Kampen mod socialdumping er en forudsætning for EU

Udvidelsen af EU har skabt et større pres på danske løn og arbejdsvilkår end først antaget. Det kræver indsats mod social dumping.
En reduktion af indsatsen mod social dumping som det på nuværende tidspunkt foreslås af VLAK-regeringen vil underminere de muligheder for at få indlemmelsen af de 13 nye europæiske medlemslande til at ske med respekt for danske løn og arbejdsvilkår.

Udvidelsen af EU har skabt en udfordring større end forventet, hvor presset på løn og arbejdsvilkår har udviklingen på arbejdsmarkedet siden udvidelserne i 2004 og 2007. Det er en udfordring der løbende er forsøgt forstærket.

Presset på lønninger fra østeuropæiske arbejdere højere end tidligere udvidelser

Arbejdskraftens frie bevægelighed har bidraget med en kraftig velstandsstigning i EU, hvor udvekslingen og udviklingen af arbejdskraften generelt har gavnet dansk og europæisk økonomi. Udfordringen opstår ved, at udvidelserne i 2004 og 2007 var med lande på så lavt et økonomisk niveau – langt større forskel end med udvidelsen med Spanien og Portugal i 1986.

[read-also]

Derfor er presset på lønninger fra østeuropæiske arbejdere højere end tidligere udvidelser. Det vil være et kontinuerligt pres indtil levestandarden nærmer sig Nord og Vesteuropas niveau. EU investerer kraftigt i Østeuropa, så kraftigt at der blev sat en begrænsning på niveauet af midler ved seneste forhandling om flerårlige budgetter. Alligevel ligger lønningerne i de nye østeuropæiske lande i EU, med undtagelse af Slovenien, på trods af krisen på under 50 procent  af de oprindelige 15 EU-lande.

Bevægelighed uden løntrykkeri
Så indtil niveauet nærmer sig vil presset være til stede. En række lande har forsøgt med tiltag der sikrer den frie bevægelighed men uden, at det bliver decideret løntrykkeri. Faktum er dog, at det kan tage længere tid end først antaget og kreativiteten i flere brancher betyder, at indsatsen skal løftes fra finanslov til finanslov videre i overenskomstforhandlingerne.

Østeuropæiske arbejdere skal have lov til at arbejde i Danmark, men det skal ske på lige fod med alle andre

Derfor er er besparelsen hos arbejdstilsynet som foreslået af VLAK-regeringen om indsatsen mod social dumping den klart forkerte vej at gå. Østeuropæiske arbejdere skal have lov til at arbejde i Danmark, men det skal ske på lige fod med alle andre. Det kan kun ske ved en koordineret indsats, hvor fagbevægelsen sikre overenskomstmæssige vilkår, mens arbejdstilsynet i samarbejde med politiet sikrer, at alle regler bliver overholdt på arbejdsmarkedet. Det vil gavne både danske arbejdere og tilflyttere at lønnen og vilkårene bevares og styrkes.

Østudvidelsen har givet dansk økonomi kæmpe afsætningsmuligheder i et nyt stort uopdyrket marked. Det er derfor vigtigt at udvidelsen ikke er med til at undergrave de styrker økonomien hviler på, og derfor skal indsatsen mod social dumping ikke spares væk, tværtimod.

Lasse Bauer Kristensen er Cand.Scient.Adm og medlem af Socialdemokratiet på Frederiksberg.

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, om de emner der sætter dagsordenen i arbejderbevægelsen.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

placeholder

Annonce