen for ordningen er i dag flygtninge på mellem 18 og 40 år, og i Kommunernes Landsforening (KL), så man gerne en udvidelse af aldersgrænsen:

“Vi havde gerne set, at ordningens aldersgrænse blev lempet, og at ordningen udvides til at omfatte flere målgrupper, så endnu flere kan få gavn af den. Derfor ønsker vi at se på afgrænsningen, når IGU'en evalueres frem mod 2022,” lyder det fra formand for KL, Jacob Bundsgaard.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce