Kan Venstre både blæse og have mel i munden?

Efter de sidste ugers folketingsdebatter er det uklart og forvirrende, hvad Venstre egentlig vil i retspolitikken.
De to modstridende udsagn skaber forvirring på et højere plan: Vil Venstre opprioritere kampen mod bandekriminaliteten på bekostning af midler til færdselspolitiet? Eller vil de slå hårdere ned på fartsyndere ved vejarbejde?

Venstres Karsten Lauritzen har igennem det sidste stykke tid advokeret for, at man fra regeringens side bør gøre mere for at stoppe bandekonflikten. Dette er svært at være uenig i.

Kæden springer imidlertid af, når Venstre stemmer imod regeringens forslag om at give politiet yderligere beføjelser til hemmelige ransagninger, vel at mærke med en dommerkendelse. Venstres argument for at stemme imod er, at lovforslaget angiveligt ’griber ind i borgerens frihed og retssikkerhed’.

Dette står i skarp kontrast til Venstres begejstring for ’Terror-pakken’, som blev vedtaget i 00’erne og som i den grad griber ind i borgernes frihed og retssikkerhed.

Karsten Lauritzen ønsker at finansiere sin opprioritering af bandekonflikten ved at nedprioritere og tage midler fra færdselspolitiet. Men samtidig går Venstres Karsten Nonbo på Folketingets talerstol og kræver, at der skal indkøbes nye ATK-trailere, så færdselspolitiet nemmere kan fange fartsyndere på steder, hvor der foretages vejarbejde. I parentes kan bemærkes, at det ikke er ret lang tid siden, at regeringen har investeret i nye ATK-vogne, der - til forskel fra ATK-trailerne - er bemandede.

Jeg har svært ved at vurdere, om dette er en gratis omgang oppositionspolitik og varm luft, eller om det er et udtryk for, at det ene folketingsmedlem ikke ved, hvad den anden laver internt i Venstre.

De to modstridende udsagn skaber forvirring på et højere plan: Vil Venstre opprioritere kampen mod bandekriminaliteten på bekostning af midler til færdselspolitiet? Eller vil de slå hårdere ned på fartsyndere ved vejarbejde?  Og hvis de ønsker begge dele, hvor skal pengene komme fra?

Jeg har svært ved at vurdere, om dette er en gratis omgang oppositionspolitik og varm luft, eller om det er et udtryk for, at det ene folketingsmedlem ikke ved, hvad den anden laver internt i Venstre?

Uanset om det er udtryk for det ene eller det andet, ændrer det ikke på, at man savner svar på, hvad Venstre i virkeligheden mener på disse to områder. Man kunne komme i tvivl om, hvor seriøse Venstre i virkeligheden er i deres ønske om at komme bandekriminaliteten til livs.


Kommentarer fra Facebook