Jarlovs storsind og økonomiske viden har ingen ende

Rasmus Jarlovs storsind har ingen grænser. Er man uenig med ham, har man ikke almindelig omløb i hovedet og har samtidig fortjent at leve i et land, der er lige så fattigt som Moldova.
Lad os dykke ned i tallene og se på hvem de 2,1 millioner mennesker er, der åbenbart ingen værdi skaber. Tallet indeholder blandt andet folkepensionister, mennesker på SU og arbejdsløse.

Det Konservatives medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Rasmus Jarlov, har bedrevet noget af et blogindlæg. I indlægget må man forstå på Jarlov, at hvis man er uenig med ham, er man både stupid og fortjener at leve i et land, der er lige så fattigt som Moldova.

Jarlov skriver, at økonomi faktisk ikke er så svært. Han mener, at den eneste vej frem for Danmark er en sænkning af skatterne, bruge færre penge og skære på overførselsindkomsterne. Det har han dog lige glemt at fortælle blandt andet Det Økonomiske Råd, der helt konkret skriver, at ”lavere skat på arbejdsindkomst kan derfor ikke bruges til at fremskynde en normalisering af den midlertidige svage beskæftigelsessituation”. Samtidig har blandt andet Den Internationale Valutafond erkendt, at sparevejen har været den stik forkerte vej at gå for krisen i Sydeuropa. Man kan altså ikke på nogen som helst måde entydig sige, at vi bare skal bruge færre penge.

LÆS OGSÅ: Jarlovs kamp imod unge

Men hvorfor mener Jarlov så at vi er på vej til at blive et af Europas fattigste lande? For det første fordi nye tal fra Økonomiministeriet viser at der er 2,1 millioner danskere der lever af offentlig forsørgelse. Det oversætter Jarlov til, at alle disse mennesker ”lever af andres penge” og at de endda” ikke skaber nogen værdi”. Lad os dykke ned i tallene og se på hvem de 2,1 millioner mennesker er, der åbenbart ingen værdi skaber. Tallet indeholder blandt andet folkepensionister, mennesker på SU og arbejdsløse. Vi må altså forstå, at folkepensionister, der har betalt skat hele deres liv nu lever af andres penge og ikke har nogen værdi og ikke bidrager til fællesskabet. Det samme med arbejdsløse, der har betalt til a-kassen i mange år, for slet ikke at nævne mennesker, der er blevet så syge, at de ikke kan arbejde eller bare er studerende.

En undersøgelse viser, at bliver man født i Danmark, har man den 5. bedste mulighed i verden for et sundt, sikkert og velstående liv.

Jarlov postulerer også, at vi har verdens højeste skatter. Det er direkte forkert. Det kan ikke afvises at Jarlov tænker på skattetrykket, men skattetrykket er ikke videre interessant at bruge til sammenligning med andre lande (hvilket blandt andet kan læses her).

Det mest interessante tal at se på i den sammenhæng, er den sammensatte marginalskat. Den sammensatte marginalskat tager, til forskel for skattetrykket, hensyn til både direkte og indirekte skatter og er altså skatten på løn samt afgifter på varer og tjenester. Skatteministeriet har lavet en opgørelse baseret på OECD’s tal for 21 OECD-lande, der viser forskellige indkomstgruppers sammensatte marginalskat. For lavtlønnede ligger Danmark nr. 13, for gennemsnit lønnede ligger Danmark nr. 14 og for højtlønnede ligger Danmark nr. 3. Ingen steder har vi altså de højeste skatter. Jarlov mener derudover også vi har verdens største offentlige sektor. En påstand som Detektor skød ned for nylig.  

Lad mig også lige slå den sidste af Jarlovs udokumenterede påstande ned. At Danmark skulle blive et af Europas fattigste lande, når Jarlovs generation bliver gammel, er direkte useriøst. Skal man alligevel forsøge at tage det tilnærmelsesvis alvorligt, viser en undersøgelse, at bliver man født i Danmark, har man den 5. bedste mulighed i verden for et sundt, sikkert og velstående liv.


Kommentarer fra Facebook