JPs mangelfulde ministerstorm

Jyllands-Posten anklager i dag på forsiden beskæftigelsesminister Mette Frederiksen for at have misinformeret Folketinget. Det er alvorligt, men historien er mangelfuld.
Dagens mediebillede er præget af en historie fra Jyllands-Posten, hvor beskæftigelsesminister Mette Frederiksen anklages i store typer på forsiden for at have misinformeret Folketinget. Det er en meget alvorlig anklage, men historien udmærker sig ved at være ganske mangelfuld.

Desværre viser historien også, at medierne i øjeblikket udelukkende har fokus på at skabe storm om ministre. Også der, hvor der ikke er nogen vind.

Sagen handler grundlæggende om hvorvidt Mette Frederiksen udlagde resultaterne af et projekt om at sænke sygefraværet ude i kommunerne, kaldet ”Tilbage til Arbejde” korrekt eller ej.

Netavisen Pio har samlet de fem største mangler.

1. Jyllands-Posten udelader de to centrale pointer.
For det første, har evalueringen af Tilbage til Arbejde-projektet været tilgængeligt for alle, herunder Folketinget, siden november 2012. Intet er holdt skjult.

For det andet, er aftalen om en reform af førtidspension og fleksjob blev indgået i juni 2012. Det vil altså sige fem måneder før offentliggørelsen af Tilbage til Arbejde-projektets evaluering. Projektet har altså ikke haft indflydelse på reformerne.

2. Der er givet præcist svar i december 2012.
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen giver allerede i december 2012 et præcist svar til Folketinget på et spørgsmål om Tilbage Til Arbejde-projektet.

I foråret 2013 stiller Folketinget så nogle spørgsmål om regeringens sygedagpengeudspil, og i ministerens svar nævnes blandt andet Tilbage til Arbejde-projektet. Formuleringen er mere præcis i det første svar, der gives til Folketinget i december 2012, fordi ministeren siger, at en tidlig indsats ”kan bidrage” til at reducere længden af sygefraværet. I svaret fra foråret 2013 står der i stedet for, at en tidlig indsats ”bidrager”.

3. KORA bruger selv det omstridte tal
Jyllands-Posten beskriver i sin dækning, at Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) ikke ville stå inde for brugen af tallet 8.700 kroner i pressemeddelsen, som potentiel besparelse på kortere sygefravær. Men faktum er, at KORA selv bruger tallet i en artikel i Politiken om Tilbage til Arbejde-rapporten. De hverken tager afstand fra eller kritiserer tallet.

4. Enighed udelades
Det udelades samtidig i Jyllands-Postens dækning, at der er enighed mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø om den endelige pressemeddelelse.

5. Jyllands-Posten glemmer, at det er et seriøst forskningsprojekt
Og så tager Jyllands-Posten i sin dækning udgangspunkt i udtalelser fra arbejdsmedicinere, som siger, at Tilbage til Arbejde-projektet ikke viser nogen effekt.
Men forskningsprojektet har altså den overordnede konklusion, at ”implementering af Tilbage til Arbejde-konceptet kan give en positiv effekt på de sygemeldtes sygefraværslængde og selvforsørgelsesgrad og dermed også en positiv økonomisk bundlinje for kommunerne, den offentlige sektor og samfundet. De positive resultater forudsætter dog, at kommunerne lykkes med at gennemføre en god implementering, hvilket kræver en betydelig indsats”.

Der er tale om et forskningsprojekt, der har været vurderet af tre eksterne eksperter og som blandt andet har haft tilknyttet et fagligt rådgivningspanel, og ikke bare en rapport, som nogle arbejdsmedicinere kan pille fra hinanden.

Peter Hummelgaard Thomsen er chefredaktør for Netavisen Pio

Beskæftigelsesminister (S)


placeholder

Annonce