Jeg har ledt og ledt, men jeg kan stadig ikke finde Helveg i EU’s grønne maskinrum

Både De Radikale, Moderaterne og Konservative i Europa-Parlamentet skylder deres vælgere at melde klart ud, om de støtter, at EU får en naturgenopretningslov eller ej. Det skriver Enhedslistens Nikolaj Villumsen.
Foto: The Left
Medlem af Europa-Parlamentet for Enhedslisten, Nikolaj Villumsen.
De Radikales Morten Helveg ynder at tale om sit arbejde i EU´s ”grønne maskinrum”, og skal man tro ham selv er han både flittig og indflydelsesrig der.

I Bruxelles er det dog ofte, at vi er mange, der forgæves er på udkig efter ham, ikke mindst inden for det grønne område.

Det gælder for eksempel på spørgsmålet om et stort grønt spørgsmål, der lige nu hjemsøger gangene i EU-Parlamentet: hvorvidt EU skal have en naturgenopretningslov eller ej.

Og ja, jeg mener om, ikke hvordan den skal se ud. Efter hård debat står vi nemlig nu i den situation, at EU-Parlamentets reaktionære side har besluttet sig for at prøve helt at forhindre, at EU får en stærk tiltrængt lov om naturgenopretning.

Det står klart efter to stærkt deprimerende afstemninger i udvalgene for landbrug og fiskeri, hvor en klar højrealliance, sammen med den liberale gruppe besluttede sig for, at en udvanding af naturloven ikke var nok: de vil sænke den helt.

Gemmer De Radikale sig bag Venstre?

Den liberale gruppe er den, hvor der for tiden sidder flest danske EU-Parlamentarikere, og hele tre partier er at finde der: Venstre, De Radikale og Moderaterne.

I sagen om naturgenopretning kan man dog let få den opfattelse, at der faktisk kun er ét dansk parti i gruppen, nemlig Venstre. På trods af situationens alvor er det i hvert fald det eneste af partierne i gruppen, der har kvidret op i sagen.

Indtil videre har deres to søsterpartier, De Radikale og Moderaterne, nemlig været overraskende stille om sagen

Desværre på den forkerte side, for i Landbrugsudvalget støttede landbrugets parti at afvise naturbeskyttelsen. Det er noget, de må stå til ansvar for overfor vælgerne - men i det mindste har de da en holdning at stå til ansvar for.

Indtil videre har deres to søsterpartier, De Radikale og Moderaterne, nemlig været overraskende stille om sagen. Ja, man kan næsten sige, at det er som om de i denne sag (som så ofte før) gemmer sig bag storebror Venstre.

Konservativt flyverskjul?

Det samme gælder i øvrigt de danske Konservative og deres EU-Parlamentariker, Pernille Weiss, der har sæde i Miljøudvalget.

For heller ikke her har der ligefrem været en syndflod af indikationer på, om man støtter de europæiske konservatives forsøg på at blokere for, at EU får en naturgenopretningslov.

Det ville klæde partiet at komme ud af sit flyverskjul

Ligesom man heller ikke har kommenteret, at det er noget, der sker i en nærmest uhellig alliance med EU´s yderste højrefløj.

Det ville klæde partiet at komme ud af sit flyverskjul og melde klart ud, om man mener, EU skal tage hånd om vores natur og indføre mere naturbeskyttelse med genopretningsloven - eller om man dropper alt grønt maskespil, og bakker op om, at EU´s natur ikke skal beskyttes?

Sort blok i EU-Parlamentet

Udover at udviklingen konkret skader naturbeskyttelsen i hele Europa, og dermed vores fremtid, så synes den også at være budbringer om noget mere: Fremvæksten af en sort blok i EU-Parlamentet.

Det er en noget anden sort blok end den, jeg var vant til at høre om i min ungdom, og en sort blok, der er langt mere skræmmende. For det er en blok af Europas politisk sorteste kræfter, en blok, der forener konservative, det yderste højre - og til tider også en god del af Europas liberale politikere.

Ja uha, tænk, hvis der kom et grønt eller rødt strejf på EU-politikken

Det er en blok der har været længe undervejs i Bruxelles. Her har vi været vidner til, hvordan den konservative EPP-gruppe i stigende grad kædes sammen med den endnu mere højreorienterede ECR-gruppe, hvor bl.a. Polens regerende højre-katolikker jo sidder.

Det ser nu ud til, at der i flere lande kommer deciderede valgalliancer vendt mod, at venstrefløjen skal få indflydelse. Ja uha, tænk, hvis der kom et grønt eller rødt strejf på EU-politikken.

Nu må de danske liberale ud af skabet

Når Europas højrefløj på denne side vælger at melde klart ud om både politiske prioriteter og alliancepartnere, bliver det yderst relevant, især her inden næste års valg, at finde ud af, hvad de danskere, der sidder i den liberale gruppe, rent faktisk mener om sagen.

Venstre har som sagt tilsyneladende allerede valgt side i denne kamp, og dermed også vist, hvor villige de er til at danne fælles front med Le Pen og hendes venner.

Men de to mindre partier er underligt stille - på begge spørgsmål vel at mærke.

Skylder I ikke vælgerne at melde klart ud på dette punkt?

Jeg synes ellers, det ville klæde dem om de, inden miljøudvalget skal stemme på torsdag den 15. juni, vil melde klart ud - både offentligt og internt i deres gruppe - om, hvorvidt de støtter forsøgene på at sænke Europas naturbeskyttelse eller ej.

I samme stund kan de så også passende lade et par ord falde om deres politiske gruppes stigende samarbejde med det yderste højre, og hvorvidt de synes, det er noget, man skal have mere af i fremtiden?

Så kære Radikale og Moderaterne, lad mig spørge jer direkte: 

Skylder I ikke vælgerne at melde klart ud på dette punkt? 

I tillæg hertil vil jeg så også spørge den selvudnævnte grønne maskinmester, Morten Helveg: 

Hvis du virkeligt er en del af det grønne maskinrum, var det så ikke på tide at bruge noget af din indflydelse og få sikret støtte til EU’s naturgenopretningslov OG få sagt fra overfor samarbejde med Le Pen og hendes venner i samme åndedrag?

Medlem af EU-Parlamentet for Enhedslisten. 


Flere artikler om emnet

placeholder

Kommentarer

Jeg forstår dig, men du kommer nok til at lede lidt mere endnu.

Naturgenopretning er sikkert et godt projekt!

Men desværre løber projektet imod en virkelighed som Enhedslisten i årtier har lukket øjnene for!

At Europas befolkning vokser!

Naturgenopretning og en reduktion i befolkningernes størrelse følges ad!

Sjovt nok!

Stordriftsfordele ved store befolkninger har desværre ikke hjulpet naturen!

Snarere tværtimod!

Så at begrænse indvandringen til Europa, samt få reduceret befolkningstilvæksten i Europa er ligesom to sider af samme sag!

Indtil videre har EU kun hørt om naturgenopretning!

Hvert et barn kræver sine tønder land til det allermest nødvendige:

Rent vand, havregryn, korn, planter, frugt, tøj, bolig, osv.

Nær man bor i storbyerne fatter man ikke sammenhængen!

Naturbeskyttelse kræver reduktion i befolkningstallet!

Om den gamle kinesiske metode skal bringes i anvendelse eller indvandring blot skal forbydes, ja, det må EU parlamentarikerne se at komme i gang med at diskutere!

Du kan naturgenoprettede lige så meget du vil!

Hvis ti nyfødte fordrer det som deres overlevelsesmulighed!

Selv en radikal med 8 år i Europa-Parlamentet forstår endelig sammenhængen!

Gælder i Italien, i Bulgarien, i Tyskland, i Sverige, ja, selv i lille flade Danmark med masser af produktionsjord og lavtliggende fjorde der kan bebygges som Lynetteholmen.

Naturgenopretning består bedst i at den gamle boligmasse ude på landet erstattes med nye boliger!

Men i Enhedslisten vil man kun bo i storbyer som København, Aarhus, Odense og Aalborg!

Og her bygges hele tiden på ny natur!

Ikke noget med naturgenopretning ved at flytte på landet og bebo den eksisterende boligmasse!

Start med at forbyde storbyer og indvandring!

Så ville eksisterende boligmasse kunne genbruges og megen natur kunne spares til nye Stor-by-boligområder.

Selv den eksisterende kollektive trafik kunne bevares!

De radikale er ved at vågne op!

Udviklingen overalt i Sydeuropa skræmmer!

Snart har vi ikke mere natur tilbage i Norden!

Stop befolkningstilvæksten!

Det giver natur-genopretning!

Helt automatisk!

Nogen sælger deres fem Tønder land!

Der er ingen til at arve dem!

Fem Tønder land kan således af staten købes til naturgenopretning!

Endda billigt!

Ingen har råd til natur-genopretning med de store befolkningstal som Europa har!

Munde der skal mættes og have tag over hovedet!

I Danmark er den typiske parcelhus for unge familier 2023 på over 200 kvadratmeter!

I 1980 var det 120 kvadratmeter!

Her kunne Enhedslisten passende starte deres natur-genopretnings-projekt!

Men de radikale er rige folk med flotte villaer!

Deres natur-genopretnings-projekt!

To æbletræer i haven!

Annonce