Iraksag: Pind vil stadig ikke udlevere dokumenter

Et flertal i Folketinget tilkendegav i dag, at de vil stemme for offentliggørelsen af Irakdokumenter. Justitsminister Søren Pind ville dog ikke svare på, hvorvidt regeringen vil følge flertallet.
Folketinget førstebehandlede i dag Liberal Alliances beslutningsforslag (B52) om offentliggørelse de dokumenter fra Irakkommissionens arbejde, der ikke er hemmeligstemplede. Regeringen nedlagde Irakkommissionen umiddelbart efter valget sidste sommer, og siden da har en række partier presset på for, at dokumenterne fra kommissionens arbejde offentliggøres.

Som vi skrev i går, havde en samlet opposition havde på forhånd tilkendegivet, at den ville støtte Liberal Alliances forslag, som dermed havde flertal. Justitsminister Søren Pind har indtil nu afvist at offentliggøre dokumenterne. Han meddelte derfor også, at regeringen ikke kan støtte B52, vel vidende, at forslaget altså på forhånd havde samlet flertal blandt de øvrige partier.

Liberal Alliance lægger i forslaget op til at fratage såkaldt klassificerede dokumenter fra kravet om offentliggørelse, men ifølge Pind er den undtagelse ikke nok til at sikre, at en offentliggørelse ikke vil skade statens sikkerhed, rigets forsvar og hensynet til Danmarks forhold til andre lande”, som han formulerede det.

Derudover mente justitsministeren, at en offentliggørelse vil betyde, at interne arbejdsdokumenter nu skal granskes af offentligheden. ”Det vil være ganske usædvanligt – ja faktisk helt usædvanligt – hvis tidligere regerings og tidligere ministres interne beslutningsgrundlag pålægges offentliggjort af et aktuelt flertal i Folketinget”, lød det fra Pind.

Fra oppositionspartierne blev det derimod mere end antydet, at regeringens kvaler ved at offentliggøre dokumenterne i virkeligheden handler om, at det er politisk ubekvemt af få oplysninger frem i lyset, der kan kaste nyt lys over baggrunden for, at VK-regering i sin tid valgte at gå med i Irakkrigen. En krig, der ifølge kritikkerne blev indledt på et fejlagtigt og manipuleret grundlag.

Uklart om regeringen vil følge flertal
Som de eneste partiet støttede Dansk Folkeparti og De Konservative, der sammen med Venstre stod bag beslutningen om dansk krigsdeltagelse tilbage i 2003, Søren Pinds afvisning af at udlevere dokumenterne.

Søren Pind ville ikke svare på, hvorvidt han vil følge en beslutning om at offentliggøre dokumenterne. Det vil han først tage stilling til, hvis et flertal i Folketinget også ved andenbehandlingen stemmer for, at dokumenterne skal offentliggøres.

Regeringen er ikke tvunget til at følge et beslutningsforslag, og det kan derfor godt vælge at ignorere en sådan beslutning. Det vil i så fald være anden gang, at regeringen nægter at efterkomme et beslutningsforslag fra Folketinget. Kort før jul stemte oppositionen og De Konservative for, at tilbagerulle regeringens nedskæringer på ulandsbistanden. Det valgte regeringen at ignorere, hvilket medførte til en næse til Kristian Jensen.

Liberal Alliance havde før afstemningen meldt ud, at det kan få konsekvenser for regeringen, hvis den ikke efterkommer kravet. Partiets udenrigsordfører Mette Boch har ladet forstå, at mistillid til justitsminister Søren Pind er blandt de muligheder, partiet vil overveje.

Ny Irakkommissionen kan komme på tale
Mette Boch havde også op til debatten åbnet op for, at alternativet til en offentliggørelse af dokumenterne kunne være en genåbning af den nu nedlagte Irakkommission. Flere af oppositionspartierne afkrævede Pind svar på, om han var parat til at genåbne Irakkommissionen, hvis alternativet var at offentliggøre dokumenterne.

”Jeg synes det er et meget svært dilemma”, lød det fra Pind, der samtidig slog fast, at ”Jeg kan ikke forestille mig, at man genopretter Irak- og Afghanistankommissionen, som vi kender den”. Dermed holdt han en dør åben for, at kommissionen kan genåbnes i en anden form.

Det kunne eksempelvis være, at kommissoriet for kommissionen blev udvidet til også at omfatte en undersøgelse af Danmarks deltagelse i krigene i Eks-Jugoslavien i 1990’erne. En løsning, som flere oppositionspolitikere erklærede sig åben over for.

Sagen er nu sendt i udvalg, inden den skal behandles for anden og sidste gang i Folketinget.


placeholder

Annonce