Investeringer i arbejdsmiljøet påvirker arbejdsudbud positivt

Hvorfor skal det være så svært at finde politisk opbakning i regeringen til at investere i arbejdsmiljøet?
Regeringen har sat sig for at øge arbejdsudbuddet i Danmark ved at gøre det lettere for udenlandsk arbejdskraft at komme ind på det danske arbejdsmarked. Men! Hvorfor ikke investere i den danske arbejdsstyrke gennem et forbedret arbejdsmiljø? Regeringen må ikke overse de store potentialer investeringer i arbejdsmiljø kaster af sig - investeringer, der også vil påvirke arbejdsudbuddet positivt.

Regeringen må ikke overse de store potentialer investeringer i arbejdsmiljø kaster af sig

Investeringer i arbejdsmiljø leverer ikke kun langsigtede plusser på bundlinjen. Nej, der flere attraktive effekter. En positiv effekt er selvfølgelig, at investeringer i arbejdsmiljø har som direkte konsekvens, at flere arbejdstagere vil kunne være længere på arbejdsmarkedet. En effekt, der vil vise sig direkte på arbejdsudbuddet. Det har analyser og forskning peget på af flere omgange. Derfor kan det undre mig, at vi fortsat lader til at ignorere det store potentiale, der ligger lige til højrebenet? Især i en tid, hvor et øget arbejdsudbud lader til at være hver anden overskrift.

Samtidigt mener jeg også, at man ikke må ignorere den vigtigste pointe, som er den menneskelige værdi, som investeringer i arbejdsmiljøet også vil medføre. Med et bedre arbejdsmiljø vil flere arbejdstagere gå gennem et arbejdsliv med mindre nedslidning og have bedre forudsætninger for at leve den tredje alder, de ønsker sig.

Danmark er snart indehaver af en kedelig rekord
Danmark er på vej mod at få Europas højeste pensionsalder. Det er ikke ligefrem ’breaking news’, men det er en kedelig rekord, og det er skræmmende. Danmarks økonomiske politik bygger på en forventning om, at nyuddannede smede, sosu-assistenter og murersvende skal knokle på arbejdsmarkedet frem til deres 72 års fødselsdag.

En høj pensionsalder vil kun have effekt, hvis der samtidigt skabes forudsætningerne for, at lønmodtagerne kan blive længere på arbejdsmarkedet.

Men husk: En høj pensionsalder vil kun have effekt, hvis der samtidigt skabes forudsætningerne for, at lønmodtagerne kan blive længere på arbejdsmarkedet. Er det ikke tilfældet - ja, så vil det påvirke arbejdsudbuddet. Finansministeriets egne beregninger viser, at hver fjerde fra årgang 1980 kommer til at ende på førtidspension. Det regnestykke burde tænde alle røde alarmer. Årsagen er ikke overraskende: Nedslidning og dårligt arbejdsmiljø. Det er både absurd og hamrende uretfærdigt, at mange af de lønmodtagere, der knokler for at holde samfundet kørende, betaler deres skat og bidrager til fællesskabet er dem, der betaler den højeste pris.

Dårligt arbejdsmiljø koster
Det er urealistisk, uretfærdigt og ulighedsskabende, hvis regeringen blindt fortsætter med at hæve pensionsalderen. En helt ny undersøgelse fra AE-rådet slår fast, at hårdt arbejdsmiljø er årsagen til, at mange lønmodtagere må forlade arbejdsmarkedet før tid. Hver femte lønmodtager med hårdt arbejdsmiljø er på overførsler relateret til nedsat arbejdsevne ”blot” fire år efter. Det er dybt alarmerende, og kræver at vi tager arbejdsmiljø mere alvorligt.

Næsten hver femte LO-lønmodtager har meldt sig syg på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø

Stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø har desværre også bidt sig fast på det danske arbejdsmarked. En ny LO-undersøgelse viser, at næsten hver femte LO-lønmodtager har meldt sig syg på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø, og hver femte LO-lønmodtager har altid eller ofte følt sig stresset inden for de sidste fire uger.

Man skal ikke sidde længe foran en kugleramme for at komme frem til, at de økonomiske omkostninger, som dårligt arbejdsmiljø medfører, påvirker bundlinjeresultaterne direkte. Ligesom de menneskelige konsekvenser er alt andet, end hvad vi moralsk og etisk kan forsvare. Derfor spørger jeg også mig selv gang på gang, hvorfor det skal være så svært at finde politisk opbakning i regeringen til at investere i arbejdsmiljøet? Lad mig i hvert fald gøre det klart: Det er ikke fordi, regeringen ikke er blevet mødt med budskabet af LO.

Krav: Udbudsreformer skal modsvares af arbejdsmiljøinvesteringer
Så når vi om et øjeblik igen hører sangen om, at vi skal øge arbejdsudbuddet, så synes jeg, at vi skal have investeringer i arbejdsmiljø med som en del af vores modsvar. Jeg er helt klar over, at det ikke kan stå alene - pointen er derfor også snarere, at investeringer i arbejdsmiljø skal ses som en del af løsningen.

Vi skal have investeringer i arbejdsmiljø med som en del af vores modsvar

Og den faktiske løsning - ja, den ligger sådan set lige for. Arbejdstilsynet skal styrkes, så de kan føre en effektiv kontrol. Desuden har en hvidbog vist, at virksomheder med færre end 50 ansatte har brug for ekstern arbejdsmiljørådgivning. Lad os give dem den rådgivning, så de kan få kompetencerne til at skabe nødvendige forandringer ude på arbejdspladserne. Og lad os så styrke og uddanne arbejdsmiljørepræsentanterne, som hver dag taler kollegernes sag.

 

Morten Skov Christiansen er næstformand i LO.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Flere artikler om emnet

Annonce