A-kasse-chef: Lad os beholde indsatsen for de nyledige

Det er sund fornuft, for de nyledige hører naturligt hjemme i a-kassen. Så kan kommunerne koncentrere sig om de ledige, som er længere fra arbejdsmarkedet.
Foto: Pressefoto/3F
Forretningsfører i 3F's A-kasse, Eva Opdrup.
Blandt nogle af kommunernes repræsentanter er der sat en lobbyindsats i gang for at fastholde de nyledige dagpengemodtagere i jobcentrene.

Det sker som en reaktion på Fagvægelsens Hovedorganisation og fagforeningernes forslag om, at a-kasserne overtager ansvaret i de første seks måneder for nyledige medlemmer.

For os i 3F's A-kasse at se, vil det være en meget bedre udnyttelse af ressourcerne, hvis man lader a-kasserne står for indsatsen for de nyledige a-kassemedlemmer.

Langt de fleste nyledige a-kassemedlemmer kommer hurtigt i arbejde igen.

Efter tre måneder er over halvdelen i arbejde, og efter seks måneder er det omkring to tredjedele. Samtidig har jobcentrene hænderne fulde med at hjælpe ledige, der er knap så tæt på – eller langt længere fra – at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Dertil kommer jobcentrenes nye opgaver, efter regeringens udspil om at kontanthjælpsmodtagere med integrationsbehov skal i nyttejob.

Godt samarbejde nødvendigt

Samarbejdet omkring ordinær jobformidling mellem a-kasser og virksomheder er blevet udbygget de senere år.

Og i lyset af virksomhedernes aktuelle råb om mangel på kvalificeret arbejdskraft er det indlysende rigtigt at benytte de faglige a-kassers kontakter til virksomhederne og kendskab til faglige kompetencer og uddannelsesmuligheder på det regionale arbejdsmarked.

Her er et godt samarbejde mellem a-kasser og jobcentre fortsat meget nødvendigt, og derfor håber jeg, at den aktuelle debat kan fokusere på en fornuftig arbejdsdeling frem for en skyttegravskrig om ansvaret for de ledige.

Høj tilfredshed med forsøg

Vi har rigtig gode erfaringer med det igangværende a-kasseforsøg, hvor ni a-kasser står for kontakten til og indsatsen for de nyledige medlemmer de første tre måneder.

Rambøll har lavet en foreløbig evalueringsrapport, som viser høj tilfredshed med forløbet hos de ledige i de ni deltagende a-kasser.

Beskæftigelsen sætter i disse måneder løbende nye rekorder, stærkt understøttet af a-kassernes positive jobformidlings- og beskæftigelsesindsatser, som vi allerede har dokumenteret, at a-kasserne magter.

Eva Opdrup er formand for Danske A-kasser og forretningsfører i 3F's A-kasse.


placeholder

Kommentarer

A kasserne skulle aldrig have overladt jobformidling til jobcentrene, det var noget de VK regeringen luskede ind en sen nattetime, det har aldrig fungeret godt. Giv det tilbage til A kasserne og fagforeningerne, de ved hvordan det skal tackles.

A-kasser og Jobcentre bør understøtte hinanden og ikke konkurrere om de ledige, så tak for at sætte fokus på en eksisterende problematik EO.

Man kunne ændre tilskudet til A-Kasserne, til at give et procentvist tilskud af et medlems indtægt direkte til A-kassen, som så selv afholder udgifter ved enkelte medlemmers evt. arbejdsløshed, det ville medføre at A-Kassen fik en aktiv økonomisk interesse i medlemernes fulde beskæftigelse, med en så god løn som det nu er muligt, hvor de mange vil spille en større rolle, end de få særlige. Det ville også kunne gøre medlemsskabet af A-kassen billigere og måske endda helt gratis, dermed ville antallet af medlemmer igen kunne stige og altså være til fordel for både arbejder og stat, der ville kun blive nogle ganske få kontanthjælpsmodtager tilbage, hvis vi havde et sådant system.

Annonce