Justitsminister vil tage offererstatning fra bandekriminelle

"Jeg kan ikke lide, at vi svækker retssikkerheden for mennesker, som vi ikke bryder os om," lyder kritik af plan om at forhindre bandekriminelle i at få erstatning.
Fremover skal personer med tilknytning til bandemiljøet ikke kunne se frem en statslig offererstatning, hvis de kommer til skade som følge af kriminel aktivitet.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil nemlig se på offererstatningsloven, efter at Højesteret har slået fast, at Erstatningsnævnet ikke i samme grad som tidligere kan lade erstatning og godtgørelse falde bort som følge af, at offeret har tilknytning en bande. Derfor har nævnet efterfølgende måtte udbetale statslig offererstatning til personer med tilknytning til bandemiljøet.

“Offererstatningsordningen er et vigtigt redskab, der er med til at sikre, at ofre, der uskyldigt og uforvarende udsættes for tilfældig vold eller overgreb, kompenseres for den økonomiske skade, der kan være forbundet hermed,” skriver Nick Hækkerup til Folketingets retsudvalg.

Vender samfundet ryggen

“Der er efter min opfattelse ikke det samme hensyn at tage til bandekriminelle, der vender samfundet ryggen, og som bevidst udsætter sig selv og andre for fare ved at deltage i kriminalitet. Derfor er der behov for at se på, om ordningen har den rette balance.”

Embedsmænd skal se på loven

Justitsministeren har nu bedt sine embedsmænd undersøge, hvordan offererstatningsloven eventuelt kan ændres, så loven netop ikke berettiger til penge fra statskassen, hvis offeret har tilknytning til en bande og kommer til skade i den forbindelse.

Offererstatningsloven indebærer, at staten yder erstatning til ofre for en forbrydelse. Når staten har udbetalt erstatningen til et offer, overtages offerets krav mod gerningsmanden. Ordningen er blevet til for at tage hensyn til ofre, som i nogle tilfælde har ringe udsigt til faktisk er kunne få deres krav igennem hos gerningsmanden. Med andre ord påtager staten sig den økonomiske risiko i sagerne.

Nick Hækkerup kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvordan et "et konkret initiativ" kan se ud, men kommer med et bud.

Ikke fandtes rimeligt at yde erstatning

“Jeg kan i den forbindelse oplyse, at offererstatningsloven tidligere har indeholdt en såkaldt billighedsregel, hvorefter erstatning kunne bortfalde eller nedsættes, hvis offeret havde medvirket til en skade, eller skaden var opstået under sådanne forhold, at det ikke fandtes rimeligt at yde erstatning, hvilket vil indgå i de kommende overvejelser om en mulig ændring af offererstatningsloven,” skriver Nick Hækkerup.

Hashhandler skudt i hovedet

Højesteret underkendte i 2019 Erstatningsnævnet, som ikke havde været villig til at give fuld erstatning til mand, som i 2013 blev skudt på Lundtoftegade på Nørrebro.

Manden var iført en sikkerhedsvest og medbragte en walkie-talkie, da han pludselig blev ramt af et skud i hovedet. Hashhandlen var styret af banden MOB Lunden, og politiet sigtede efterfølgende flere for angrebet, men ingen af dem blev tiltalt eller dømt for dette. Gerningsmanden eller -mændene er altså den dag i dag ukendte.

Ifølge reglerne kan Erstatningsnævnet ellers nægte eller nedsætte erstatning til skadede personer, der selv har truffet en beslutning om at udsætte sig for fare - for eksempel ved at deltage i banderelateret kriminalitet i en bandekrig.

Men Højesteret lagde vægt på udsagnet fra chefen for Københavns Politis bandeenhed. Den sårede var formentlig et tilfældigt offer, han var ikke registreret som bandemedlem og nok kun i kanten af MOB Lunden. Derfor var der ikke grundlag for sige helt eller delvist nej til erstatningskravet, lød beskeden derfor til Erstatningsnævnet.

Manden har efter skudepisoden fået betydelig fysiske og kognitive skader og arbejdsevnen er begrænset.

DF støtter Hækkerup

I dag støtter Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, justitsministerens ønske om sikre, at bandemedlemmer ikke kan få offererstatning fra staten.

“Det er helt vanvittigt, at bandemedlemmer kan få erstatning fra staten i sager, som de helt sikkert selv har et kæmpe ansvar for,” siger Peter Skaarup til Netavisen Pio.

Peter Skaarup opfordrer opfordrer samtidig Nick Hækkerup til også at støtte et beslutningsforslag fra De Konservative, som Folketinget behandler for øjeblikket. De Konservative foreslår at ændre erstatningsansvarsloven, så bandekriminelle fratages ret til tortgodtgørelse, og altså godtgørelse for frihedsberøvelse, voldtægt eller blufærdighedskrænkelse, hvis det sker som følge af bandekriminalitet. Med mindre der er tale om "særlig grove tilfælde," som det hedder i beslutningsforslaget.

Et forslag justitsministeren dog har afvist med henvisning til, at der ikke er nogen grund til at staten blander sig i, om bandekriminelle stiller krav til hinanden og kræver tortgodtgørelse.

Kritik af forskelsbehandling

Til gengæld afviser SF’s retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, justitsministerens ønske.

“Det kan godt være, at man er bandekriminel og deltager i en hashhandel," siger Karina Lorentzen Dehnhardt til Netavisen Pio.

Der må være ens regler for alle

"Men hvis man bliver skudt af en rivaliserende bande - eller andre - så er man jo stadig et offer, selv om man er et fjols. Og så skal man selvfølgelig stadig have adgang til offererstatning. Jeg kan ikke lide, at vi svækker retssikkerheden for mennesker, som vi ikke bryder os om. Der må være ens regler for alle, og vi kommer nemt ud i en gradbøjning af kriminalitet. Hvilken kriminalitet er problematisk? Og hvilken er det ikke? Jeg synes faktisk, at det er lige problematisk, om det er en bande eller en enkelt person, som sælger hash.”

Formanden for Retspolitisk Forening, Bjørn Elmquist, mener, at Nick Hækkerups forslag er “dårligt og overflødigt”.

“Hvis man som forurettet har udvist nogen form for egen skyld i forbindelse med, at man lider skade, har det og bør det have indflydelse på erstatningen,” siger Bjørn Elmquist til Netavisen Pio.

“Den kan blive reduceret eller falde helt bort, hvis man mere eller mindre ”selv har været ude om det”. Det princip gælder for alle, herunder også bandekriminelle. Men hvis man begynder med særregulering af det spørgsmål, risikerer man at skabe uklarhed om begrebet ”egen skyld” i det hele.”

Erstatningsnævnet

Erstatningsnævnet er nedsat af justitsministeren og består af en formand og en eller flere næstformænd, der tilsammen udgør formandsskabet, og et antal yderligere medlemmer.

  • Erstatningsnævnet og nævnets sekretariat behandler ansøgninger om erstatning til personer, der har fået en fysisk eller psykisk personskade som følge af en straffelovsovertrædelse.
  • Reglerne herom findes i offererstatningsloven. Nævnet tilkender erstatning efter dansk rets almindelige regler.
  • Det betyder blandt andet, at erstatning og godtgørelse udmåles efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Kilde: Justitsministeriet

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Selvfølgelig er alle de tåbelige og naive på banen for at forsvare de kriminelle. I rigtig rigtig mange tilfælde vil offeret ikke hjælpe til med opklaringen. Endnu en grund til ikke at være berettiget til erstatning fra de offentlige. Men de kriminelles yndlings-partier, Enhedslisten, SF og de Radikale er straks på banen for at skaffe de kriminelle nogle goder.

Helt enig med Hans Jensen. Det er efterhånden uforståeligt at vi gang på gang skal se medlemmer af de tre nævnte partier tage forbrydernes parti, og i den forbindelse “pisse” på landets “ordentlige” og lovlydige mennesker. Derfor kan det også undre at der stadig er folk der stemmer på disse pladder romantiske “tossehoveder”.

Enig, Hans Jensen

Enig Hans.
Og for min skyld kan Bjørn Elmquist tage Fjols-snak i hånden og gå ad h...... til.

Altså hvis man har krav på erstatning så er det fordi man er blevet uretfærdigt behandlet,og lige meget hvor meget kriminelt en person har lavet og vedkomende bliver varetægtfængslet,hvis vedkommende så bliver frikendt skal vedkomende have erstatning for uberetiget frihedsberøvelse.For ellers vil politiet vartægtfængsle tidliger kriminelle lige så tit de vil. og så bliver der for alvor problemer mellem kriminelle og politiet.
Så kriminelle eller reter sagt tideliger kriminelle har krav på at de også har en retsikkerhed
Og dette forslag ender med at blive til russiske retstilstande

Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg ved ikke, hvad politikerne tænker på - altså de, der mener rockere skal have erstatning i forbindelse med udførelse af noget kriminelt.
Når det nu er så farligt, at være rocker. Så tegn en privat forsikring, der dækker Jer ind.
Der skal ikke betales en krone fra en offentlig kasse. Den offentlige kasse er også mig, dig og os.
Stop nu det galemathias. Og det har intet med russiske retstilstande. Det har noget med sund fornuft.

Det er ikke staten der yder erstatning via offerfonden, det er alle de mennesker der har fået en bøde og derved er blevet tvunget til at betale et bidrag til offerfonden.
Offerfonden er blevet en pengemaskine der har vokset sig så stor at den i dag indeholder en større formue der ikke har udsigt at blive udbetalt til ofre der ikke kan få erstatning ved en gerningsmand, og det var ikke meningen fra starten med offerfonden at der skulle oparbejdes en formue.

Annonce