Klat ikke opsvinget væk på skattelettelser

Vi skal lære af historien, så de svage grupper får en tættere og stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet, også når den næste krise indtræffer.
Billede: Harry Nielsen

Dansk økonomi er godt på vej mod den højeste vækst siden den buldrende højkonjunktur i 2006. Samtidig er der gode chancer for, at dansk økonomi kan holde sig på en fornuftig vækstbane de næste par år.

Det største socialpolitiske fremskridt i årtier
I dag er der kommet reviderede tal for dansk økonomi, der viser, at vi allerede i 2016 ramte 2 procent vækst i Danmark. De gode tider kan give bedre plads til de personer, der i dag befinder sig i udkanten af arbejdsmarkedet. Det så vi under den sidste højkonjunktur, hvor langtidsledigheden kom ned på et niveau, hvor man ikke troede sine egne øjne, og hvor gruppen af kontanthjælpsmodtagere, som stod udenfor arbejdsmarkedet, blev reduceret kraftigt. Det blev kaldt ’det største socialpolitiske fremskridt i årtier’. Opsvinget i dag byder på en enestående chance for at få flere af de personer, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, i arbejde.

Vi skal lære af historien, så de svage grupper permanent får en tættere og stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet, også når den næste krise indtræffer.

Under krisen tabte vi ’det største socialpolitiske fremskridt i årtier’ på gulvet. Det må ikke gentage sig. Hvis det nuværende opsving skal blive et af de største socialpolitiske fremskridt i årtier, skal vi investere i bedre uddannelser og opkvalificering af både beskæftigede og arbejdsløse. Vi skal lære af historien, så de svage grupper permanent får en tættere og stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet, også når den næste krise indtræffer.

Vi må aldrig gøre som Anders Fogh - klatte pengene væk
På et tidspunkt bliver vi ramt af en ny krise. Selvom vi har gennemført mange reformer, som øger arbejdsudbuddet, og som giver grobund for, at vi kan holde os på en vækstbane med omkring 2 procent  vækst om året, er dansk økonomi ikke immun over for nye kriser, som kan skubbe os ud af kurs.

Derfor skal vi udnytte de gode tider, investere i mennesker og ikke klatte pengene væk

Derfor skal vi udnytte de gode tider, investere i mennesker og ikke klatte pengene væk, ligesom VK-regeringen under Anders Fogh Rasmussen gjorde det – og som den nuværende Løkke-regering lægger op til med store skattelettelser.

Vi skal blandt andet forbedre den aktive arbejdsmarkedspolitik for de mest udsatte grupper, hvor indsatsen ofte ikke er målrettet nok.

Målrettet arbejdsmarkedspolitik er vejen frem
Alt for ofte har man nøjedes med det man kalder for ”generel vejledning og opkvalificering”, som ikke har så stor effekt på beskæftigelseschancerne som at sende de arbejdsløse i virksomhedsrettede forløb, som virksomhedspraktik og løntilskud. De virksomhedsrettede tilbud har den bedst dokumenterede effekt – også for de arbejdsløse, der i udgangspunktet befinder sig langt væk fra arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesindsatsen med flere virksomhedsrettede forløb og give arbejdsløse med ingen eller forældet uddannelse bedre muligheder for at uddanne sig

Derfor er et skifte i beskæftigelsesindsatsen nødvendig, hvis man skal have gruppen af personer på kanten af arbejdsmarkedet bedre med. Dertil kommer, at uddannelsesaktiveringen skal være målrettet mod specifikke kompetencer, man har brug for på arbejdsmarkedet. Det er ikke nok bare at løfte nogle generelle og grundlæggende kompetencer.

Vores arbejdsmarkedsmodel kan styrkes ved at forbedre beskæftigelsesindsatsen med flere virksomhedsrettede forløb og give arbejdsløse med ingen eller forældet uddannelse bedre muligheder for at uddanne sig. På den måde ruster vi os også til den næste krise, så vi ikke igen taber det hele på gulvet.

 

Erik Bjørsted er chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd med speciale i konjunkturvurderinger og konsekvensberegninger af økonomisk politik.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.


Kommentarer fra Facebook