Kampen for ligestilling – er også en kamp for fuldtidsansættelse

Sundhedspolitikere skal arbejde for to ting: et bedre arbejdsmiljø – så man kan holde til fuld tid – og bedre indfasning for nyuddannede sygeplejersker
Da jeg var ung (for en del år siden, må jeg desværre indrømme), var jeg aktiv i kvinders ligestillingskamp. Dengang gik kampen på at skabe fuldtidsjobs til kvinder, sådan at vi kunne løsrive sig fra vores ægtemænd og klare os alene økonomisk. En af vejene til at opnå det mål var at kæmpe for, at kvinder skal have fuldtidsjob, sådan at vi har selvstændig indtægt af en passende størrelse.

Dengang gik kampen på at skabe fuldtidsjobs til kvinder

Det giver dermed også giver en fornuftig pension, der kan supplere folkepensionen, når man når dertil. På den måde kan man, også som enlig og i pensionsalderen, have en fornuftig levefod. Som fuldtidsansat står man også stærkere på arbejdsmarkedet, i overenskomstforhandlinger og dermed også i lønforhandlingerne – en vigtig del af kvinders ligestillingskamp. Det kæmpede vi virkelig for dengang.  

Er deltid blevet en fordel for kvinderne?

På bagkanten af Kvindernes Internationale Kampdag fornylig har jeg tænkt meget over fortidens kvindekamp for lige vilkår og bedre økonomiske forhold for kvinder - og så de diskussioner, der har været omkring fuldtidspolitikken for sygeplejersker. For i dag er det, som om det er blevet en fordel for kvinder at arbejde deltid.

Er vi kommet tilbage til den tid, hvor kvinder satser på, at mandens pension danner grundlaget for en god pensionstilværelse

Og at vi med beslutning om fuldtidspolitikken i bestræbelsen på at skaffe 1000 flere sygeplejersker tager en rettighed væk fra kvinderne i sundhedssektoren. Hvordan er vi nået dertil, at deltid nu ses som en fordel for kvinder? Og er det et særligt vilkår, der gælder for kvinde erhvervene i sundhedssektoren – og hvis ja, hvorfor? 

Er vi kommet tilbage til den tid, hvor kvinder satser på, at mandens pension danner grundlaget for en god pensionstilværelse – og så supplerer kvindens sparsomme pension det fælles indtægtsgrundlag?  

Skilsmisse rammer hårdt 

Jamen, siger mange, det er sådan, vi har organiseret os i familien, og min mands pension skal være vores hovedindtægtskilde, når vi går på pension. Men mange kvinder sidder desværre tilbage med en lang næse efter sådan en aftale i familien, hvis man bliver skilt, for manden kan selv beslutte, om han vil dele sin pension med sin tidligere ægtefælle. Og med lidt fakta omkring ægteskabers opløsning fra Danmarks Statistik er dette ikke en hypotetisk problemstilling:  

Mange kvinder sidder desværre tilbage med en lang næse

"Efter 12 år er 26 pct. af ægteskaberne endt med skilsmisse, og dermed er hvert fjerde par skilt, inden de når at fejre kobberbryllup. Mere end halvdelen af de ægteskaber, der ender i skilsmisser, går i opløsning i løbet af de første 11 år. Efter 12 år er 26 pct. af ægteskaberne endt med skilsmisse, og dermed er hvert fjerde par skilt, inden de når at fejre kobberbryllup. Mere end halvdelen af de ægteskaber, der ender i skilsmisser, går i opløsning i løbet af de første 11 år".

Det koster kroner og mening 

Det har ganske omfattende konsekvenser for kvinders pension at være på deltid. "Arbejder du f eks 28 timer i stedet for 37 timer, vil din årlige pension være 17.000 kr. mindre i udbetaling", har FOA udregnet, hvilket betyder knap 1500 kr. mindre om måneden for kvinder på deltid i fht. kvinder på fuldtid.

Knap 1500 kr. mindre om måneden for kvinder på deltid

Man skal naturligvis kunne holde til at være på fuld tid – som man kan i alle andre brancher. Med aftalenom1000 flere sygeplejersker, der i årene fremover skal ansættesi det danske sundhedsvæsenskal vi derfor have fokus på, at arbejdsmiljøet i sundhedssektoren højnes, for det skal ikke være opslidende at gå på arbejde.

For det er vigtigt for oplevelsen af mening i arbejdet, at sygeplejerskerne har tiden til at at give patienterne den pleje og omsorg, som er med til at skabe meningen i arbejdet. Og det kan vi bedre gøre med flere fuldtidsansatte på afdelingerne til at løfte opgaverne sammen.  

Bedre arbejdsmiljø er vejen til fuld tid 

Derfor skal vi som sundhedspolitikere arbejde for to ting: et bedre arbejdsmiljø – så man kan holde ud at arbejde på fuld tid – og en bedre indfasning i jobbet for nyuddannede sygeplejersker, så man bliver i jobbet som nyuddannet.

På den måde kan vi genoptage fortidens ganske fornuftige kamp for kvinders ligestilling

Og vi skal som politikere i den sammenhæng gøre opmærksomme på, hvad det betyder for kvinders ligestilling og for kvinders økonomi at være på fuld tid. På den måde kan vi genoptage fortidens ganske fornuftige kamp for kvinders ligestilling, bådefagligt, socialt og økonomisk.   

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland (S)


Flere artikler om emnet

Annonce