Kommunal kamp mod ulighed

Danmark bliver mere og mere ulige, og det stiller ikke mindst socialdemokratiske kommunalpolitikere overfor svære dilemmaer.
Uligheden i Danmark har været stigende i de seneste årtier, og der er intet, som tyder på, at udviklingen vil vende. Tværtimod vil en række af de initiativer, som den borgerlige regering enten har igangsat eller varslet, yderligere bidrage til uligheden - fx integrationsydelsen.

Årsagerne til den stigende ulighed er mange, men af de vigtige er ændringerne i vores pensionssystem. På få årtier er vi gået fra en situation, hvor flertallet af pensionister kun havde folkepensionen som indtægtskilde, til i dag, hvor flertallet både har arbejdsmarkedspension og private opsparinger.

Denne stigende ulighed stiller ikke mindst de socialdemokratiske kommunalpolitikere overfor et svært dilemma.

Mange af dem, der har ligget i de højere lønklasser i deres arbejdsliv, oplever derfor kun et meget begrænset indkomst fald, når de går på pension. Men samtidig har vi fortsat en relativt stor gruppe personer, som har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og som derfor slet ikke har de samme pensionsopsparinger at tære på i deres pensionisttilværelse.

Et svært dilemma
Denne stigende ulighed stiller ikke mindst de socialdemokratiske kommunalpolitikere overfor et svært dilemma. På den ene side ønsker vi et universelt velfærdssystem, hvor alle betaler skat efter evne og så til gengæld har fri og lige adgang til vores velfærdsydelser.

På den anden side presser økonomien i de fleste kommuner os til at skære ned på forskellige former for velfærd vel vidende, at når vi gør det uden at tage hensyn til borgernes indtægt (og dermed mulighed for at supplere de offentlige tilbud med private ditto), så rammer vi dem, der har mindst, ulige hårdt.

Et konkret eksempel fra min egen kommune: I budgetforliget sidst år besluttede vi, at pensionister, der havde brug for hjælp til opvask og rengøring, selv skulle investere i opvaskemaskine og robotstøvsuger.

Generelt tror jeg, at vi i fremtiden vil blive tvunget til at skelne mere skarpt

Man kan sagtens argumentere for, at det ikke burde være nødvendigt i et velfærdssamfund, men med de økonomiske rammevilkår, vi har, ville alternativet have været besparelser på den personlige pleje. Og i den situation må vi som socialdemokrater overveje, om det er rimeligt, at vi pålægger alle modtagere af praktisk hjælp den samme udgift uden hensyn til deres indtægts- og formueforhold.

Jeg argumenterer ikke for mere brugerbetaling indenfor velfærdsområderne – bestemt ikke. Men de økonomiske rammevilkår betyder, at det er noget, som de fleste kommuner er nødt til at overveje – især hvis regeringen kommer igennem Folketinget med deres ønske om en pct. ”omprioriteringsbidrag” fra kommunerne hvert år.

Jeg påpeger blot, at hvis/når vi bliver tvunget til at overveje øget betaling fra borgerne på udvalgte områder, så stikker vi hovedet i busken, hvis vi ikke samtidig erkender, at betalingsevnen er meget forskellig fra person til person – og at de forskelle tilsyneladende bliver ved med at blive større. Hvis ikke vi som socialdemokrater prøver at udligne de forskelle, hvem skal så gøre det?

Kerneopgaver og periferi
Generelt tror jeg, at vi i fremtiden vil blive tvunget til at skelne mere skarpt mellem kerneopgaver indenfor velfærden, som skal være 100 pct. skattefinansieret, og hvor alle skal have fri og lige adgang uanset indkomst.

Det kunne fx være folkeskolen, personlig pleje indenfor ældresektoren, behandling på hospitaler mv. Og så andre offentlige opgaver – periferi-opgaver om man vil – hvor samfundet har en klar interesse i at alle får et tilbud, men hvor tilbuddet i et vist omfang kan være egenbetalt baseret på den enkeltes betalingsevne.

Under alle omstændigheder må vi som kommunalpolitikere indse, at uligheden i samfundet fortsat stiger. Og at vi som socialdemokrater fortsat må gøre til det vores mission at modvirke denne udvikling.

 

Hans Stavnsager (f. 1963) er gruppeformand for socialdemokraterne i Faaborg-Midtfyn Kommune.

‘Kommunale rødder’ er en fast klumme på netavisen Pio, der to gang ugentligt vil bringe indlæg fra en række af socialdemokratiets førende byrådsmedlemmer.


Kommentarer fra Facebook

Annonce