Kommission kommer med kraftig kritik af Inger Støjberg

Instrukskommissionen underkender flere af Inger Støjbergs forklaringer i asylsagen og herunder, at et ministernotat var det centrale dokument i adskillelsen af parrene. Og så mener kommissionen, at hun har villedt Folketinget om forløbet
Foto: Venstre, FLICKR
Instrukskommissionen køber ikke tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) forklaring om, at et omstridt ministernotat tilbage i 2016 var det afgørende dokument i sagen, der lovliggjorde den omstridte praksis med at adskille unge asylpar.

Notatet lagde, i modsætning til en udsendt pressemeddelelse dagen efter, op til, at der kunne ske en individuel vurdering af de unge asylpars sager.

Må tilsidesættes

"Sammenfattende kan det efter kommissionens opfattelse lægges til grund, at Inger Støjbergs forklaring om betydningen af notatet af 2. februar 2016 i det hele må tilsidesættes, idet ordningen i notatet utvivlsomt mistede sin betydning som følge af Inger Støjbergs efterfølgende meget klare tilkendegivelser og udsendelsen af pressemeddelelsen," skriver Instrukskommissionen i sin delberetning.

"Det kan således lægges til grund, at Inger Støjberg i forbindelse med udsendelsen af pressemeddelelsen både eksternt og internt i departementet klart tilkendegav, at hun ville have en undtagelsesfri ordning," hedder det.

Støjbergs forklaring

Inger Støjberg har under afhøringerne i Instrukskommissionen netop fremhævet ministernotatet som det helt centrale argument i hendes forsvar.

Ifølge Inger Støjberg havde hun derfor en klar - og berettiget - forventning om, at der ville blive administreret efter reglerne. Hvilket først Folketingets ombudsmand - og nu også Instrukskommissionen - har fastslået, at der ikke blev.

Asylansøgere har nemlig også ret til et familie- og privatliv, og både dansk lov og internationale konventioner – som FN’s børnekonvention – slår derfor fast, at par ikke bare kan adskilles. Eller i hvert fald ikke før, at de netop er blevet vurderet hver for sig.

Folketinget fik ikke sandheden af vide

Instrukskommissionen konkluderer samtidig, at Folketinget fik "en urigtig eller vildledende beskrivelse af det hændelsesforløb, som kommissionen har lagt til grund". Hele seks gange var den daværende udlændinge- og integrationsminister kaldt i samråd i Folketingets udlændinge- og integrationsudvalg for at forklare – og forsvare – beslutningen at forbyde asylpar, hvoraf den ene var under 18 år, at bo sammen.

"Kommissionen har fundet, at beskrivelsen af den administration, der fandt sted i Udlændingestyrelsen på baggrund af instruksen - navnlig for så vidt angår administrationen i februar og begyndelsen af marts 2016, hvor størstedelen af parrene blev adskilt - var urigtig," står der.

"Kommissionen har dog ikke fundet tilstrækkeligt sikkert grundlag for at fastslå, at Inger Støjberg på de tidspunkter, hvor hun beskrev denne administration, var klar over, at beskrivelsen var urigtig," tilføjes der.

Et andet indtryk

Kommissionen konkluderer desuden, at Inger Støjberg på et samråd om sagen "gav et andet indtryk af den instruks, der endeligt var blevet kommunikeret til styrelsen, end tilfældet var".

Desuden hæfter kommissionen sig ved nogle af den daværende udlændinge- og integrationsministers "succeshistorier".

"Kommissionen har desuden fundet, at Inger Støjbergs omtale af fire piger, som var blevet "reddet" af praksisændringen, var misvisende og med til at tegne et billede af ordningens virkning, som omstændighederne i sagerne ikke gav grundlag for," står der i delberetningen.

Støjberg: Jeg gjorde ikke noget ulovligt

Inger Støjberg afviser dog kritikken. Senest er det besluttet at flytte Venstres næstformand fysisk ned ved partiets ledelsessekretariat på 2. sal på Christiansborg, hvor hun får kontor ved siden af formanden, Jakob Ellemann-Jensen.

"Konklusionen fra barnebrudskommissonen er, at jeg på intet tidspunkt har bedt nogen om at udføre noget ulovligt," skriver Inger Støjberg på Facebook.

"Præcis som jeg hele tiden har sagt det både til folketinget og i medierne. Der er blevet begået fejl i sagen, det bliver jeg kritiseret for, og den kritik tager jeg selvfølgelig til mig.

Men det ændrer ikke på, at jeg ikke har afgivet en ulovlig ordre. Det fremgår af rapporten, at ikke ét eneste vidne har sagt, at jeg skulle have givet en tjenestebefaling til mit daværende embedsværk om at administrere i strid med loven. Ikke ét eneste."

placeholder

Efter Støjbergs ønske

Ifølge Instrukskommissionen er der ikke grundlag for at konkludere, at Inger Støjberg direkte har udtalt en tjenestebefaling om, at Udlændinge- og Integrationsministeriets embedsfolk skulle administrere i strid med loven.

Men kommissionen opridser hendes rolle på følgende måde:

Klart tilkendegav, at hun ville have en undtagelsesfri ordning

"Om Inger Støjbergs rolle i forbindelse med udstedelsen af instruksen har kommissionen ikke fundet grundlag for at konkludere, at Inger Støjberg direkte har udtalt en tjenestebefaling om, at ministeriets embedsfolk skulle iværksætte en administration i strid med loven, men kommissionen har lagt til grund, at hun både eksternt og internt i departementet – også efter at hun havde godkendt et notat, der beskrev en anden ordning – klart tilkendegav, at hun ville have en undtagelsesfri ordning, og at embedsfolk i departementet handlede i overensstemmelse hermed og afgav en undtagelsesfri instruks til Udlændingestyrelsen".

Hækkerup i tænkeboks

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil nu nærlæse delberetningen, efter at have modtaget den.

Af respekt for Folketingets videre behandling

"Jeg har i overensstemmelse med sædvanlig praksis sendt delberetningen til Folketinget," siger justitsministeren. "Af respekt for Folketingets videre behandling af delberetningen finder jeg det på nuværende tidspunkt rigtigst ikke at udtale mig nærmere om beretningens konklusioner.”

Det vil i givet fald være op til et flertal i Folketinget at beslutte, om der skal rejses en rigsretssag mod Venstres næstformand.

En rigsretssag er en alvorlig ting. Siden Rigsrettens oprettelse i 1849 har der kun været fem rigsretssager og spørgsmålet er også, i hvor høj grad partierne bag undersøgelsen, nemlig regeringen og dens støttepartier, ønsker en sådan.

"Det ser meget alvorligt ud for Støjberg," skriver SF's formand, Pia Olsen Dyhr, på Twitter.

placeholder

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hvis politikerne i Folketinget ønsker at befolkningen skal have tillid til lovgivningsmagten, må der statueres et eksempel. Hvis jeg overtræder loven får jeg en bøde eller kommer i fængsel, uanset om jeg kendte loven da jeg overtrådte den. Hvis ministre ustraffet kan overtræde lovene uden konsekvenser, vil de gøre det igen, og befolkningens politikerlede vil få endnu et nøk op.

Mogens Jensen tog konsekvensen af sin fejltagelse i minksagen og gik af, selv om der er uenighed blandt juristerne om, hvorvidt aflivningen af minkene var lovlig eller ej. Støjberg gik ikke af, da hun stod i spidsen for en skandale, som ingen er i tvivl om var ulovlig. Hun fremturer endda med at erklære sin uskyld, så der er ingen vej udenom: Folketinget må træde i karakter og indlede en Rigsretssag.

Medmindre politikerne ønsker at fastslå med syvtommersøm, at der er forskel på folk.

Var du ikke klar over det. Så er du da blevet det nu.
Christian

Mon ikke vi skal prøve at beholde begge ben på jorden, og ikke lade os trække rundt i manegen af de Radikale m. fl. Hverken minksagen eller barnebrudssagens mere eller mindre klodsede behandling, har den store folkelige interesse. Begge sager har trods alt et ønske om, at beskytte nogle mennesker. Mon ikke S og V skal blive enige om at dysse begge sager lidt ned, og koncentrere sig om landets krise.

Jo i en god forbrødring bliver de nok enig, men om de vil koncentrere sig er mere tvivlsomt.
Christian

Jo jo men de to sager er ret forskellige. IS har løjet og vildledt flere gange i folketinget, samråd og ombudsmand. Hun har udsendt bevidst en ulovlig instruks. Og hun har fået det at vide. Mig bekendt har MF ikke vidst det og da hun fik kendskab fortalte hun det straks, og ville rette fejlen. Mink kunne blive nyt wuhau og være en fare for alle. De unge asylpar silke behandles individuelt, det skete ikke. Derfor fældes hun. Hvad det ender med ved jeg ikke, men folk vil miste respekten.

Mette Frederiksen ville gøre det igen, ifølge hende selv!
Inger Støjberg stoppede med det ulovlige!
Mette Frederiksen fortsatte og har stadigvæk ikke lovgrundlaget på plads!
Helle prøv lige at forholde dig til virkeligheden, du er jo en klassisk Metteist, ligeglad med fakta, bare imponeret over den store leder!

Pinocchio igen igen, Du har slet ikke opdaget at artiklen handler om forbryderen Inger Støjbegr og ikke om Statsministeren... igen et bevis på din dumhed, få dig dog et arbejde din lille lus !!!

Jo jo men de to sager er ret forskellige. IS har løjet og vildledt flere gange i folketinget, samråd og ombudsmand. Hun har udsendt bevidst en ulovlig instruks. Og hun har fået det at vide. Mig bekendt har MF ikke vidst det og da hun fik kendskab fortalte hun det straks, og ville rette fejlen. Mink kunne blive nyt wuhau og være en fare for alle. De unge asylpar skulle behandles individuelt, det skete ikke. Derfor fældes hun. Hvad det ender med ved jeg ikke, men folk vil miste respekten.

Helle, der har været et flertal på Tinge, i 2016, som har haft den viden,
at Inger Støjberg har vildledet folketinget, men har sat Kikkerten
for det blinde øje, alle vidste at Justitsministeren var blevet spurgt.
Der er intet nyt i det som Instruks-kommissionen nu har redegjort for.
Alle vidste at IS har løjet i samrådene, og skiftet forklaring.
Nu giver hun embedsmændene skylden for, at de har skrevet hendes talepapir
hvem skulle ellers skrive disse, de er skrevet med FØRT HÅND, af hendes
rådgiver, (Mark Thorsen) han har været med hele vejen i denne vildledning.
Det var bedre at Mette Frederiksen klarer sin egen sag,
hun har ikke brudt nogen lov.
Hvis man læser Bekendtgørelse af lov om hold af dyr, står der følgende:
Herved bekendtgøres lov om hold af dyr jf. lovbekendtgørelse nr. 998
af 2 juli 2018, med de ændringer, der følger af lov 1550 af 18 dec. 2018.

" punkt H. Aflivning af dyr, herunder i et område omkring et
udbrudssted, eller slagtning på særlige vilkår og
Punkt I. Destruktion.
Disse punkter for at hindre spredning zoonotiske smitstoffer.
Der står intet om størrelsen af dette område.
De 7,8 Km. er fra en anden bekendtgørelse.

Arne de har stadigvæk ikke lovgrundlaget på plads;-)
De havde heller ikke lovgrundlaget på plads til deres lovede bonus!
I Metteister er sgu patetiske!

Pinocchio igen igen.... Nu viser det sig at lovgrundlaget for at slå minkene ned var helt i orden, De embedsmænd der udarbejdede lovforslaget under den tidligere VLAK regering med din elskede støjsender udsendte i går en pressemeddelelse der fortæller at både Mogens Jensen og statsmininsteren havde lovgrundlaget i orden, så én gang til din ubetydelige lille løgnhals, få dig et arbejde... med hensyn til Bonus mener du så helt alvorligt at en flok konkursfirmaer skal ha' en bonus for at udføre det pålagte arbejde ??? Du skal ikke svare, bare kryb ned i dit musehul din ubetydelige løgnhals...

Den fjerde statsmagts chefredaktører kræver en rigsretssag. Det interessante er hvilken af de efterhånden mange statsmagter, der skal bestemme i Danmark. De første tre kender vi jo alle. Den femte er blevet befolkningen. Det kender vi her fra pandemien. Det er befolkningens ageren der bestemmer. De fire andre har mistet deres magt. Så har vi fået en sjette statsmagt. Kommissioner og rigsret. Godt betalt af taburetklistrende folketingsmedlemmer, der tror at de politiske modstandere får et stød under bæltestedet ved en næse eller en mistet ministerpost eller en tur i spjældet. Magtkampen intensiveres ved den syvende statsmagt - TV2 news og deres politiske kommentatorer, der skal fodres med politisk kød i døgnets 24 timer og har alene de sidste 12 måneder kostet en Lars Løkke, en Kristian Jensen, en Morten Østergård, en Frank Jensen, en Orla Østerby, en Mogens Jensen deres politiske liv. At Inger Støjberg lever endnu skyldes kun den femte statsmagt. Befolkningen. Og den skal man ikke kimse af. I dag lever den sit liv på sociale medier. Det ved en Mette Frederiksen. Til stor irritation for den 4. statsmagt. Der mister mere og mere indflydelse. På trods af stor mediestøtte. Betalt af skatteyderne. Spørgsmålet er hvor længe skatteyderne skal være til grin for egne penge. Det eneste vi får gratis fra den 4. Statsmagt er chefredaktørernes uforbeholdne mening om en Inger Støjberg, som den femte statsmagt - befolkningen- støtter massivt. Opinionsundersøgelser bliver hvert fjerde år til folketingsvalg - den femte statsmagts festdag. Plattenslagere, partiledere og medløbere mister deres adgang til magten. Og må agere befolkning igen. Og det er sundt. Her mødes dagens reelle problemer. Og ikke set fra et skrivebord langt borte fra danskernes virkelighed. Med en corona der har taget magten fra alt og alle. Selv i lille Danmark, hvor tillid engang var en dyd. Bevidst brud på love. Er hverdag overalt i Danmark i dag. Lige fra de rige der snyder i skat til unge der fester løs trods regeringens anbefalinger. Fra de røde der lover faste normeringer til vanvidsbilister der er ligeglade med gud og hver mand. Hvor blev tilliden af i lille Danmark. Vi blev blandet med alt for mange og alt for meget, der ikke passede ind i vores tillidsparametre. Ghettopakken skulle genskabe tilliden. Men krage søger mage, og lige børn leger bedst, er gode gamle danske udtryk, som formodentligt snart forbydes, præcis som neger, negerkonge, eskimo, blondine, rødhåret. Globaliseringen har skabt stor mistillid. Især til os almindelige danskere. De væltes ud af folketinget i disse år. Bare spørg Tulle. Men Inger Støjberg holder skansen. Hun kender grænsen for hvad vi almindelige danskere skal finde os ii. Men “den nye magtelite” arbejder hårdt på sagen for at sende Inger hjem til Jylland. Som en anden Jeanne d’Arc.

Der køres en del rundt i sammenblandingen af den faglige og den juridiske substans i denne sag.
Rent juridisk.
I begge sager har vi set udstedte dekreter, hvorom der kan sættes spørgsmål ved, om de er lovligt hjemlede, men de efterfølgende forløb er meget forskellige.
I Støjbergs sag har vi nu instrukskommissionens klokkeklare afgørelse af, at hun handlede ulovligt og efter følgende fastholdt dette mod bedre vidende, og alligevel bliver hun på posten.
I minksagen har fagministeren og statsministeren d. 6/11 på pressemøde udstedt ordre om nedslagtning af al mink i Danmark, men da man bliver opmærksom på den manglende hjemmel i epidemi loven, afblæses denne ordre den 10/11. I tillæg hertil træder fagministeren tilbage. (med forbehold for om der faktisk var hjemmel i loven om husdyrhold (se Arnes indlæg ovenfor))
Jeg skal ikke kloge mig på, om Mette i denne sag er mere involveret end Løkke, Men Løkke må da længe have været opmærksom på fadæsen, uden at han af den grund reagerede på det igangværende lovbrud og tog fat i sagen.
For mig at se, er der ret voldsom forskel på regeringens handlemåde i de to sager.
Rent fagligt.
Når det handler om det faglige, har jeg tidligere (in another afsnit :-)) forklaret hvad jeg mener om nedslagtningen af mink; for enhver saglig betragtning var minkens skæbne beseglet længe før Mettes udmelding den 6/11, og efter den 10/11 ophørte tvangsforanstaltningen og ingen kunne længere påbydes at tvangsaflive mink uden for sikkerhedszonerne. Tre dage gik der, og ingen avlsmink var i den periode destrueret.
I Støjbergs tilfælde ser jeg sagen meget anderledes. Før Støjbergs forordning var det reglen, at unge under 15 skulle skilles fra ægtefællen, medens den for personer mellem 15 og 18 skulle foregå efter partshøring, inden det skridt blev taget. Denne ordning er da i den virkelige verden langt mere ordentlig, end end bureaukratisk og vilkårlig grænse på 18 år, helt uden hensyn til individuelle forhold. Den seksuelle lavalder i Danmark er jo 15 år, hvor unge kvinder generelt bestemmer over deres krop, og den gamle ordning var for de omfattede et værn imod vilkårlig myndighedstvang, som praktiseres overalt hvor vi ellers griber ind i private sociale forhold.
Min opfattelse af Støjbergs "moralske felttog" forekommer mig i meget højere grad styret af ønsket om at føje DF's strammerkurs med nok en komponent i lagkagen, end af hensyn til kvindernes ve og vel, som man nu ikke længere gad høre på, især fordi de kunne være muslimer.

Annonce