Kæmpe nederlag til regeringen: Afbryder forhandlinger om udenlandsk arbejdskraft

DF og Socialdemokratiet siger fra - forhandlingerne om en markant nedsættelse af beløbsgrænsen brudt sammen. Bredt flertal i Folketinget imod forslaget.
Forhandlingerne om nedsættelse af beløbsgrænsen fra 418.000 til 330.000 kroner er brudt sammen. Efter blot 15 minutters forhandling.

Regeringen konstaterer i en pressemeddelelse, at der ikke kan opnås enighed om en aftale om såkaldt "styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft". Herunder det udskældte forslag om en markant nedsættelse af beløbsgrænsen for lønmodtagere i tolv udvalgte lande, bl.a. Indien, Kina og Mexico.

I stedet fremsætter regeringen forslaget som lovforslag. Et lovforslag, som vil blive stemt ned i folketingssalen. Både S, DF, Enhedslisten og SF er stærke modstandere af forslaget, som man mener vil medføre omfattende løntrykkeri og social dumping.

Hos fagforbundet 3F er der glæde over, at forslaget om en markant nedsættelse af beløbsgrænsen er faldet til jorden med et brag. Fagforbundet mener, at der nu må satses på at få alle med:

"Vi skal have praktikpladser til unge mennesker, som gerne vil være faglærte, men som i dag ikke kan komme inden for på virksomhederne. Vi skal have gang i opkvalificeringen af ledige ude i kommunerne," siger 3F's forbundssekretær, Søren Heisel, til Netavisen Pio.

Regeringen afbrød derfor forhandlingerne

Regeringen erkender i en pressemeddelelse, at det var regeringen - og ikke oppositionen - der afbrød forhandlingerne:

"Regeringen præsenterede den 3. oktober 2018 et udspil med 21 initiativer, der skal gøre det lettere og mindre bureaukratisk for danske virksomheder at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft. Siden har regeringen forhandlet med Dansk folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten om en aftale. På et forhandlingsmøde i Udlændinge- og Integrationsministeriet d.d. konstaterede regeringen, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at opnå politisk opbakning til en ambitiøs aftale om at styrke rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft. Regeringen afbrød derfor forhandlingerne. Regeringen vil nu i stedet forberede et lovforslag, der skal udmønte regeringens udspil," hedder det i en pressemeddelelse udsendt af Beskæftigelsesministeriet og Udlændingeministeriet.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) siger:

”Vi må desværre konstatere, at der ganske enkelt ikke er politisk vilje til at hjælpe de danske virksomheder, der mangler nødvendig arbejdskraft. Jeg er ærlig talt skuffet over den useriøse tilgang og den manglende vilje til at indgå en aftale, vi har mødt fra særligt Socialdemokratiet. Men regeringen vil fortsætte vores kurs og gøre alt for at få gennemført både små og store forbedringer for de virksomheder, som mangler kvalificeret arbejdskraft. Derfor vil vi i stedet fremsætte et lovforslag med vores initiativer, og så må vi jo tage diskussionen i åbenhed i Folketingssalen. Og så håber jeg, at oppositionen er kommet på bedre tanker og til den tid er parat til at gøre det lettere for virksomhederne at rekruttere den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. For det er til gavn for hele det danske samfund, når kloge hoveder kommer hertil og bidrager til vækst, velstand og flere kroner i de offentlige kasser.”

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) siger:

”Beskæftigelsen er rekordhøj, og ledigheden har været på vej ned længe. Manglen på arbejdskraft er udbredt. Det er en trussel mod de gode tider, så vi skal handle nu. Vi skal gøre det lettere for virksomhederne at hente kvalificeret arbejdskraft fra udlandet, men vi skal også arbejde på at opkvalificere flere ledige, og det gør vi bl.a. med en flaskehalspakke, som vi lige nu forhandler. Det er uansvarligt, at Socialdemokratiet ikke vil være med til at sikre opsvinget, så vi dermed kan bevare flest mulige job i Danmark. Flytter produktionen til udlandet, så rammer det jo ikke mindst ufaglærte, og vi bliver som samfund fattigere, så konsekvenserne er jo til at føle på.”

S: Forkert at åbne for ufaglært arbejdskraft fra Kina og Indien

Den ene af Socialdemokratiets forhandlere, udlændingeordfører Mattias Tesfaye, har lagt denne kommentar på Twitter:

placeholder

Socialdemokratiet glæder sig over, at der nu ikke åbnes for ufaglært arbejdskraft fra Kina og Indien:

"Vi er glade for at Danmark ikke skal åbnes for ufaglært arbejdskraft fra Kina og Indien til 145 kroner i timen. Det er den helt forkerte vej at gå. Ikke mindst når regeringen samtidig skærer ned på erhvervsuddannelserne og sparer en milliard årligt på uddannelse til arbejdsløse. For Socialdemokratiet er det helt afgørende, at vi bruger de gode tider i dansk økonomi til at få alle med,” siger udlændingeordfører Mattias Tesfaye til Netavisen Pio.

Han havde dog gerne set en bred aftale om afbureaukratisering:

”Der er ingen tvivl om at Danmark og dansk erhvervsliv ville have været bedst tjent med en bred aftale. Danske virksomheder oplever i dag en række unødvendige bureaukratiske benspænd i forbindelse med rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft. Vi havde gerne set en bred aftale, der ville gøre det nemmere for virksomheder som Novo Nordisk at hente medarbejdere fra andre lande ind på korte arbejdsophold i Danmark. Derfor ærgrer det os, at regeringen tager de danske virksomheder som gidsler i et ideologisk opgør,” siger Tesfaye.

Vi er glade for at Danmark ikke skal åbnes for ufaglært arbejdskraft fra Kina og Indien til 145 kroner i timen

S-udlændingeordføreren understreger, at unge, der ønsker praktikplads, og ledige bør have førsteprioritet:

"Der er rigeligt med unge i Danmark, der mangler pratikplads, der er ledige, der gerne vil uddannes, og der er mange arbejdsløse i EU. De bør være førsteprioritet. Er der så nogle specialiserede grupper, vi mangler, så må virksomhederne betale den løn, der skal til, siger Mattias Tesfaye til Avisen.dk.

"Regeringens forslag er ikke gennemtænkt og vil åbne for løndumping og for mere muslimsk arbejdskraft i Danmark, og det er vi ikke interesseret i.- Derfor synes vi ikke, at der er behov for det her," siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, til Ritzau.

3F: Fokus på at få alle med

Hos 3F mener forbundssekretær Søren Heisel, at fokus nu må lægge på at få alle med:

"Der er ingen hemmelighed, at vi har vi har været stærke modstandere af regeringens ønske om at give virksomhederne endnu bedre muligheder for at importere arbejdskraft gennem en nedsættelse af beløbsordningen. Det forslag, der lå på bordet, betød i praksis, at langt de fleste faglærte og en lang række faglærte pludselig kunne se deres job komme yderligere under pres. Det har vi i sagens natur ingen interesse i," siger Heisel og fortsætter:

Nu kan vi så sætte fokus på at få alle med

"Nu kan vi så sætte fokus på at få alle med. Vi skal have praktikpladser til unge mennesker, som gerne vil være faglærte, men som i dag ikke kan komme inden for på virksomhederne. Vi skal have gang i opkvalificeringen af ledige ude i kommunerne. I dag er det kun hver fjerde 3F’er, der har været på AMU eller erhvervsuddannelseskurser i forbindelse med deres ledighed. Og det på trods af, at vi ved jobeffekten er høj."

Heisel understreger, at 3F er helt med på at afbureaukratisere nugældende regler:

"Regeringen modtog for over et år siden en liste på 15-16 forslag fra ”Virksomhedsforum Enklere Regler”. Det var konkrete bud på, hvordan det ville blive mindre bøvlet for virksomhederne, inden for de nuværende regler, at importere arbejdskraft. Vi var enige i mange af de forslag, men de har nu ligget i over et år og cyklet rundt i ministerierne. Det er mig ubegribeligt, at Regeringen ikke har handlet på det i stedet for at komme med forslag, som undergraver hele arbejdsmarkedet."

"Inger Støjberg-classic"

Regeringen er mere interesseret i konfrontation - frem for resultater, konstaterer SF's forhandler, politisk ordfører Karsten Hønge:Godt vi fik lukket døren for den

Godt vi fik lukket døren for den sociale dumping, som regeringen ville have indført

"Regeringen er åbenbart ude på at få en konfrontation her. For nu vil de lægge forslaget ned i folketingssalen - som om det skulle skaffe regeringen et flertal, som ikke har vist sig under forhandlingerne. Regeringen vil bruge det her som et markør, om hvor regeringen står. Det foretrækker man åbenbart, frem for at opnå resultater. Vi var flere partier, der under de kortvaige forhandlinger, foreslog, at vi kunne lave en aftale om de forslag, vi er enige om. Men det ville regeringen ikke høre tale om. Det var alt eller intet. Godt vi fik lukket døren for den sociale dumping, som regeringen ville have indført. Nu ser vi frem til konfrontation i folketingssalen. Det her er konfrontation, frem for resultater. Det er Inger Støjberg-classic," siger Karsten Hønge, til Netavisen Pio.

Opdateret kl. 13.32 med kommentarer fra Karsten Hønge og kl. 13.43 med kommentarer fra Søren Heisel og uddybning af kommentarer fra Tesfaye kl 14.30.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce