Justitsminister beklager formulering af actioncard

Nick Hækkerup afviser under samråd, at politiet gennemtvang aflivning af mink uden for smittezoner
Foto: Danske Minkavlere
Dansk minkfarm
Justitsminister Nick (S) afviser torsdag under et samråd i Folketingets Retsudvalg, at politiet gennemtvang aflivning af mink uden for smittezoner:

"Myndighederne har ikke gennemtvunget aflivning af mink uden for smittezoner. Det ændrer ikke på, at actioncard’et skulle være formuleret anderledes," siger Nick Hækkerup under samrådet.

Her henviser Hækkerup til en telefonmanual (Actioncard, red.), som politifolk kunne holde sig til, når de telefonisk ringede minkavlerne op i dagene efter at regeringen på et pressemøde 4. november meldte ud, at samtlige danske mink måtte aflives af hensyn til folkesundheden.  

Hverken jeg eller Justitsministeriets departement har været involveret i udformningen af actioncard'et

"Hverken jeg eller Justitsministeriets departement har været involveret i udformningen af actioncard'et," understreger justitsministeren under samrådet.

Formuleringerne i actioncard'et blev anvendt i otte telefonopkald til minkavlere i perioden  6. til 8. november.  12. november kontaktede Rigspolitiet de pågældende minkavlere og beklagede, hvis man havde givet minavleren indtryk af, at der på nuværende tidspunkt forelå et lovhjemmel til aflivning af raske mink uden for smittezonerne.

Rigspolitichef Thorkild Fogde har tidligere afvist at have nogen form for kendskab til det actioncard'et.

Minister: Ikke vores ansvar hvordan besked opfattes

Det fremgår af den redegørelse, som det daværende Miljø- og Fødevareministeriet har lavet om forløbet af mink-sagen, at Rigspolitiet modtager besked om den manglende lohjemmel til aflivning af samtlige mink torsdag den 5. november.

"(...) tidligt på eftermiddagen modtager Rigspolitiet telefonisk orientering fra Justitsministeriet om, at der ikke er hjemmel til at aflive mink uden for smittezonerne, og at der arbejdes på et hastelovforslag, der vil skulle skabe denne hjemmel."

Nick Hækkerup understreger under samrådet, at regeringen - efter hans opfattelse - ikke kan drages til ansvar for, hvordan Rigspolitiet har opfattet den telefoniske besked.

"Man kan ikke drage den slutning, at fordi der bliver taget kontakt, og der bliver sagt, at der mangler lovhjemmel, og at man i øvrigt vil arbejde på at sikre, at lovhjemlen kommer på plads. Man kan ikke deraf drage den konklusion, at så må man gerne optræde uden den lovhjemmel, som vil komme på plads på et tidspunkt. Tværtimod, altså. Tværtimod," siger Nick Hækkerup.

Tværtimod, altså. Tværtimod

Nick Hækkerup kritiserer efter samrådet politiet for formuleringerne i actioncard'et:

“Selv om man tror, at der kommer lovhjemmel, så må man jo ikke agere som om, at der var lovhjemmel. Og det har Rigspolitiet også beklaget,” siger justitsministeren, der endnu ikke har taget stilling til om sagen skal have personalemæssige konsekvenser.

Nick Hækkerup understreger samtidig, at “som det foreligger oplyst for mig nu, har jeg tillid til vores rigspolitichef Thorkild Fogde”.

De Radikale står tilbage med yderligere spørgsmål

Efter samrådet er regeringsstøtteparti, De Radikale, fortsat kritisk.

"Ministeren er sikker på, at ministeren og ministeriet ikke har haft med action cards at gøre. Men hvorfor vil ministeren ikke svare på, hvem der har sagt til Rigspolitiet, at de kunne se stort på loven, da den snart ville blive ændret," spørger partiets retsordfører, Kristian Hegaard, på Twitter.

placeholder

 

I endnu et tweet understreger Hegaard, at samrådet med justitsministeren "fortsætter næste uge grundet manglende svar":

"Nu må ministeren tage affære og finde ud, hvad der er op og ned. Hvordan fik Rigspolitiet indtrykket af, de kunne se stort på loven og udarbejde ulovlige action cards?"

Politiets actioncard

Her er ordlyden af politiets actioncard, som nu også kritiseres af justitsminister Nick Hækkerup:

"Som rask besætning kan du begynde at pelse dine mink (måske er du allerede er begyndt). Men det er nødvendigt at få optalt din besætning med henblik på at have et grundlag for udbetaling af bonus og efterfølgende godtgørelse. Der vil blive talt både avlsdyr, øvrige mink, døde mink og de mink, som er sendt til pelsning (eksempelvis via følgeseddel). Det er naturligvis frivilligt, om du vil lade en myndighedsperson komme ind på din besætning og foretage optællingen, og jeg skal derfor høre, om du ønsker at medvirke?"

"Ved JA: 

Tak skal du have. Jeg har i den forbindelse brug for følgende oplysninger fra dig:

Bekræft fulde navn

Bekræft CHR-nummer og evt. undernummer

Dato for hvornår optælling kan finde sted

Forventet startdato for tømning af besætning

Forventet slutdato for tømning af besætning

Evt. andet telefonnummer til kontakt om det praktiske aftale om optællingen

Vælger du at pelse eller aflive uden pelsning (dette skal fremgå af skemaet, så vi kan prioritere ressourcerne og tage dem med afliv-ning først)"

"Ved NEJ:

Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?"

Kilde: DR

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce