Jubel hos 3F: Tvangsbøder til udenlandske virksomheder der ikke tilmelder sig register

Arbejdstilsynet kan pr. 1. juli udstede daglige tvangsbøder til udenlandske virksomheder, der ikke tilmelder sig RUT-registeret
Kursen skærpes nu betydeligt over for udenlandske virksomheder, der ikke anmelder sig i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Nu vanker der således daglige tvangsbøder á mindst 1.500 kroner, hvis udenlandske virksomheder nægter at lade sig anmelde i RUT. Det har samtlige partier i Folketinget vedtaget torsdag.

Vedtagelsen vækker begejstring hos Fagforbundet 3F:

Det her har vi kæmpet for i årevis

“Det her har vi kæmpet for i årevis, ja, faktisk siden RUT-registeret blev oprettet tilbage i 2009. Det er en glædens dag,” siger næstformanden i 3F’s Byggegruppen, Palle Bisgaard, til Netavisen Pio.

Mørketal på 10-15 procent

“Vi har en fornemmelse af at 10-15 procent af de udenlandske virksomheder ikke tilmelder sig RUT. Og alt tyder på at det netop er de værste virksomheder ud i social dumpning og dårligt arbejdsmiljø, der ikke tilmelder sig RUT. Manglende tilmelding til RUT bør have en her og nu konsekvens. Og nu får vi altså daglige tvangsbøder som nyt og vigtigt redskab. Det er meget glædeligt,” understreger Bisgaard.

Han og 3F havde dog gerne set, at folketinget var gået endnu videre:

“Vi havde gerne set, at tvangsbøderne var blevet større. 3F har foreslået, at de daglige tvangsbøder blev på 1.500 kroner pr. ansat. Så det man har vedtaget i dag er daglige tvangsbøder i den milde ende. Alligevel er det absolut en glædens dag,” siger Bisgaard.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er også en glad mand:

”Det skal have mærkbare konsekvenser, hvis udenlandske virksomheder nægter at anmelde sig i RUT, fordi det bedre kan betale sig at lade være. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi sætter hårdere ind over for virksomheder, der ikke gør, så det koster daglige tvangsbøder, indtil de er anmeldt i RUT. Udenlandske virksomheder er velkommen i Danmark, men de skal selvfølgelig overholde reglerne på vores arbejdsmarked. Det er ikke til diskussion,” siger Troels Lund Poulsen i en kommentar til dagens vedtagelse, ifølge en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Udenlandske virksomheder er velkommen i Danmark, men de skal selvfølgelig overholde reglerne på vores arbejdsmarked

S får bøderne sat i vejret

Arbejdstilsynet får med lovændringen hjemmel til at påbyde, at en udenlandsk virksomhed straks skal anmelde sig i RUT, hvis det konstateres, at virksomhederne ikke har overholdt tilmeldingspligten.

Hvis virksomheden fortsat ikke tilmelder sig, kan virksomheden få daglige tvangsbøder, indtil tilmeldingen sker. Bøden er dagligt på mindst 1.500 kroner.

Lovændringen sker for at rette op på det forhold, at udenlandske virksomheder, der undlader at anmelde sig i RUT, kun kan få én enkelt bøde, hvis der er tale om samme tjenesteydelse på samme sted. Derefter kan virksomheden fortsætte med at bryde loven uden, at det har nogen konsekvens. Den hidtidige bøde kunne maksimalt udgøre 10.000 kroner.

Den nye lov træder i kraft allerede 1. juli i år.

I forbindelse med 2. behandlingen af lovforslaget tidligere på ugen foreslog Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn, at man forhøjede satsen for dagbøderne med 50 procent - fra 1.000 til 1.500 kroner.

Socialdemokratiets ændringsforslag fik under 2. behandlingen tilslutning fra samtlige andre partier. Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, meddelte på regeringspartiernes vegne, at man tilsluttede sig S-ændringsforslaget med disse ord:

"Jeg skal på vegne af Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Venstre meddele, at vi efter nærmere vurdering vil støtte Socialdemokratiets ændringsforslag. Det er udmærket, og det vil vi støtte her ved andenbehandlingen. Som den socialdemokratiske ordfører på udmærket vis har redegjort for, er det jo et forslag om at hæve de daglige tvangsbøder med 50 pct. i forhold til håndhævelse af registrering i RUT-registeret."

Om RUT

Udenlandske virksomheder, der udfører arbejde i Danmark, skal tilmelde sig i Registret for Udenlandske Tjenesteydere, også kaldet RUT.

RUT er et redskab for Arbejdstilsynet og SKAT til at føre tilsyn med, om udenlandske virksomheder betaler skat og overholder arbejdsmiljøloven i Danmark. Hvis virksomhederne ikke anmelder sig i RUT, ved myndighederne ikke, at de er i landet, og kan derfor ikke tjekke, om de overholder reglerne på arbejdsmarkedet.

Opdateret 16.06 med oplysning om, at Socialdemokratiet i forbindelse med 2. behandlingen af lovforslaget foreslog dagbøderne forhøjet med 50 pct. Og opnåede tilslutning hertil fra alle øvrige partier.

 

 

 

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook