Justitsministeren erkender: "Vores fængselsbetjente er utroligt pressede"

Regeringen foreslår at afsætte 95 millioner på Finansloven for næste år til blandt andet at afhjælpe bemandingsproblemerne
Foto: Colourbox
Færre ansatte holder øje med de indsatte
Justitsminister Nick Hækkerup (S) erkender, at fængselsbetjente er utroligt pressede.

Erkendelsen falder i kølvandet på, at Fængselsforbundet fagblad, Fængselsfunktionæren, forleden kunne oplyse, at et rekordstort antal fængselsbetjente i 2019 blev afskediget på grund af helbredsproblemer.

110 af Fængselsforbundets medlemmer blev således afskediget sidste år på grund af helbredsmæssige årsager.

Det er mere end dobbelt så mange som normalt, skriver Fængselsfunktionæren.

De 110 betjente svarer til 3,8 procent af alle fængselsbetjente. Til sammenligning er 0,3 procent af alle beskæftigede i Danmark afskediget som følge af helbredsproblemer. Det viser tal fra Ankestyrelsen.

Risikoen for at en fængselsbetjent bliver nedslidt, er derfor mere end ti gange større end for øvrige beskæftigede, skriver Fængselsfunktionæren.

En stor del af afskedigelserne skyldes PTSD, som fængselsbetjentene har pådraget sig som følge af fysiske overfald eller psykisk pres over længere tid.

Ifølge en undersøgelse fra VIVE opfylder 13,5 procent af fængsels- og transportbetjente kriterierne for PTSD. Ikke engang blandt danske Aghanistan-veteraner er andelen af PTSD-ramte så stor.

Gennemsnitsalder: 47 år

Gennemsnitsalderen blandt de afskedigede fængselsbetjente er kun 47 år.

Justitsminister Nick Hækkerup erkender, at der er et kæmpebehov for, at der bliver gjort noget på området.

Jamen, der er et kæmpe behov

"Jamen, der er et kæmpe behov. Både akut, men også grundlæggende for at få løst problemerne. Sagen er den, at da man for år tilbage lavede en aftale om, hvordan bemandingen skulle være i vores fængsler, da regnede man med, at der ville være en belægningsprocent på - det vil sige hvor stor en procentdel af pladserne, der er besat - 95-96 procent. Men den belægningsprocent er over 100 nu. Og det er klart, at når der så kommer flere fanger, og færre ansatte til at tage sig af dem, så opstår der den her ubalance,” siger Nick Hækkerup til P1 Morgen tirsdag og fortsætter:

“Og det kan man måske godt håndtere i en kortere periode, men over flere år, så sætter det sig i nedslidning, så sætter det sig i dårligt arbejdsmiljø osv. Derfor er der behov for at gøre noget dels umiddelbart, som vi gør med finansloven, og dels tage fat på at løse problemet mere grundlæggende.”

Med forslag til finansloven for 2021 foreslår regeringen, at Kriminalforsorgen tilføres 95 millioner kroner.

En del af pengene skal gå til at afhjælpe manglen på fængselsbetjente:

"Det (Forslaget til finansloven vedrørende Kriminalforsorgen, red.) er stykket sammen af forskellige elementer. Der er noget af det, som går til at skaffe flere pladser. Der er noget af det, som går til at betale løn til betjente, og så er der noget, som handler om at sikre, at sygeforholdene er i orden. Altså adgang til medicin osv. Så det er stukket sammen af flere elementer," forklarer Nick Hækkerup til P1 Morgen tirsdag.

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, understreger, at Kriminalforsorgen ikke kan holde sig flydende længere:

Kriminalforsorgen er kommet dertil, at den ikke kan holde sig selv flydende længere

"Kriminalforsorgen er kommet dertil, at den ikke kan holde sig selv flydende længere. Vi har aldrig været så langt nede i antal fængselsbetjente, som vi er nu. Vi er nu nede på 2.050. Normalt for at drive Kriminalforsorgen er vi 2.600 - vel og mærke med 500 færre fanger end dem, vi har i øjeblikket. Så vi har ikke de mennesker, der skal til for at ro det her fremad," siger Yde Sørensen til P1 Morgen.

Justitsminister Nick Hækkerup erklærer sig helt enig med formanden for Fængselsforbundet:

"Jeg er fuldstændig enig med Bo i, at det her er en akut situation, som kan løses til dels akut, det kan man ikke helt, men som kræver mere strukturelle ændringer, herunder jo, at vi får uddannet flere fængselsbetjente. Der blev sidste år indviet en ny uddannelsesinstitution til at uddanne fængselsbetjente. Men vi har behov for at vende den der udvikling med, at der er flere fængselsbetjente, der forlader Kriminalforsorgen - end der kommer nye til. Det kræver altså, at vi bliver bedre til at få flere til at søge ind på uddannelserne, men det kræver selvfølgelig også at flere har lyst til blive i Kriminalforsorgen."

Handler også om ledelse

Nick Hækkerup peger over for P1 Morgen blandt andet på, at problemet også handler om ledelse:

"Jamen, det kan man jo blandt andet ved at sikre, at der en ledelse, der har øje for de problemer, som der er. Og sikre at der bliver taget initiativer i forhold til at sikre et ordentligt arbejdsmiljø, sikre at hverdagen er tryg for vores fængselsbetjente."

Nick Hækkerup erkender at fængselsbetjentene er utroligt pressede:

at vores betjente langt hyppigere end andre bliver ramt af symptomer på PTSD

“Vi har en situation, hvor vores fængselsbetjente er utroligt pressede, hvor undersøgelser viser, at vores betjente langt hyppigere end andre bliver ramt af symptomer på PTSD, og lige som mange har symptomer på depressioner og andre ting. Så vi er i en situation, hvor vores fængselsvæsen er presset."

Hækkerup spørges, om han kan garantere, at regeringen får rettet op på problemerne med udtalt underbemanding i de danske fængsler.

"Jeg kan i al fald garantere, at vi vil arbejde benhårdt på at rette op på det. Da jeg blev justitsminister for et års tid siden, måtte jeg jo bare konstatere, at vi Kriminalforsorgen  var geeret til en belægningsprocent på 95-96, og som havde en belægningsprocent på 100. Det er det fundamentale problem, nemlig at de ressourcer, der er sat af ikke rækker til den opgave, som skal løses. Og det bliver vi selvfølgelig nødt til at få gjort noget ved.”

Minister: Udfører en vigtig opgave for samfundet

Nick Hækkerup siger, at han har det “rigtig skidt med”, at andelen af fængselsbetjente, der får PTSD - eller har tegn på PTSD - er større end andelen hos Afghanistan-veteraner:

Det har jeg det skidt med

"Det har jeg det skidt med. Jeg synes vores fængselsbetjente udfører en utrolig vigtig opgave for samfundet. De skal have arbejdsforhold, som er ordentlige,” siger ministeren.

Han understreger, at det kunne være dejligt at virke “handlings-potent” og påstå, at han kunne løse problemerne i en håndevending:

“Men jeg tror også bare, man må erkende - uanset hvor dejligt det ville være at være utrolig handlings-potent -, at det her er et problem, som vi ikke kan knipse væk, og som kræver en indsats på en lang række områder.”

Opdateret 15.01.2022 som led i undersøgelse af citatpraksis

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce