Kim Simonsen genvalgt som HK-formand

HK-formanden satte på den netop overståede kongres fokus på, hvor fremtidens HK-arbejdspladser skal findes.
Kim Simonsen er netop blevet genvalgt for en ny fireårig periode som forbundsformand for Danmarks næststørste fagforbund, HK Danmark. Den 56-årige Simonsen, der har været formand for forbundet siden 2008, blev genvalgt uden modkandidater efter at være blevet indstillet af en enstemmig hovedbestyrelse. Også næstformand Mette Kindberg blev genvalgt.

Valget skete efter tre dages kongres i Aarhus, hvor 370 delegerede fra hele landet var samlet for at gøre status og drøfte de fremtidige udfordringer for de knap 250.000 HK-medlemmer. Særligt i en tid, hvor digitalisering og robotter ser ud til at kunne overtage mange af de opgaver, som hidtil er blevet løst af HK’ere.

”Her på kongressen skal vi tale om, hvordan vi – HK - gør os klar til fremtiden. For når vi ikke kan regne ud, hvordan det bliver – ja - så må vi kaste os ud i det”, indledte Kim Simonsen.

Formand blev disrupted af sig selv
HK-kongressen i Aarhus startede i mandags. For at understrege vigtigheden af den digitale dagsorden, så blev Kim Simonsen ’disrupted ’af sig selv midt i sin åbningstale ved hjælp af et såkaldt holografi (se nedenfor).

”HK står ikke længere alene for Handel og Kontor. Fremtidens HK’ere er ufaglærte og faglærte, men også handelsøkonomer, professionsbachelorer eller endda kandidater. Fremtidens HK’er arbejder med salg, administration og service, men er også koordinatorer, forretningsudviklere og projektledere.”, lød det fra HK-formanden.

I et forsøg på at være på forkant med udviklingen har HK allerede valgt at bruge 24 millioner kroner på et laboratorium, der skal udvikle opskriften på fremtidens HK-arbejdspladser:

”HK-Lab er et forsøg på at sige: ’Når vi ikke kan regne fremtiden ud, ja - så prøver vi os frem’. HK Lab skal være vores fælles laboratorium. Hvor vi kan teste vores idéer af. Hvor HK kan skabe samarbejde med firmaer, der kender den nye teknologi. Hvor vi sammen kan blive klogere på udviklingen. Og tag ikke fejl. HK Lab er ikke en legeplads, men en byggeplads. Og det vi bygger er fremtidens fagforening og fremtidens fag.”

Han kom dog også ind på mere aktuelle emner i sin kongrestale, såsom de igangværende skatteforhandlinger, hvor regeringen har fået meget kritik for sit regneeksempel med en HK’er. ”Jeg er da glad for, at regeringen tænker på vores medlemmer, men det er da ikke billigere biler og en fjernelse af beskatningen af fri telefon, der bringer vores samfund fremad”.

Også regeringens finanslovsforslag fik kritiske bemærkninger fra Simonsen: ”Her vil Regeringen bruge flere penge på nødder, end på at sikre efteruddannelse af vores medlemmer”, lød det fra formanden med henvisning til regeringens forslag om at fjerne nøddeafgifterne.

Mette Frederiksen: Næste gang lytter vi til jer
Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen gæstede også HK-kongressen. Og hendes budskab var, at den faglige organisering noget af det, der har gjort Danmark til et stærkt samfund. Og det skal vi holde fast i fremover, også når verden omkring os er i hastig forandring:

”Skulle vi ikke gøre det, vi altid har været bedst til, nemlig at gå sammen. Og insistere på, at når vi møder nye udfordringer, når det blæser omkring os i verden, når arbejdsmarkedet forandrer sig, så gør vi det, vi er bedst til: Vi går i fællesskab, og vi kigger os over skulderen for at sikre os, at alle er med på den rejse, vi skal gå. Det er egentlig mit vigtigste budskab,” lød det fra Frederiksen.

Mette Frederiksen pointerede også vigtigheden af, at der gennemføres mere uddannelse og opkvalificering. Desværre trækker regeringen ifølge Frederiksen i den modsatte retning:

”De skærer ned på vores erhvervsuddannelser, de skærer ned på ungdomsuddannelserne, de skærer ned på AMU-centrene. Det er ikke alene kortsigtet, det er dumt! Og ved I hvad? Det er også økonomisk uansvarligt, fordi vi kommer til at mangle arbejdskraft”.

Hun sendte også en særlig hilsen til de mange HK-medarbejdere i SKAT, som gennem de seneste år har råbt op om konsekvenserne af de store nedskæringer, der er blevet gennemført: ”Næste gang, hvor der lægges store skatteplaner, og I kommer og siger ’det holder ikke’, så lytter vi. For den skandale, der har fået lov til at udspille sig i SKAT, det er ikke medarbejdernes skyld, det er ikke jeres skyld. Det er Christiansborgs skyld.”

Ønsker fortsat fusion mellem LO og FTF
I sin beretning til kongressen fastholdt Kim Simonsen også ambitionen om, at HK’s hovedorganisation LO bør fusionere med FTF og skabe en ny stor hovedorganisation, som ifølge Kim Simonsen bedre vil kunne varetage medlemmernes interesser:

”Skal fagbevægelsen igen sætte større aftryk på fremtiden? Skal fagbevægelsen have en endnu stærkere stemme? For mig er det helt enkelt: Én stor samlet hovedorganisation har mere indflydelse end to. Så lad nu LO og FTF finde sammen, inden det er for sent!”

Af den skriftlige beretning fremgår det, at HK har i alt 244.359 medlemmer, heraf 171.729 betalende, erhvervsaktive medlemmer. Det er en samlet tilbagegang på knap 30.000 medlemmer siden den seneste kongres i 2013. ”Vi er ikke i mål med medlemstallet. Men tilbagegangen er bremset. Vi har tidligere gået 4-5 procent tilbage, nu er det 2 procent”, lød det fra Kim Simonsen.


Kommentarer fra Facebook

Annonce