Jyske VVS'ere strejker mod social dumping

Jyske VVS'ere og rørlæggere er gået i strejke. Arbejdsgiverne ville åbne en ladeport for social dumping i overenskomsterne. Blik- og Rør-arbejderne viser med strejken vejen frem i kampen mod social dumping
Når virksomhederne ønsker at kunne undsige lokalaftalerne, betyder det, at de vil kunne ansætte udenlandsk arbejdskraft på en halv overenskomst og altså til en meget lavere løn end danske lønmodtagere.

en række større jyske byggepladser, er medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet gået i strejke efter et sammenbrud i overenskomstforhandlingerne med arbejdsgiverne i Tekniq. På trods af flere forhandlingsmøder i forligsinstitutionen holdt arbejdsgiverne fast i deres ultimative krav om at kunne betale under listepriserne, altså betale medarbejderne under akkordlønnen.

"Det ærgrer os rigtig meget, at vi ikke kan blive enige med arbejdsgiverne om en ny overenskomst. Vi har været imødekommende og kommet med forslag til løsninger, men når arbejdsgiverne har låst sig fast på ultimative krav, er det altså rigtig svært at forhandle," sagde forbundsformand Max Meyer fra Blik- og Rørarbejderbundet i pressemeddelelse efter sammenbruddet.

Kravet om kunne betale under listepriserne, vil give arbejdsgiverne mulighed for, inden for overenskomstens rammer, at betale helt ned til 112 kroner i timen til faglærte på byggepladserne. Det er under halvdelen af, hvad de får i dag. Derfor brød overenskomstforhandlingerne sammen mandag aften, og i dag er 400 mand på jyske arbejdspladser gået i strejke.

På Blik og Rørs område har man en såkaldt minimallønsoverenskomst. Det betyder, at man fra centralt hold i overenskomsterne forhandler en overenskomst med en minimalløn. Resten af lønnen forhandles lokalt, hvor der bliver taget udgangspunkt i de aftalte listepriser mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, der sikrer ordentlig betaling for akkordarbejde. Når virksomhederne ønsker at kunne undsige lokalaftalerne, betyder det, at de vil kunne ansætte udenlandsk arbejdskraft på en halv overenskomst og altså til en meget lavere løn end danske lønmodtagere. Kort sagt forsøger arbejdsgiverne at få lov til social dumping gennem overenskomstforhandlingerne.

Et skalkeskjul for social dumping
At bruge minimallønsoverenskomsterne til at trykke lønnen er desværre noget man ser fra flere og flere borgerlige arbejdsgivere. Men de jyske blik og rørarbejderes strejke viser, hvad der er det bedste svar i forhold til at bekæmpe social dumping – en stærkt organiseret fagbevægelse med dygtige tillidsmænd på arbejdspladserne, som er klar til at sige nej.

Der er desværre mange arbejdsgivere, der gerne vil bruge overenskomstsystemet til at legitimere at underbetale udenlandsk arbejdskraft.

For selvom man kan gøre meget både fra Christiansborg (og regeringen gør sådan set ret meget), og selvom kommunerne kan stille krav om overenskomster ved kommunale byggerier, så er det på arbejdspladserne, kampen mod social dumping skal vindes. Og netop minimumsbetalingen for akkordarbejde er et værn, andre brancher misunder Blik og Rør-arbejderne, fordi det er effektivt i kampen mod social dumping.

Der er desværre mange arbejdsgivere, der gerne vil bruge overenskomstsystemet til at legitimere at underbetale udenlandsk arbejdskraft. Det er skadeligt for Danmark, der mister skatteindtægter og skal betale flere dagpenge. Det er dårligt for de danske lønmodtagere, der mister deres arbejde eller skal gå ned i løn. Og det er dårligt for de udenlandske arbejdere, der ikke får den løn, de har ret til.
På det danske arbejdsmarked, hvor magten ligger hos arbejdsgivere og lønmodtagere, så er det kun ude på arbejdspladserne, man for alvor kan vinde kampen mod social dumping. Det er først, når man som de jyske VVS'ere og rørlæggere har samlet kollegerne og er klar til at gå i kødet på arbejdsgiverne i kampen mod social dumping, at man kan komme problemet til livs.

Mads Havskov Hansen er cand.jur. og tidligere pressekonsulent i Socialdemokratiet


placeholder

Annonce