Klimapolitikken skal mainstreames!

Klimaforandringerne er en bombe under velfærden. Derfor skal Socialdemokratiet indtænke klimahensyn i alle politikområder.
I skrivende stund huserer den første september-storm i 27 år i Danmark. Det kommer oveni en sommer, hvor strand og solhat har været erstattet med paraply og gummistøvler. Andre steder i verden har der derimod været usædvanligt varmt vejr.

Sydeuropa var plaget af rekordhøje temperaturer i juli, Chile har kæmpet med voldsomme skovbrande store dele af året, Indien har haft den værste tørke i 140 år, store dele af Mellem- og Nordamerika er raseret af orkanerne Harvey og Irma og globalt set var gennemsnitstemperaturen i juli måned den højeste, man nogensinde har målt. Klimaet forandrer sig, og konsekvenserne er enorme.

Klimaet får plads i det nye principprogram
I det nuværende socialdemokratiske principprogram Hånden på hjertet fra 2004 nævnes ordet klima ikke en eneste gang. Det rådes der i den grad bod på i partiets nye principprogram Fælles om Danmark, som kongressen vedtager denne weekend.

Hele 9 gange nævnes klimaet i udkastet til principprogrammet. Det fremhæves, hvor stor en trussel klimaforandringer er, ligesom klimaforandringer også nævnes som en af de markante årsager til, at så mange mennesker flygter fra deres hjem og forsøger at migrere til Europa og Danmark.

Lad det være sagt med det samme: Klimapolitik sælger ikke

Stor ros til programudvalget og også partiformand Mette Frederiksen for at tage klimakampen seriøst. Men min påstand vil være, at det er muligt at gøre endnu mere. Klimaet burde gennemsyre udkastet til principprogrammet i endnu højere grad.

Lad det være sagt med det samme: Klimapolitik sælger ikke. Hvis man udelukkende skulle betragte politik som et strategisk spil med det formål at samle flest mulige stemmer uden tanke på, hvad der er bedst for andre end en selv, så burde man helt droppe enhver snak om klimapolitik.

Årsagen hertil er simpel. Klimapolitik er notorisk kendt for at være en langsigtet problemstilling. På kort sigt har vi mere nære og håndgribelige bekymringer som individer. Det er ren psykologi. Hvad er vigtigst her og nu: At stoppe bandeskyderierne på Nørrebro eller begrænse CO2-udledningen?

Lad klimapolitikken gennemsyre alle politiske udspil
Derfor er der brug for en snedig strategi til at sætte klimaet højere på dagsorden. Der er brug for at klimamainstreame. Klimahensyn skal simpelthen tænkes ind i alle politikområder. Uagtet om det er flygtningepolitik, transportpolitik, socialpolitik, forskningspolitik, skattepolitik eller finanspolitik. Klimaeffekten skal overvejes.

Klimahensyn skal simpelthen tænkes ind i alle politikområder

Ideen om at klimamainstreame er ikke ny, men kan spores allerede i principprogrammet Det ny århundrede fra 1992, hvor der står følgende: ”Socialdemokraternes klare mål er en bæredygtig udvikling. Den har som forudsætning, at miljøsynspunkter indgår med afgørende vægt i ethvert nyt projekt og ethvert politisk initiativ”.

Politiske udspil og politisk kommunikation er oftest målrettet mod kortsigtede problemstillinger, blandt andet på grund af de regelmæssige valg, der forekommer i et demokratisk parlamentarisk system som det danske.

Via en velgennemtænkt klimamainstreaming-strategi er det muligt at øge bevidstheden om den altomsluttende effekt af klimaet på vores fremtidige samfund uden at gå på kompromis med de andre politikområder, som er vigtige for os Socialdemokrater.

Vær bevidst om klimafordringerne
Den britiske sociolog og socialdemokrat Anthony Giddens har fremhævet, at håndteringen af klimaforandringerne vil kræve innovation i regeringsførelsen og det politiske miljø, men også i relationen mellem staten, markedet og civilsamfundet. En betragtning, som jeg ikke i tilstrækkelig grad synes, er afspejlet i udkastet til principprogrammet.

Læg dertil, at de langsigtede økonomiske konsekvenser af klimaforandringerne er en bombe under vores velfærd i langt højere grad end flygtninge og migranter. Den anerkendte britiske økonom Nicolas Stern estimerede i 2006, at de kortsigtede omkostninger til klimatilpasninger vil være omkring 1 procent af landes BNP, hvorimod de langsigtede omkostninger, hvis der ikke handles i tide, vil være på mellem 5-20 procent af landes BNP.

De langsigtede økonomiske konsekvenser af klimaforandringerne er en bombe under vores velfærd

Det er på tide at introducere markante politiske forslag, som igen sætter Danmark på verdenskortet som foregangsland på klima, grønne løsninger og vedvarende energi. Konkrete forslag kunne være en progressiv CO2-beskatning eller et forslag til en model for prisfastsættelse af negative eksternaliteter, ligesom massive investeringer i forskning på området er nødvendigt.

Mit indlæg her skal ikke ses som kritik, men blot som en velment opfordring til, at vi socialdemokrater husker os selv på at tænke klimahensyn ind, hver gang vi udvikler ny politik. Det gælder både ude i partiforeningerne, i byrådene og i folketingsgruppen. Klimaforandringer er den største trussel, der findes mod det danske velfærdssamfund - og på den lange bane mod den menneskelige civilisation.

 

Andreas Dinesen er cand.scient.pol. og medlem af kredsbestyrelsen for Socialdemokratiet i Roskilde.

Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning.


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce