K vil afskaffe Arne-pensionen og seniorjobordningen

Til gengæld vil partiet give skattelettelse til de rige for 6,8 milliarder kroner: Topskattegrænsen hæves markant og selskabsskatten sænkes
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative
De Konservative vil sænke skatten for de rigeste med 6,8 milliarder kroner.

Det skal blandt andet ske ved at hæve topskattegrænsen med mere end 250.000 kroner. Mere præcist fra de nuværende 552.500 kroner til 800.000 kroner over de kommende år. Allerede i 2022 hæves topskattegrænsen med 50.000 til 602.500 kroner.

Partiet vil desuden afskaffe bo- og arveafgiften. Og sænke selskabsskatten fra de nuværende 22 procent til kun 19 procent. De Konservative vil også sænke skatten på aktier fra 42 til 40 procent.

En del af den meget markante skattelettelse skal skaffes ved at afskaffe Arne-pensionen fuldstændigt.

Det fremgår af De Konservatives finanslovsforslag for 2022.

Vil spare milliarder på Arne

De Konservative mener, at Arne-pensionen er "spild af skattekroner":

“Med Arne-Pensionen har regeringen indført en ny skatteyderbetalt overførselsindkomst, som kommer mennesker, der tidligt er trådt ind på arbejdsmarkedet, til gode – uagtet om de vitterligt er nedslidte eller har haft et fysisk hårdt arbejde. Eksempelvis kan man have arbejdet, hvad der svarer til 21 fuldtidsår i en deltidsstilling på et kontor og stadig have ret til ydelsen. Det er spild af skattekroner,” hedder det i finanslovsudspillet fra De Konservative.

Det er spild af skattekroner

De Konservative vurderer, at man på den konto kan skaffe et “merprovenu på 2,3 milliarder kroner i 2022”.

De Konservative vil yderligere finansiere skattelettelsen på 6,8 milliarder kroner ved også at afskaffe seniorjobordningen.

De Konservative skriver i finanslovsudspillet, at seniorjobordningen ikke kan forsvares:

det er svært at forsvare ordningen ud fra almindelige, sunde økonomiske principper

“Seniorjobordningen betyder, at kommuner skal tilbyde personer over 55 år, som har under fem år til efterløn, et fuldtidsjob. Det er omsonst, at kommunerne på den måde skal oprette jobs og uddele dem som en overførselsindkomst. De økonomiske vismænd har også flere gange påpeget, at det er svært at forsvare ordningen ud fra almindelige, sunde økonomiske principper.”

Ved at afskaffe seniorjobordningen vil De Konservative spare 300 millioner kroner allerede i 2022 i årene fremover.

Vil afskaffe efterlønsordningen helt

Skattelettelsen på de 6,8 milliarder kroner finansieres yderligere ved en fuldstændig afskaffelse af efterlønsordningen fra 1. januar 2024:

Efterlønsordningen trækker erfaren arbejdskraft ud af arbejdsmarkedet

“Efterlønsordningen trækker erfaren arbejdskraft ud af arbejdsmarkedet – arbejdskraft, som kunne have bidraget længere tid til gavn for dansk økonomi. Reformen af efterlønnen var et vigtigt skridt mod et bedre arbejdsmarked, men en fuld afskaffelse kan frigøre en endnu større økonomisk gevinst for Danmark over flere år på arbejdsmarkedet.”

De Konservative vil også efter 2023 fastholde den lavere regulering af overførselsindkomsterne, "da ydelserne i Danmark allerede er høje”. Dog skal folkepension og førtidspension undtages.

Blandt andre spare-forslag, der skal finansiere skattelettelserne, er en fastholdelse af besparelserne på Danmarks Radio, som S-regeringen sammen med støttepartierne har afskaffet. Det skal i 2022 indbringe 120,4 millioner kroner.

S: Grundlæggende asocialt

Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, betegner K-udspillet som grundlæggende asocialt:

"Jeg mener ikke De Konservatives finanslovsudspil er godt. Jeg mener ikke det svarer på Danmarks udfordringer. Jeg mener, det er udtryk for en helt skæv prioritering. Det er grundlæggende et asocialt udspil."

Det er grundlæggende et asocialt udspil

Raabjerg Madsen mener, at De Konservative med udspillet giver til dem, der i forvejen har mest:

"Med massive skattelettelser giver man til dem, der har mest. Og dem, der kommer til at betale er dem, der er mest afhængige af et godt velfærdssamfund. Dem, der har mindst og de nedslidte."

Opdateret

Vil afskaffe understøttende undervisning i folkeskolen

De Konservatives finanslovsforslag for 2022 indeholder også en række andre besparelser - Netavisen Pio har samlet nogle af dem her:

  • "Der er ikke behov for at bruge så mange penge på folkeskoler og daginstitutioner, som regeringen har vedtaget. Med vores forslag om at afskaffe den understøttende undervisning kan vi for eksempel alene frigøre 3.800 lærerårsværk."
  • "Desuden tilbagerulles en række øgede bevillinger til organisationer og ordninger, der blev vedtaget af de røde partier i finanslovsaftalen for 2021, herunder øgede midler til KVINFO, Arbejdermuseet, Danwatch, grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelser, Husk-kunsterordningen, Genre- og nichespilsordningen, Nordisk Journalistcenter i Århus, Forum for Mænds Sundhed, indsats for dobbeltminoriteter, nedsættelse af en ekspertgruppe vedrørende demokratiske virksomheder, støtte til rådgivning hos Danes Worldwide og seksualundervisning i folkeskolen."
  • "I forhold til regeringens finanslovsforslag for 2022 ønsker vi ikke at bruge penge på en koordinerende LGBTI-funktion, en dyrere beskæftigelsesindsats og midler til verdensmålsinitiativer (det bør dækkes af ulandsbistanden)."

Kilde: De Konservatives finanslovsudspil for 2022 "En borgerlig retning for et endnu bedre Danmark"

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Og Helle og Bjarne?

Ja, det var jo regeringen sammen med de radikale og Margrethe Vestager. At den daværende regering valgte at sælge Dong til Goldman Sachs, den værste finansspekulant i den vestlige verden, har jeg aldrig forstået og det er en stor plet på Bjarne Corydons renomme som han ikke kan fjerne.

Ikke en plet på Helle TS renomme?

NEJ, SURT J HVAD KOMMER DET DIG VED????
MIND YOUR OWN BUSINESS
MR ZERO

E.PETERSEN, PETERSEN, PET, hvorfor blander DU dig???

NÅ SURT, ER DU NU DER IGEN????
MIND YOUR OWN BUSINESS, MR ZERO

Bent Menck Andersen, nu er det ikke fordi jeg vil starte en ny
debat omkring DONG men det kan da ikke være et salg af DONG.
Det aktstykke som Finansudvalget har godkendt i efteråret 2012 -
foråret 2013 drejer sig om at Finansudvalget giver bestyrelsen
i DONG tilladelse til at afsøge det internationale marked for
såkaldt "Risiko villig kapital" dette skete så i samarbejde
med Nordea - PWC -Morgan Stanly med flere. I efteråret 2013
havde disse rådgiver så fundet GS - ATP - PFA. som ville
investerer de 11 Mia. som var udgangspunktet 8 Mia. fra GS
3 Mia. fra ATP - PFA samt yderlige op til 2,6 Mia fra de
såkaldte mindretals aktionærer. Og selvfølgelig fik de alle
stillet aktier i DONG i udsigt til en aktie kurs som var
en del af aftalen, hvis du læser aktstykke 37 fra
Finansministeriet til Finansudvalget dateret den 3 december
2013 kan du læse hele den aftale som er aftalt med aktørerne.
Indledning : Finansministeriet anmoder, med henblik på at der
kan gennemføres en kapitaludvidelse i DONG Energy A/S mv.,
om tilslutning til: og så kommer hele den aftale som det
handler om, men det er ikke GS der invester for de 8 Mia.
det er New Energy Investment, administreret af GS og så
selvfølgelig ikke at forglemme ATP - PFA og værende aktionærer.
aftalen fylder 11 sider. Der er en hel del klausuler i aftalen.
Investorerne skal kunne tabe op til 40 % af den investerede
kapital inden staten træder til, og hvis får investorerne KUN
udbetalt de resterende 60 % med en rente på 2,25 %, fratrukket
eventuel udbetalt udbytte. Og så kommer det som ikke alle i
Finansudvalget kunne kaperer New Energy Investment var
hjemmehørende i Luxembourg. NEI 8 Mia - ATP 2,2 Mia. PFA 0,8 Mia.

NEJ NEJ SURT,
HVAD BLANDER DU DIG I DET FOR????
MIND YOUR OWN BUSINESS!!!!
MR ZERO.

E.PETERSEN, PETERSEN, PET, hvorfor blander DU dig???

E.PETERSEN, PETERSEN, PET, undskyld at jeg ikke har været opmærksom på det noget før. Hvorfor er du begyndt at at 'underskrive' dine kommentarer med MR ZERO? Var det ikke bedre at skrive fx. PETERSEN?

NÅ SURT, DU FATTER BARE IKKE EN DØJT!!!
DET ER DIG DER ER MR ZERO, ELLER MR NUL OG NIX!!!!

E.PETERSEN, PETERSEN, PET, MR ZERO nej DU er MR ZERO, det underskriver du dig jo med.
Og nu også MR NUL OG NIX.

Dejligt at se ham udstille vores samfund . Svindler der unddrager skat til vores samfund og de tyende der skal betale festen . Imponerende at de fik fremgang ved kommunevalget , men så vil jeg bare bede de tyende om at gøre oprør , hvor meget vil I finde jer i . Og paphovedet ønsker jeg god tur sydpå til hans penge 🇩🇰👊

Arne-pensionen er til de mennesker, der har slidt, blandt andet for dem, som Søren Pape nu vil give skattelettelser for 6,8 milliarder. Ja en flink mand :-(

Nu har det jo altid stået alle frit for at komme i gan med at bygge en virksomhed op for så også at tjene penge på andres arbejde og ja de har så også betalt topskat men det er ligesom dem der har ydet en ekstra indsats for at bygge noget op ikke må tjene peng men de røde mener jo at de brede skuldre bare skal betale så vil der komme en dag hvor ingen gider at starte noget som helst nå overskuddet går til staten.
Misundelsen er en grim ting.

Robert, Jeg tror ikke at der er så mange der er misundelige som du antyder.
De fleste er godt klar over, at det at være selvstændig ikke altid er en dans på roser.
Men fakta er at de rige er blevet mere velhavende, og de fattige er blevet fattigere.
Jeg tror ikke et øjeblik på, at de rige er blevet mere flittige, og derfor tjener mere.
Hvis Danmark fortsat skal være et sikkert og homogent samfund, så er det vigtigt at eliten ikke bliver for grisk, og at de borgerlige partier anerkender at de bærer et ansvar.

Helt legalt at tjene penge, også store penge, men man behøver ikke lade den lille mand betale for det. Der er mange smuthuller i skat som storkapitalen bruger. Den almindelige lønmodtager kan ikke snyde. Og nej det er ikke misundelse det drejer sig om, penge er ikke altid lykken om end de er rare at have:)), men om retfærdighed, et retfærdigt samfund. Et samfund i balance, lad endelig de mest velhavende, hvor det skyldes eget hård arbejde beholde hvad der er lovgivning til, men når der kommer reformer, så skal de være socialt afbalancerede.

Så kender man de borgelige igen, skattelettelser til de mest velstående finansieret af besparelser på dem som i forvejen har mindst, men det lever jo helt op til biblens ord "den som meget har endnu mere gives, den som lidet har fratages dette". Det er derfor jeg aldrig har forstået hvad socialister vil med kirken og biblen, det er et foretagende for de bedst stillede, man kan bare læse i historien hvem kirkerne tilhørte efter reformationen i 1536, de fleste var ejet af adlen som havde særligt indrettede pladser i kirken lidt på samme måde som de pladser Dronningen har i det kongelige teater. Det kan undre når præsten står og prædiker at vi alle er lige for herren, men tilsyneladende er der nogen som er "mere lige" end folk flest.

Ja så kender vi de konservative igen, det var jo godt de ikke kom med DET udspil før kommunalvalget, men det var vist med vilje, men derfor kan "man" jo godt beskylde andre om det samme. Hyklere.håber de ryger ned hvor de hører hjemme, nemlig i BUNDEN 👺👺👺👺👺

Det kan være at det er begyndelse på en ny periode, hvor borgerige partier markedsfører sig om - - - borgerlige

Kommentar:

Har lige gennemlæst Det Konservative Folkepartis Finanslovs/forslag !

Som sædvanligt er der både positive og negative tiltag !

Et enkelt eksempel på en negativ tilgang:

Fradrag for Fagforeningskontingent skal nedsættes til 3.000 kroner, hvor det i dag er på 6.000,- Begrundelsen fra de Konservative er, at det vil give de dyre Fagforeninger et incitament til at sætte prisen ned og til at drive organisationen effektiv...

Undskyld Mig: Det er da en underlig tilgang at have til Fagbevægelsen, som yder en stor kvalitet over for deres medlemmer, ved at organisationen netop er effektiv, så det er efter min mening helt på Månen...

Et eksempel på positiv tilgang:

Nemlig en afskaffelse af Arveafgiften, som efter min mening tangerer til Stats-Åger..

God Aften,
Erling Drews...

Næh, arveafgiften er en hel berettiget afgift, der betales af mennesker, der ikke har leveret for en krone arbejde af de penge de får stillet til rådighed, så i virkeligheden skulle arv beskattes endnu mere.
Lovgivningen vedr virksomhedsoverdragelse er i dag tilrettelagt, således at familievirksomheder kan overdrages uden tab for arvinger, så det forhold er bragt i orden, derfor burde arv egentlig inddrages, da den ikke baserer sig på egen indsats og medvirker til den stigende ulighed, der osse breder sig i dk.

Kommentar:

Tal for debat - svar Kurt Wissendorf !

Jeg er helt uening i dit debat-svar Kurt, men det er jo det der gør livet lyst, og ikke gråt, hvis vi alle var enige...

God Weekend,
Erling Drews...

Kurt W., det kunne jo tænkes at de penge der arves er resultatet af en opsparing efter at der er betalt indkomstskat?
Når vi giver gaver fx. til jul, så har modtageren jo heller ikke leveret arbejde.
Jeg siger ikke at der ikke skal betales arveafgift, men det skal gå retfærdigt til.
Husk, misundelse er en grim ting!

Erling Drews, nu er arveafgiften nu ikke særlig høj for nære arvinger, de første, ca. 300.000,00 er uden arveafgift, for de næste ca. 1 million er afgiften 15%. Man må ikke glemme at de største værdistigninger i formuer er opstået p.g.a. samfundsskabte værdistigninger som de pågældende ikke har haft indvirkning på, bare se på prisudviklingen på boliger.

Kommentar:

Tak for debat-svar Bent Menck Andersen !

Det er helt fair Bent, men jeg holder fast i, at Arveafgiften helt skal afskaffes, da den er urimelig og en form for Stats-Åger...

Man skal huske på, at der allerede er betalt skat af indtægten man arver, det må være nok...

God Weekend,
Erling Drews...

Erling Drews, jeg har lige tjekket arveafgifter for nært beslægtede, de første 308.000,00 er uden afgift og af hele det resterende beløb betales der 15%.
Når det gælder værdistigning på boliger og ejendomme er de jo ikke beskattet, så det er helt rimmeligt at der betales en arveafgift til et velfungerende samfund med en god offentlig velfærd, som jo er årsag til at der er mulighed for at skabe værdier.

Kommentar:

Hej igen Bent Menck Andersen- og tak for debatsvaret !

Du har selvfølgelig ret i, at fradraget er på 308.800,- inden der skal betales 15% af arvebeløbet...

Vi er uenige om, at der skal betales arveafgift på de 15% eller ikke, så på dette område kommer vi vel ikke videre i debatten, da Du og Jeg selvfølgelig holder på det, vi mener er det rigtige/retfærdige...Jeg gentager gerne som ét Duracell Batteri, at arveafgiften skal væk, da jer virkelig mener at det er Stats-Åger...

Vi er dog helt enige i, at vi skal have et Velfærdssamfund, som gælder for alle borgerer, det er der jo masser af andre tiltag man kan opnå det på, men tak for debatten om arveafgiften...

God Aften, samt God Weekend,
Erling Drews...

Det kan undre, at den borgerlige presse ikke har boret i mandens lemfældig omgang med skattekronerne den gang han var borgmester i Viborg.
(det kan det så ikke, når man ved hvem der finansierer dem)

Ulovlig støtte med skattemidler til Viborg ff.

Jan, har du nogen eksempler på "lemfældig omgang med skattekronerne"?
Ikke fordi jeg bryder mig om Pape, men har du nogen?

Jeg læser ingen steder i Papes udspil at arbejdsgiverne skal have deres fradrag nedsat ligesom lønmodtagerne.er det fordi Pape ikke tør ramme vennerne i arbejdsgiverne det kunne jo koste meget i Papes lommer tænk hvis de ikke vil støtte med penge til Papes urimelig politik over for de mindre bemidlede hvor er han da ussel.

De Konservative må da have spist søm. Hvordan kan man være så ude af trit med den befolkning, som man appellerer til? Med lidt held kan Pape snuppe LAs vælgere, og måske nogle Venstrefolk, men det får han altså ikke et flertal af.

Stor ros til Pape for at ødelægge Konservatives chancer for nogensinde at få regeringsmagten. Måske de andre partier skulle forbarme sig over De Konservative og øge partistøtten, så Pape får råd til at læse aviser? Indtil da er her lidt konkrete tal:

12.5% af danskerne tjener mere end 500.000 om året. Resten, altså 7 ud af 8 danskere, har større glæde af at skatten på høje indkomster forbliver, hvor den er, og at pengene anvendes på sociale tiltag. Bortset selvfølgelig fra de kældermennesker, som er så forblændede af fremmedhad, at de er parate til at underminere deres egen folkepension, blot de kan genere indvandrerne.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/faktatjek-danskerne-overvurderer-hvad-...

Håber du har ret, med den udmelding fra de konservative og Pape burde muligheden for en borgelig regering efter næste valg ikke være tilstedeværende.

Med den udmelding vil folk, som har muligheden, styrte på efterløn og arne-pension hurtigst muligt. Mens de endnu kan. Alternativt melde sig ud af efterlønsordningen inden d. 31. juni 2021 og hæve indbetalingen på op mod 140.000 kr. skattefrit, som en nødløsning.

Hvor er det trist at læse, at "de blå" kun tænker på at tage de fattiges penge for at overfodre de rigeste!

Vi fattige har kun en ting at gøre udenfor valglokalerne - drop handelen uden for de foreningsejede butikker. Så har vi styr på, hvor pengene fra vores forbrug havner i første del af forbruget. Næste trin er at undgå produkter fra de blå, når vi vælger varen.

Pape vil afskaffe arne-pension og efterløn. Samtidig med hans hold, kapitalismen, har sat verden i brand og ødelagt klimaet og livsbetingelserne for alle fremtidige generationer gennem utæmmet grådighed. En meget besynderlig form for prioritering, som fører til kollektiv selvmord.

Men det er da gjort ordentlig. Må man nok sige. No way back.

Kapitalismen sejrede. Prisen er livet på Jorden - Hvorfor er der nogen, som kan gå ind for en så åbenlys destruktiv ideologi? Bare for at vinde???

En rød stemme er en stemme for livet. En blå stemme er en stemme på døden.

At mennesker som Søren Pape Povlsen ikke tænker på fremtiden er ikke så sært. Han har ingen børn. Men det har jeg. Og derfor betyder fremtiden noget for mig.

Hvad med dig?

Det vil komme "bag på mig" hvis Søren Pape Poulsen har eller får børn.

Bent, var "bag på mig" en slet skjult hentydning til Papes seksualitet?

Nej, det var en hentydning til at mænd hverken kan blive gravide eller få børn, det er kun sket på film.

Bent, hvorfor bruger du så citationstegn? Det er jo ikke nødvendigt.

Mænd kan adoptere eller benytte rugemor, så de kan jo godt få børn men ikke føde dem selv.

Kurt Jensen, Søren Pape Poulsen er 49 år og dermed for gammel til at adoptere et barn da max alder for det er 42 år. Med hensyn til rugemødre er det ikke lovligt i Danmark at få andre til at føde sit barn mod betaling. Hvis parterne i forvejen kender hinanden og betaling ikke indgår i aftalen, kan der være en lille mulighed for på den måde at få et barn.

Bent, hvorfor bruger du så citationstegn? Det er jo ikke nødvendigt.
Det svar sprang du let og elegang over. Hvorfor?
Din feberredning er for let at gennemskue.

Men der er jo intet nyt her. Pape polerer jo bare de gamle konservative dyder op: "forgyld de forgyldte og deres afkom, thi de har visseligen fortjent det".
Overfor dette skal man lige erindre Piketty's analyse af kapitalismen over nogle århundreder, der viser at personer med formue, med bagen placeret i sofaen, optjener en værdistigning der er større end prisudviklingen. Man bliver altså rigere af bare at være rig.
Sidst den ideologi var den fremherskende, førte det til adelsvældet, hvor formuerne over tid samledes på hænderne af en indavlet elite, der med en absurd privilegiestruktur (der for at fuldende bedrageriet over tid blev til en genetisk overført guddommelig bestemmelse) garanterede en stadig forringet formueforvaltning og en langstrakt dyb lavkonjunktur i samfundet.
Jeg tror at det er med velberådet hu, at Pape har ventet til efter valget med sin optræden med dette 1700-tals evangelium.

Det er dejligt at vi igen diskutere politik. SMS'er, mink, børnebrude, politiks proces, spind og personkult giver mig ikke flere fordele eller et bedre samfund. Det ville være forfriskende om vore SD ministrere sortere i forslagene og kommer de konservative i møde. F.eks. er virksomheders overskudsbeskatning en illusion i en global verden. Så gerne 19% og i stedet indfører højre og flere afgifter og finansiel transaktionskat.

Ordenlighed, anstændighed, ansvarlighed, kernevelfærd. Ja, jeg skal sandelig ellers lige love for et og samme ord kan dække over komplet modsatrettede fortolkninger og udlægninger.

For mig dækker ord som ordenlighed, anstændighed, ansvarlighed, kernevelfærd over vi behandler de svageste mennesker godt. Og kernevelfærd er skatte finasieret og tilgængelig for ALLE gennem det offentlige.

For Konservative betyder ordene ordenlighed, anstændighed, ansvarlighed, kernevelfærd noget helt andet. De penge man tjener skal ikke beskattes til andet end politi og militær og kernevelfærd skal være tilgængelig for dem som har økonomisk råd gennem forsikringsfinansieret private virksomheder. Og de ressource svage har selv fortjent deres skæbne og er ikke ordenlige, anstændige og ansvarlige menneskers problem - Det er jo selvforskyldt.

Den Konservative drøm er et delt samfund i rig og fattig, hvor de fattigste 49% skal stå til rådighed for de 51% rigeste luner og velvære.

Når alle andre holder i kø, så tager Pape en fribillet og køre venstre om ad nødsporet fordi alle andre der venter i mens han tænker "Se lige alle de idioter, som venter på deres tur".

Jo. Det er ordenlighed.

Kommunismen kunne kapitalismen ikke vinde over. Men sine egne svageste borgere, det skal kapitalismen så satme vinde over og sætte på plads. Det er hvad Søren Pape Povlsen og resten af det blå svindlerhold har som målsætning. Koste hvad det vil.

Bare at ødelægge klimaet gennem en helt uhørt og umoralsk grådighed er ikke nok. Nej fremtiden skal ødelægges for største delen af den danske befolkning og ødelægge vores børns fremtid i særdeleshed.

Velkommen til det blå svindlerholds alt ødelæggende faktaresistent smadre ideologi.

Pape kalder Arne-Pensionen for rendyrket socialisme.

Hvornår kalder Pape Folkepensionen for rendyrket socialisme?

Hvornår kalder Pape Handicaphjælp for rendyrket socialisme?

Hvornår kalder Pape gratis Sundhed for rendyrket socialisme?

Hvornår kalder Pape hjemmeplejen for rendyrket socialisme?

Hvornår kalder Pape overenskomster for rendyrket socialisme?

Hvornår kalder Pape 5 ugers ferie for rendyrket socialisme?

Hvornår kalder Pape Dr. Margrethe II for rendyrket socialisme?

Hvornår kalder Pape Danmark for rendyrket socialisme?

Sådan er det blå svindlerhold. For dem er det kun de rige, som er mennesker. Resten, vi andre, er service kvæg for de rige og skal kun have lov til at leve, så længe vi kan tjene. Kan vi ikke det skal der kun være elendighed tilbage for almindelige mennesker, som har slidt og slæbt hele livet og som deraf til følge dør i en alt for tidlig alder.

Det kræver et godt udtræk fra symptomerne for psykopatiske træk at have sådan et menneskesyn.

Det blå svindlerhold.

Det er den slags mennesker,

Som mener du skal arbejde hårdt og stå til deres rådighed og indtjening indtil du bliver 73 år – Hvis du ikke er død før.

Som ikke vil tildele mennesker, som har arbejdet i over 40 år med hårdt arbejde, en velfortjent tidlig tilbagetrækning.

Som vil afskaffe din mulighed for at organisere dig, ved at afskaffe fradrag for medlemskab af en fagforening, og dermed have en stemme.

Som vil afskaffe folkepensionen, hvis de kunne, så du kommer til at leve en økonomisk usikker alderdom.

Som vil privatisere sundhedsvæsenet som det kendes fra USA, så det bliver din betalingsevne, som afgør dine behandlingsmuligheder og ikke dit behov.

Som vil afskaffe SU’en, så kun de mest velhavende forældre kan sikre deres børn en ordentlig uddannelse og dermed fremtid.

Som vil afskaffe kontanthjælpen så de kan tvinge dig til at arbejde til nærmest ingen løn under de arbejdsforhold som de dikterer.

Som vil gøre op med hvem der har ret til at være et menneske i Danmark og hvem der bare er overflødig efter deres opfattelse.

Som vil gøre det nærmest umuligt, at bryde den sociale arv og få dig et bedre liv – Et bedre liv, som kun de mener at have krav.

Som vil gøre de rige endnu lettere i stand til at udbytte almindelige mennesker og leve af den værdi hårdt arbejdende mennesker skaber.

Som ikke mener mennesker i nød skal have hjælp, med mindre de er en af deres egne, da det ikke har fortjent det og selv er skyld i deres elendighed.

Som vil afskaffe alt det offentlige, bortset fra politik og militær, som skal beskytte dem mod oprør, og privatisere det hele, så de velhavende får endnu lettere ved at udbytte almindelige mennesker gennem opkrævninger på alt.

Som vil gøre det nærmest umuligt for mange danskere fremover at eje deres egen bolig og dermed bliver tvunget til at leje sig ind hos de stadig flere og flere velhavende private bolig spekulanter.

Som vil gøre en stor del af befolkningen til fattige med en indtjening det ikke er muligt at leve for. De vil sende 100.000 vis af børn ud i fattigdom.

Som vil et to delt samfund med dem der har og dem der ikke har. Dem der har retten og dem som er overflødige og ingen ret har.

Sådan er det blå svindlerhold. Hvis de får lov.

Sider

Annonce