Investeringer i mennesker betaler sig

De mange midlertidige politiske aftaler har potentiale for en ny retning på beskæftigelsesområdet, mener faglig sekretær i FOA.
Foto: FOA
Forbundssekretær Helena Mikkelsen fra fagforbundet FOA.
Med corona-bølgen fulgte en stor ledighedsbølge.

Særligt de ufaglærte og kortuddannet blev ramt hårdt, og de der i forvejen var langtidsledige, blev skubbet bagerst i køen igen.

Der skal lyde en ros til regeringen og de involverede aftalepartier, som har indgået politiske aftaler, der har investeret i at få nedbragt ledigheden ved at styrke uddannelses- og opkvalificeringsmulighederne på beskæftigelsesområdet.

Milliarder til opkvalificering

Siden sommeren 2020 er der afsat omkring 1,7 milliarder kroner ekstra til opkvalificering, så de mennesker, der mister jobbet, kan omstille sig til brancher med mangel på faglært arbejdskraft og sikre sig de nødvendige kompetencer til nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Det er rigtig godt.

I sidste uge kom endnu en midlertidig politisk aftale på beskæftigelsesområdet.

Denne gang er det de langtidsledige, særligt dem +50, som får en håndsrækning. Ja vel nærmere en midlertidig håndsrækning på omkring 150 millioner kroner.

En sådan håndsrækning er tiltrængt, da der desværre tegner sig et billede af at det er svært for de over-50 årige at komme ind på arbejdsmarkedet igen.

Der er nemlig brug for alle gode kræfter på arbejdsmarkedet, idet der er mangel på arbejdskraft i rigtig mange brancher. Derfor er det også til stor undren, hvorfor arbejdsgiverne ikke i højere grad ansætter ledige på +50 år.

Og det vil da bestemt være skønt at høre både fra offentlige og private arbejdsgivere, hvad deres begrundelse er.

Flere benytter uddannelsestilbud

Allerede nu ser vi at de midlertidige aftaler virker efter hensigten. Bl.a. kan vi i FOA se at 85 af vores medlemmer har gjort brug af 110 procent af dagpengesatsen til at tage en SOSU-uddannelse, 481 har anvendt voksenlærlingeordningen og jobrotationsordningen er begyndt at blomstre op igen, så der både gives uddannelse til en allerede ansat samt en ledig får en fod ind på arbejdsmarkedet.

Vi har allerede set flere spændende jobrotationsprojekter rundt omkring i kommunerne – Her er det jo også helt oplagt at se på om det er en mulighed for de langtidsledige.

Alt i alt går det jo meget godt med investeringstankegangen på beskæftigelsesområdet.

Ledigheden er blevet nedbragt til et niveau nogenlunde matchende tiden før corona. Der er godt gang i uddannelse og efter-videreuddannelse.

En rigtig god investeringscase

Men det er værd at huske på, at det alt sammen er midlertidige ordninger der gælder i år og næste år.. Og hvad gør vi så derfra? 

Der er også lagt op til, at der skal spares 1,1 milliarder kroner på den aktive beskæftigelsesindsats - faktisk allerede fra 2022.

Så når nu regeringen og aftalepartierne skal til at kigge ned i sådan en besparelse, så skal det gøres klogt og fornuftigt. Hunden skal jo nødigt fodres med egen hale. Ingen quickfix eller kortsigtede grønthøstere. Tænk langsigtet og tænk i dynamiske effekter.

Lige såvel som aktionæren investerer flere midler for et bedre afkast, bør samme princip gøre sig gældende, når der investeres i bedre muligheder for mennesker. Det giver et bedre afkast til den enkelte, arbejdsgiveren og hele samfundet.

Den store forskel er at risikoen ved  denne investering er meget lav, mens gevinsten er høj.

Helena Mikkelsen er forbundssekretær i fagforbundet FOA


placeholder

Kommentarer

Godt, at uddannelses tilbuddet bliver brugt - det gælder Danmarks fremtid...

Annonce