Kan Løkke selv betale regningerne?

Løkke hævder, at regeringen mangler at finansiere forslag for over fem milliarder kroner. Men det er snarere Venstre, der har et problem med finansieringen af nye forslag.
Venstre er selv med i en række af de aftaler, hvor Løkke nu kritiserer regeringen for at efterlade ubetalt regninger.

Lars Løkkes omgang med tal har endnu engang taget overskrifterne. Også eftermiddagens spørgetime med statsministeren blev præget af en oppositionsleder, der endnu engang forsøgte sig som taljonglør. Løkke hævder nemlig, at regeringen ”systematisk” efterlader ubetalte regninger for i alt fem milliarder kroner.

Der er ifølge Løkke tale om initiativer, som regeringen har gennemført, uden at få finansieringen på plads inden et folketingsvalg. Det gælder blandt andet i forhold til erhvervsskolereformen, afgifts fritagelse for el- og brintbiler og den netop fremsatte terrorpakke. Så ”i virkeligheden sender regeringen en kæmpe regning hen over valgdatoen”, hævder Løkke. Men der er flere besynderlige forhold i hans regnestykke.

Løkke kræver finansiering for ikke-fremsatte forslag
For de første, så medtager Venstre ”regninger”, som regeringen slet ikke har udskrevet endnu. Det gælder fx spørgsmålet om, hvorvidt afgiftsfritagelsen for el- og brintbiler skal fortsætte efter 2015. Her har regeringen endnu ikke meldt ud, hvorvidt den ønsker ordningen forlænget. Venstre hævder altså, at regeringen har efterladt en ubetalt regning på 1,6 milliarder kroner for et forslag, regeringen ikke engang har fremsat.

Tilsammen udgør de tvivlsomme eksempler 2,9 milliarder kroner eller over halvdelen af de ”ubetalte regninger”, som Løkke mener, at regeringen vil ”efterlade”.

For det andet, så er Venstre selv med i en række af de aftaler, hvor Løkke nu kritiserer regeringen for at efterlade ubetalt regninger. Et eksempel er sidste års reform af erhvervsuddannelserne, hvor der ifølge Venstres regnestykke skal findes penge for ca. 1,3 milliarder kroner. Men Venstre var som bekendt selv med i forliget om erhvervsuddannelserne. Så i det omfang det giver mening at tale om, at regeringen her har valgt at skubbe en regning foran sig, har Løkke altså stået sammen med regeringen og skubbet med.

Tilsammen udgør de tvivlsomme eksempler 2,9 milliarder kroner eller over halvdelen af de ”ubetalte regninger”, som Løkke mener, at regeringen vil ”efterlade”. Det er i øvrigt lidt besynderligt, at Løkke i regnestykket sammenblander nye udgifter og planlagte besparelser i en stor pærevælling.

Løkke har allerede tømt kassen
I virkeligheden udstiller Løkkes udmelding snarere, at han ikke selv har finansieringen på plads til nye initiativer. Regeringen har nemlig i sin finanslov afsat en ”buffer”, som kan anvendes til ekstraordinære udgifter, fx flere penge til politiet i forbindelse med terrorbekæmpelse. Regeringen har altså mulighed for at finde penge til ekstra initiativer.

Men problemet for Løkke er, at han allerede har brændt alle reserverne af på skattelettelser. I Venstres finanslovsforslag fra efteråret henter Venstre nemlig finansiering for knap fire milliarder kroner fra ”Diverse reserver”, som skal finansiere Venstres skattelettelser på i alt fem milliarder kroner.

Når Løkke samtidig ønsker nulvækst i årene fremover, er det meget vanskeligt at se, hvor han vil finde pengene til fx at give flere ressourcer til politiet. Men det skulle han nok have tænkt på, før han brændte det hele af på skattelettelser.


placeholder

Annonce