Kim Simonsen: Vi sælger ALKA for at sikre medlemmerne de bedste tilbud

Salget af forsikringsselskabet ALKA har vakt stor forundring. Netavisen Pio har sat ALKAs bestyrelsesformand stævne for at høre overvejelserne bag.
Der har været kritik på de indre linjer i fagbevægelsen og den yderste venstrefløj har været hurtige til at mobilisere på baggrund af fagbevægelsens salg af det hæderkronede forsikksringsselskab ALKA, der har været på arbejderhænder siden 1903.

[custom-related-posts title="Related Posts" order_by="title" order="ASC" none_text="None found"]

Flere har med retorisk kløgt forsøgt at udråbe sagen til fagbevægelsens DONG-sag og italesat det som et udsalg af fagbevægelsens arvesølv, men de argumenter bliver afvist, når Kim Simonsen, der er bestyrelsesformand for ALKA og forbundsformand for Danmarks næststørste fagforbund HK, svarer igen på kritikken overfor Netavisen Pio.

Man kan faktisk sige, at i går havde man nogle billige og skarpe priser i ALKA, fremover får man et billigere og skarpere produkt i ALKA

Netavisen Pio: Mange kritikere både i og udenfor fagbevægelsen har sagt, at det her er udsalg, og udsalg af arvesølvet?

Kim Simonsen: ”Det væsentligste for mig, er at ALKA i dag har nogle gode og billige forsikringer til vores medlemmer. Det har vi fået sikkerhed for at medlemmerne også har i fremtiden. Og med den aftale, som vi nu har fået med Tryg opnår man også Trygs bonus oven i hatten. Den har de senere år har været på otte procent. Man kan faktisk sige, at i går havde man nogle billige og skarpe priser i ALKA, fremover får man et billigere og skarpere produkt i ALKA”.

Så det handler om at fremtidssikre ’det gode tilbud’ til fagbevægelsens medlemmer?

”Det er i hvert fald den væsentligste drivkraft. En anden drivkraft har jo selvfølgelig også været at ALKA har vejet meget tungt i vores samlede portefølje.

Med den store succes ALKA har været, betyder det at HK har bundet en hel masse penge i dag i ALKA, som vi umiddelbart ikke kan frigøre, hvis vi havner i en konfliktsituation. Derfor har vi også haft et ønske om at sprede vores aktiver noget mere. Vores rådgivere har anbefalet ’Pas nu på, at I ikke lægger alle jeres æg i én kurv’. Også selvom der er nogle, der synes at det er et guldæg.”

Indflydelse er vigtigere end bestyrelsesposter
Kritikerne har peget på, at det ikke kun handler om økonomi, men også at have en institution, der kan repræsentere fagbevægelsen, der kan udfore markedet, minimere risikoen for udsving på markedet og forebygge hævelse af priserne?

”Ja, men kan man faktisk sige det i 2017? Da ALKA blev etableret i 1903 som et livsforsikringsselskab var det fordi der ikke var forsikring til almindelige lønmodtagere og arbejdere – der var det kun det bedre borgerskab, der havde det. Det var i 1903. Her i 2017 kan jeg jo se, at der er mange andre muligheder for at blive forsikret som lønmodtager. Derfor er det måske væsentligere for fagbevægelsen at have indflydelse på hvilke forsikringer medlemmer har end selv at eje forsikringsselskaberne. I dag er det vigtigere for os, at medlemmerne får nogle gode tilbud, end at jeg sidder i en bestyrelse.

I dag er det vigtigere for os, at medlemmerne får nogle gode tilbud, end at jeg sidder i en bestyrelse

Der er jo også dem der spørger, hvilke forudsætninger jeg har for at drive forsikringsselskab? Det skal man måske lade forsikringsfolk om at gøre? Det jeg har forstand på som fagforeningsmand er at sikre gode tilbud til mine medlemmer. Det er måske vigtigere end at eje.”

Hvordan sikrer du den indflydelse fremadrettet?

”Den sikrer jeg ved, at vi har indgået en aftale om at priserne er låst fast i en årrække. Der er nogen der siger, at det kun er fem år, men det er måske faktisk en længere årrække end jeg kunne have lovet dem, hvis det havde været i ALKA. Fordi jeg ved jo ikke, hvad der sker. Som bestyrelsesformand i ALKA må jeg sige, at jeg ikke kan  garantere nogle priser, hvis der kommer tre oversvømmelser og fire tornadoer eller noget andet, fordi så vil skadesprisen jo også stige under alle omstændigheden. Vi er bedre sikrede mod den slags i Tryg. Omvendt tror jeg næsten, at jeg med sikkerhed kunne sige, at jeg ikke ville kunne bede HK’s hovedbestyrelse om 300 millioner ekstra til at redde ALKA, hvis det blev nødvendigt.”

Gang i konspirationsfabrikken
Hvorfor valgte i at sælge til Tryg?

”Det er ikke hvem som helst, der har fået lov til at byde og slet ikke hvem som helst, der kan få lov til at købe. Altså; jeg skal ikke have en eller anden kapitalfond eller et mystisk italiensk forsikringsselskab til at købe ALKA bare fordi de synes at de skulle have ambitioner i Danmark.

Det er ikke hvem som helst, der har fået lov til at byde og slet ikke hvem som helst, der kan få lov til at købe

Tryg har jo nogle demokratiske værdier og de har nogle samfundsmæssige værdier, som vi kan se os selv i. Så vi er heller ikke en helt almindelig aktionær, der sidder på et eller andet kontor ovre i New York, som bare skal klippe kuponer.

Vi er sådan set trygge ved at det er Tryg, der har købt ALKA.”

Der florerer på Facebook en masse spekulation og rygter om, at salget blandt andet skyldes, at HK står og mangler penge?

”Jeg synes, det er vigtigt at give spekulationerne plads. Så kan jeg nemlig afvise og dokumentere, at de stort set alle sammen (kritikerne, red) tager fejl. Så det synes jeg er rigtig godt. Jeg kan se at der er meget gang i konspirationsfabrikken derude. Fagbevægelsen er rigtig godt polstret i dag og nu bliver den så endnu bedre polstret.

Jeg kan se at der er meget gang i konspirationsfabrikken derude

HK’s andel af det her udgør omkring en milliard kroner i overskud. Så når det hele er færdigt og pengene kommer ind på kontoen, skal vi have en snak i Hk’s hovedbestyrelse om hvad de skal bruges til. Jeg har hørt lidt om at der kan komme nogle svære overenskomstforhandlinger til foråret på det offentlige område. Så det er jo det vi primært skal have vores penge til – at polstre os, så vi står klar til kampen mod arbejdsgiverne”.

Der bliver også talt om, at nogle fagforbund kommer til at bruge de her penge på en kontingentnedsættelse?

”Jeg vil sige, at selvom vi tjener en milliard, så flytter det ikke alverden, når man har 250.000 medlemmer. Så kan pengene meget hurtigt forsvinde i en kontingentnedsættelse. Plus at en milliard er et engangsbeløb, så hvis du først sætter kontingentet ned, hvad gør du så, når du har brugt milliarden?

Skal man have skældud for at lave en god forretning

En del af argumentet for salget fra dig har været, at en fagbevægelse ikke længere skal drive forsikringsvirksomhed, men have fokus på kerneforretningen?

”Jeg har jo også været med i en tid, hvor fagbevægelsen har haft pladeforretningerne, vi har haft rejseselskaber – jeg tror næsten ikke at jeg kan nævne noget, som vi ikke har haft i fagbevægelsen.

Jeg har jo også været med i en tid, hvor fagbevægelsen har haft pladeforretningerne, vi har haft rejseselskaber – jeg tror næsten ikke at jeg kan nævne noget, som vi ikke har haft i fagbevægelsen

Det har jo sikkert været godt at vores forgængere i fagbevægelsen gjorde det, men nu om dage kan jeg mærke at vores medlemmer rigtig glade, når vi leverer på overenskomster, tryghed, arbejdsløshedsunderstøttelse og uddannelse.”

Hvis det ikke er en kerneopgave for fagbevægelsen at drive forsikring, hvorfor er det så stadig en kerneopgave at drive en bank? Bliver ALKA-salget en glidebane for frasalg af Arbejdernes Landsbank, som enkelte påstår?

”Nej. I den sammenhæng tror jeg at man skal være opmærksom på at i Arbejdernes Landsbank har fagbevægelsen en anden strategisk interesse, hvor man for eksempel i en konfliktsituation kan have brug for at frigøre midler.”

Så der kommer ikke et salg af Arbejdernes Landsbank?

”Det gør der ikke, nej.”

De strafferetlige hensyn
Der har været en del kritik af processen i forløbet og den manglende åbenhed omkring den?

”Ja, der har været stor kritik fra nogen. Jeg kan ikke finde ud af om det er få eller mange. Men jeg kan jo se, at folk fra Enhedslisten direkte har opfordret folk til at skrive direkte til min mailadresse og til mig på Facebook. Og samtidig kan jeg også se, at mange af de henvendelser, jeg får i øjeblikket, at de er relativt enslydende. Så på den måde der ser det ud til, at der er nogle, der er så glade for arvesølvet og så værdibaseret indrettet, så de sådan set overser, at vi er i gang med at give et endnu bedre tilbud til vores medlemmer end vi havde i går.”

Hvor mange har været inddraget i beslutningen?

”Der har jo været indkaldt hovedbestyrelsen og jeg skal ind i fagbevægelsen her senere i weekenden, for der er tryk på landevejene, for der har jo været flere 100 hovedbestyrelsesmedlemmer til møde enten her i København eller andre steder her i landet her i weekenden. Så den endelig beslutning er truffet af den samlede fagbevægelsestop blandt de, som har haft aktier i ALKA. Det er jo ikke kun blevet truffet af tre personer.

Den endelig beslutning er truffet af den samlede fagbevægelsestop blandt de, som har haft aktier i ALKA

Men de (medlemmerne og hovedbestyrelserne, red.) har ikke haft så meget forberedelsestid og møderne har så været rimelig lange her i weekenden. Men der er altså det, at når man handler med et børsnoteret selskab, så er der altså nogle retslige regler omkring fortrolighed, og det er ovenikøbet en tak værre med de strafferetslige hensyn, der skal tages, hvis man går ud og siger nogle ting omkring det her. Så det kunne nok have givet en pæn bøde.”

Så du mener, at der har været den fornødne opbakning til at beslutningen?

”Ja, det må jeg sige ja til. Der er selvfølgelig nogle, og sådan er det næsten med alle de beslutninger vi træffer. Der er nogle der synes det er en god idé og nogle der synes at det er en dårlig ide. Men det er jo heldigvis det demokratiske grundlag, vi bygger på.”

 

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce