Kendt politisk kommentator og debattør vil i Folketinget

Der bliver kampvalg om at afløse Nick Hækkerup som folketingskandidat i Nordsjælland. En kendt debattør og et lokalt byrådsmedlem har meldt sig som kandidater.
Debattør, politisk kommentator, USA-ekspert og journalist David Trads vil nu skrive endnu en titel på visitkortet.

Han har nemlig meldt sig som folketingskandidat for Socialdemokratiet i Egedalkredsen i Nordsjælland, i stedet for kredsens hidtidige kandidat, Nick Hækkerup, der for nyligt annoncerede, at han overtager Hillerødkredsen i stedet for Christine Antorini, der som bekendt har forladt dansk politik.

Trods enig opbakning til David Trads fra den lokale kredsbestyrelse, bliver der kampvalg om posten. Byrådsmedlem Matilde Powers fra Furesø Kommune har samlet de nødvendige 25 stillere og dermed er hun også kandidat. De to bliver også de eneste kandidater, stod klart, da deadline for at opstille udløb søndag klokken 12.00.

Hvem af de to, der bliver ny folketingskandidat afgøres på et repræsentantskabsmøde den 19. november.

Til kamp for ulighed

David Trads har i mange år været en flittigt benyttet kommentator og debattør, i både aviser og tv og han har ikke sjældent været ganske kritisk overfor Socialdemokratiet. Men nu melder han sig klar til at bakke fuldt op om partiet:

”Jeg har længe gerne ville arbejde for et samfund, hvor der er mere økonomisk lighed og flere muligheder til børn og unge. Det står Socialdemokratiet, under Mette Frederiksen for, og det er en linje som jeg gerne vil være med til at bakke op,” siger David Trads til Netavisen Pio.

”Det er for mig utrolig vigtigt, at der bliver sat fokus på børn og unge, så flere får lige og bedre muligheder for at få et godt liv. Det har været en tendens til, i alt for mange år, en stigende ulighed og til at vores uddannelsesinstitutioner har fået færre og færre penge, og den udvikling vil jeg gerne være med til at vende,” siger han.

Skulle han blive opstillet, er den genudsprunge socialdemokrat klar over, at den nye rolle vil få indflydelse på hans arbejde som blandt andet politisk kommentator.

”Det er jo en anden rolle. Som politisk kommentator har jeg skulle ytre mig om politik på mange måde og set udefra, mens jeg som kandidat jo primært står frem med partiets politik,” siger han.

En lokal kandidat

Og imens David Trads i mange år har været et kendt ansigt i den politiske arena, så slår modkandidaten Matilde Powers på hendes lokale forankring som byrådsmedlem i kredsen og hendes arbejde som helt almindelige sygeplejersker.

”Jeg har siddet et år i byrådet og som formand for social- og det arbejde har gjort mig opmærksom på, at der er nogle udfordringer med ting, der bliver besluttet af folketinget, men som kommunerne har ansvaret for at føre ud i livet. Det er f.eks. arbejdet med det nære sundhedsvæsen, handicapområdet og forebyggelse, hvor kommunerne får udstukket en masse nye opgaver, men hvor der hverken følger handlingsplaner eller ressourcer med,” siger Matilde Powers til Netavisen Pio.

Hun nævner også trafikpolitikken, hvor hun savner kollektive og grønne løsninger.

”Køerne på de nordsjællandske bliver tættere og tættere. Den eneste plan man har er en eventuel udbyggelse af motorvejen, mens man helt overser den grønne mulighed for at styrke den kollektive trafik,” siger hun.

På trods af, at en enig kredsbestyrelse har bakket hendes modkandidat op, er Matilde Powers ganske fortrøstningsfuld i forhold til hendes muligheder.

”Jeg har fået masser af positive tilkendegivelser fra medlemmerne, blandt andet DSU Nordsjælland, som tror på at jeg med min baggrund som sygeplejerske, kan se på det hele med lidt nye øjne. Man kan selvfølgelig altid diskutere om kandidater skal bo i kredsen, men at jeg har mere end 30 stillere, synes jeg kan tolkes som, at der er mange medlemmer, der gerne vil have en kandidat med lokal forankring,” slutter hun.

Nu er det medlemmerne, der bestemmer

”Det er en enig kredsbestyrelse, der har valgt at indstille David Trads, som vores nye folketingskandidat, fordi vi mener han vil kunne blive et rigtig dygtigt og markant folketingsmedlem for Egedal og Furesø kommuner,” siger kredsformand Morten Thorup til Netavisen Pio, og understreger, at selv om kredsbestyrelsen indstiller David Trads, så er det repræsentantskabsmødet og dermed medlemmerne, der skal beslutte hevm det skal være..

”Alle har naturligvis ret og mulighed for at stille op, men nu er det er medlemmerne der skal bestemme og jeg håber at det hele kommer til at foregår i god ro og orden og med respekt for hinanden og partiet,” siger Morten Thorup.

Fakta om de to kandidater

David Trads, 51, er født og opvokset i Himmerland. Uddannet journalist i 2004 og har blandt andet arbejdet på Jyllands-Posten, DR, Information, Politiken, Nyhedsavisen og Berlingske.

Det er ikke første gang, at David Trads forsøger sig som socialdemokratisk folketingskandidat. I 2004 forsøgte han at blive opstillet i Skanderborgkredsen, men dengang tabte han afstemningen til den senere miljøminister Kirsten Brosbøl.

Matilde Powers, 36, er uddannet sygeplejerske, arbejder for DGI i et bevægelsestilbud for overvægtige børn, bor i Hareskovby med mand og to børn.

Hun er medlem af byrådet i Furesø Kommune, hvor hun også er formand for socialudvalget. Matilde Powers fik med 486 personlige stemmer, partiets tredjebedste resultat, trods en placering som nummer 11 på liste.

Fakta om Egedalkredsen

Egedalkredsen dækker Egedal og Furesø kommuner i Nordsjælland og dækker derfor byer som Farum, Værløse, Stenløse og Ølstykke. Kredsen har eksisteret siden valget i 2007 og har givet valg til Nick Hækkerup ved alle tre valg.

Ser man på antallet af stemmer til Socialdemokratiet, er den kun marginalt mindre end Hillerød- og Frederikssundskredsene, og hvis Socialdemokratiet holder de tre mandater fra sidste valg, så giver den, med pæn sandsynlighed, valg.

I Egedalkredsen er innovationsminister Sophie Løhde fra Venstre, politisk ordfører Mette Abildgaard fra de konservative og Dansk Folkepartis Pia Adelsteen.

Da Socialdemokratiet i forvejen har opstillet mænd i de øvrige kredse i Nordsjælland, kan der i tilfælde af at David Trads vinder opstillingen i Egedal, blive behov for, at den socialdemokratiske hovedbestyrelse opstiller en kvinde som suppleringskandidat.

Eller som der står i Socialdemokratiets love §9, stk. 4

"Hvis der ikke er opstillet kandidater af begge køn (til Folketinget) i regionen/storkredsen, skal Hovedbestyrelsen opstille en suppleringskandidat af det køn, der ikke er opstillet i kredsene."

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Vi krydser fingre for Matilde. Det ville være bedst med en kvindelig kandidat i Nordsjælland valgt af medlemmerne (repræsentantskabet) i stedet for udpeget af HB.

Det ville være en stor fejl at opstille David Trads i en tid, da S har brug for vidende, intelligente kandidater, der kan føle pulsen hos vælgerne. David Trads er en mand, der er større i egen indbildning end i andres agtelse. Han taler før han tænker, og han tænker ikke særlig dybt.

Enig med Finn Amundsen. Jeg tror også at David Trads med sine holdninger vil skabe splid i S, og at han dybest set vil få det svært. I mine øjne er det mangel på selverkendelse der får ham til at ønske opstilling i S. Det ville være trist at se et folketingsmedlem skifte parti midt i en valgperiode, men det tror jeg der er en vis risiko for her.

Jeg skrev kommentar #89, og fik ikke skrevet mit navn.

Hvor er det bare absurd, at den der bestyrelse har valgt at indstille David Trads af alle mennesker i dette land. Den mand kommer med sin facon til smadre partiet indefra. Hvordan kan han lige pludselig forsvare den nuværende fornuftige indvandringspolitik fra S, når han har haft en totalt omvendt holdning de seneste år? Det er dybt utroværdigt. Men ja, han mangler vel lidt indkomst, og så er vejen åben som levebrødspolitikker. Nej tak. Jeg krydser i stedet fingre for hende med det seje efternavn.

Det er Matilde der fuldt fortjener at blive valgt. David Trads er en vendekåbe og dermed uvederhæftig. Partiet er ikke tjent med at få ham som kandidat.

.

Annonce