Justitsminister vil straffe livsfarlige vanvidsbillister hårdere

Straffen for uagtsomt manddrab i forbindelse vanvidskørsel, skal straffes markant hårdere, mener justitsminister Nick Hækkerup (S)
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Nick Hækkerup, justitsminister
Der har de senere år været flere episoder, hvor vanvidskørsel på tragisk vis har resulteret i dødsfald og alvorlige kvæstelser. Straffen for at køre folk ihjel står ikke mål med forbrydelsens alvor, og det vil justitsminister Nick Hækkerup nu lave om på.

Justitsminister Nick Hækkerup vil derfor sende et lovforslag i høring, der skærper straffen for at begå uagtsomt manddrab eller betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med vanvidskørsel. Lovforslaget vil lægge op til at hæve straffen med 50 procent. Det betyder, at sager, hvor uagtsomt manddrab i dag straffes med fængsel i f.eks. 3 år, fremover som udgangspunkt vil skulle straffes med fængsel indtil 4 ½ år.

Vi har desværre set helt forfærdelige episoder, hvor vanvittige personer slår folk ihjel med deres sindssyge kørsel

”Vi har desværre set helt forfærdelige episoder, hvor vanvittige personer slår folk ihjel med deres sindssyge kørsel. Det er dybt tragisk og illustrerer behovet for, at hammeren skal falde langt hårdere end i dag," siger Nick Hææekrup. Han tilføjer, at strafskærpelsen skal "et klart og vigtigt signal om forbrydelsens alvor".

Justitsministeren forhandler i øjeblikket med en række af Folketingets partier om yderligere initiativer, der skal bekæmpe vanvidskørsel.

Lovforslaget om strafskærpelsen vil efter planen blive fremsat til januar.

Udspil: "Vanvidskørsel skal stoppes"

Lovforslaget om vanvidsbilisme er en del af en tryghedspakke, som regeringen senest præsenterede i forlængelse af et dialogmøde i Kvarterhuset ved det uroplagede kvarter omkring Motalavej i Korsør. I pakken indgår også, at vanvidsbilister kan få beslaglagt deres bil omgående i forbindelse med grov vanvidsbilisme:

Så tager vi bilen, og så må de gå hjem

“På mødet har vi talt om vanvidsbilisme. Regeringens forslag er, at vi vil tage bilen fra dem, der kører vanvidskørsel. Ikke efter en måned, en uge eller en time, men i det øjeblik, de kører vanvidskørsel. Så tager vi bilen, og så må de gå hjem,” sagde Mette Frederiksen i kølvandet på beboermødet ifølge TV2 Øst.

I mødet i Korsør deltog flere ministre fra S-regeringen. Foruden statsminister Mette Frederiksen deltog også justitsminister Nick Hækkerup og boligminister Kaare Dybvad, der dengang også var fungerende udlændinge- og integrationsminister, i dialogmødet.  

Regeringen fremsatte et egentlig udspil til bekæmpelse af vanvidskørsel, "Vanvidskørsel skal stoppes", 20. februar 2020. Bag udspillet stod ud over justitsminister Nick Hækkerup også skatteminister Morten Bødskov og transportminister Benny Engelbrecht.

Fra tre til fire et halvt år

  • Skærpelse af straffen med 50 pct. for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder samt om forsætlig fareforvoldelse.
  • Strafskærpelserne indebærer f.eks., at uagtsomt manddrab i forbindelse med vanvidskørsel, som i dag straffes med fængsel i mellem 16 og 18 måneder i ”normaltilfælde”, fremover som udgangspunkt vil skulle straffes med fængsel i mellem 2 år og 2 år og 3 måneder.
  • Strafskærpelsen indebærer også, at i tilfælde, hvor der f.eks. straffes med fængsel i 3 år, fordi der foreligger en kombination af flere grove overtrædelser af færdselsloven, fremover som udgangspunkt vil skulle straffes med fængsel indtil 4 ½ år.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Men hadforbrydelser begået af ikke vestlige indvandrere skal selvfølgelig ikke havde skrappere straffe!

Socialdemokraternes kernevælgere bliver tværtimod belønnet af højere ydelser!

Mette Frederiksen gå nu bare af, ingen normalt tænkende har tillid til en statsminister som forsætter en ulovlig ordre!

Annonce