Juridisk chef om Britt Bager-sagen: "Højst usædvanligt"

Midt- og Vestsjyllands Politi vil ikke svare på, om man har eller vil efterforske sagen. Region Midtjylland kender ikke fortilfælde.
Den juridiske chef i Region Midtjylland, Poul Carstensen, betegner Britt Bager-sagen som ”højst usædvanligt”.

Denne sag er helt enestående

”Denne sag er helt enestående. Vi har aldrig tidligere oplevet, at et parti meddeler, at der er oplysninger om valgkampsbidrag, som man ikke kan dokumentere. Det er højst usædvanligt,” siger Poul Carstensen til Netavisen Pio.

”Det er op til politiet at vurdere, om de vil gøre mere ved dét spor,” mener Poul Carstensen.

Netavisen Pio kunne onsdag afsløre, at Venstre i Favrskov-kredsen og Venstre i Region Midtjylland finder de oplysninger, man har modtaget fra Britt Bager op til valget i 2015, utilstrækkelige. Britt Bager opstillede dengang i Favrskov-kredsen.

Venstre mangler dokumentation fra Bager

Britt Bager meddelte kredsen, at hun havde modtaget fem valgkampsbidrag á hver 20.000 kroner, men formanden for Venstre-kredsen, Gunnar Vinge Hansen, føler ikke, at Britt Bager har redegjort tilstrækkeligt for sagen:

Men vi modtog aldrig nogen dokumentation, desværre

”Vi ville gerne have haft den sag fuldt belyst, men det blev den ikke. Vi blev nødt til at stole på, at det var rigtigt, når Britt Bager sagde, at hun havde modtaget de fem bidrag fra fem forskellige virksomheder. Men vi modtog aldrig nogen dokumentation, desværre,” sagde formanden for Venstre i Favrskov-kredsen, Gunnar Vinge Hansen, til Netavisen Pio onsdag.

Samme utryghed ved Britt Bagers oplysninger spores i en redegørelse fra Venstre formand i region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, som blev sendt frem til Region Midtjylland 18. marts sidste år.

Netavisen Pio har fået aktindsigt i redegørelsen, og her skriver Vejlgaard direkte, at Britt Bager over for ham ikke fuldt ud har dokumenteret, at valgkampsbidragene er udbetalt som påstået af Britt Bager:

”Venstre i Region Midtjylland har ikke haft mulighed for at få de fra folketingskandidaten modtagne oplysninger om indbetalerens identitet verificeret ved revisor-erklæring eller tilsvarende. Dog har den person, som har foranlediget overførsel af de 5 indbetalinger bekræftet folketingskandidatens oplysninger om, fra hvilke virksomheder indbetalingerne hidrører.” 

V-kritik nu også i Randers Amtsavis

Formanden i Venstres Favrskov-kreds, Gunnar Vinge Hansen, bekræfter fredag over for Randers Amtsavis og Aarhus Stiftstidende, at man trods gentagne forsøg ikke har haft held til at få Britt Bager til at sætte navne på, hvem der i de respektive virksomheder var ansvarlige for støttebeløbene, som partiforeningen ellers normalt gør.

På samme måde har Gunnar Vinge Hansen og Venstre i Favrskov heller aldrig modtaget skriftlig dokumentation for rigtigheden af Britt Bagers oplysninger om donationerne.

Netavisen Pio har siden onsdag forgæves forsøgt at få kommentarer til sagen fra Britt Bager. Hun har heller ikke ønsket at kommentere sagen over for andre landsdækkende medier, bl.a. Politiken og DR Nyheder.

Samme oplevelse gengiver Randers Amtsavis og Aarhus Stiftstidende, der fredag skriver, at dagbladene, der er en del af Jysk-Fynske Medier, ”gentagne gange” har forsøgt at få kontakt til Britt Bager, men hidtil forgæves.

Randers Amtsavis og Aarhus Stiftstidende dækker tilsammen netop det område, hvor Britt Bager i dag er opstillet til Folketinget, nemlig i Djurs-kredsen.

Politi vil hverken af-eller bekræfte

Hos Midt- og Vestjyllands Politi vil politikommissær Jørgen Lauridsen over for Netavisen Pio hverken be- eller afkræfte, om afdelingen for økonomisk kriminalitet har efterforsket Britt Bager-sporet i forbindelse med efterforskningen af den sag, der tidligere på måneden gav en bøde til Venstre på 10.000 kroner.

Bøden faldt fordi Venstre havde overtrådt  reglerne for valgkampsbidrag og ikke at have oplyst om 16 store donationer på over 20.000 kroner i perioden 2013-2016. Desuden måtte Venstre tilbagebetale 214.000 kroner i modtaget partistøtte, som var blevet anvendt i strid med reglerne.

De uoplyste store valgkampsbidrag gik blandt andet til at dække udgifter til valgkampe for udlændingeminister Inger Støjberg, finansminister Kristian Jensen, transportordfører Kristian Phil Lorentzen og klima- og fiskeriordfører Thomas Danielsen.

Midt- og Vestjyllands Politi vil pt. heller ikke svare på, om man nu genoptager efterforskningen af sagen for at se nærmere på Britt Bager-sporet.

”Du vil først kunne få et formelt svar i løbet af næste uge,” forudser sekretariatschef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Mette Hermansen.

Netavisen Pio har pr. sms spurgt Venstres partisekretær, Claus Richter, om Venstre har styr på de aktuelle valgkampsbidrag, der tilflyder Britt Bager. Men V-partisekretæren har endnu ikke reageret på vores henvendelse. Derimod oplyser djerskredsens formand, Mogens Høeg Hørning , at han og kredsen har "et hundrede procent styr på valgkampsbidragene til Britt Bager:

Vi vil følge reglerne til punkt og prikke

"Vi vil følge reglerne til punkt og prikke," siger han til Netavisen Pio.

Britt Bager blev maj 2018 politisk ordfører fra Venstre. Hun afløste oktober den tidligere V-gruppeformand, nuværende EU-kandidat Søren Gade, på posten som partiets statsrevisor.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce