Kommunalvalg 2017: Her skal Socialdemokraterne forsvare

Analyse: Borgmester, aflever den kæde! Netavisen Pio udpeger de kommuner, hvor Socialdemokratiet kan tabe magten.
Til november skal vælgerne sammensætte by- og regionsråd og ikke mindst følge spillet om, hvem der tager de eftertragtede borgmesterposter.

Som en fortsættelse af vores optakt til kommunalvalget, bringer vi her vores bud på hvor Socialdemokratiet skal kæmpe hårdest for at beholde borgmestermesterposten efter valget.

I sidste ende afgøres spørgsmålet om, hvem der bliver borgmester af de aftaler, som partierne er i stand til at indgå med hinanden umiddelbart efter, at stemmerne er talt op. Men det er samtidig lige så klart, at det udgangspunkt som partierne har for at forhandle med hinanden er forskelligt.

Læs også: Kommunalvalg 2017: Her skal kampen stå for S

Om vurderingen
Vurderingerne er baseret på et skøn i forhold til partiernes valgresultater, både ved de seneste kommunalvalg, men også lidt i forhold til seneste folketingsvalg.

I de kommuner der har socialdemokratiske borgmestre, får partiet i gennemsnit 38,4 procent af stemmerne (Lejre kommune, hvor Socialdemokratiet har overtaget posten fra SF midt i perioden) er i den sammenhæng regnet fra) og der er kun tre kommuner med socialdemokratisk borgmester, hvor partiet ikke er det største, det er Samsø, Lolland og Faxe.

Og endelig, så får rød blok over 50 procent af stemmerne i 25 ud af de 33 kommuner, hvor der er S-borgmester. Og I de otte øvrige kommuner, hvor rød blok ikke får 50 procent, er der alle steder en eller flere lokallister som tager minimum et mandat.

Omvendt, så har Venstre kun borgmesterposten i syv kommuner, hvor blå blok ikke har 50 procent. Og i 6 ud af 7 tilfælde er der også her en borgerliste.

Vurderingen sker på baggrund af disse to objektive faktorer, altså Socialdemokratiets relative styrke og rød bloks absolutte styrke. Dertil er lagt en dybt subjektiv vurdering af de enkelte borgmestre og spidskandidaters styrke.

 

Faxe Kommune
Fra S til V eller lokal
Sandsynlighed for borgmesterskifte: Over middel

På Sydsjælland sidder borgmester Knud Erik Hansen (S) på et lidt yderligt mandat. Partiet fik kun 24,4 procent af stemmerne og de røde partier samlede kun 39 procent af stemmerne sammen, men socialdemokraten blev alligevel genvalgt som borgmester i en konstituering mellem S, SF, Konservative og Venstre.

Kan Knud Erik Hansen igen samle flertal til både højre og venstre, så bliver han formentlig genvalgt. Det er dog altid en udfordring at være borgmester for et lille parti, for andre kan hurtigt få borgmesterdrømme og sætte en uden for indflydelse. Tilstedeværelsen af en stærk lokal borgerliste med den tidligere borgmester Rene Tuekjær i spidsen gør konstitueringsspillet interessant. Ved sidste valg fik Borgerlisten fire mandater.

Linjerne er tegnet ideologisk op ved dette valg. Både i rød og blå blok har alle partierne indgået valgforbund med hinanden, borgerlisten sammen med de blå.

Venstres spidskandidat i Faxe hedder Ole Vive og han har ikke før været opstillet til noget. Han er 40 år gammel, regnskabsuddannet og ansat i en bank.

 

 

Samsø kommune
Fra S til V, K eller lokalliste
Sandsynlighed: Over middel

På Samsø sidder den socialdemokratiske borgmester Marcel Meijer på et meget yderligt mandat. Partiet fik kun 19,6 procent af stemmerne og har tre af kommunalbestyrelsens 11 mandater.

Et skifte kræver dog, at Venstre og Konservative kan finde sammen om at pege på en borgerlig. Og det ligger ikke lige i kortene, for der er ondt blod mellem de to partier.

Borgmesterposten på Samsø har hidtil gået lidt på omgang. Ved valget i 2009 gik K sammen med S og tog posten fra V-borgmester Carsten Bruun, og ved det seneste valg valgte Venstre så at pege på socialdemokraten for at slippe af med K.

Det er derfor ikke helt utænkeligt, at borgmesterstolen endnu en gang skal have ny indehaver.

 

Lolland kommune
Fra S til V eller K
Sandsynlighed for borgmesterskifte: Middel

På trods af et borgerligt flertal, så lykkedes det alligevel socialdemokraten Holger Schou Rasmussen at tage borgmesterposten, efter at det i en kort periode så ud til, at den skulle gå til de konservative.

Lolland er sammen med Faxe og Samsø, en af kun tre kommuner, hvor Socialdemokratiet har borgmesterposten, uden at være det største parti.

Venstre stiller endnu engang med tidligere folketingsmedlem og fødevareminister Henrik Høegh som spidskandidat. Han fik med 4.800 over fire gange så mange personlige stemmer som Holger Schou Rasmussen, hvilket var klart medvirkende til at Venstre gik frem med hele 11,5 procent.

Venstre har i år været ramt af noget intern uro på grund af en beslutning om nogle vindmøller, som har betydet at to medlemmer af byrådsgruppen har forladt partiet. Intern uro har aldrig været det bedste bagtæppe at gå til valg på.

Spørgsmålet er om Henrik Høegh stadigvæk kan trække så mange personlige stemmer, eller om Holger Schou Rasmussen kan vinde nogle af dem på den såkaldte borgmestereffekt. Hvis det sidste er tilfældet, så kan socialdemokraten godt få en periode mere.


Fredensborg kommune

Fra S til V eller DF
Sandsynlighed for borgmesterskifte : Middel

Fredensborg er, sammen med Furesø, den eneste kommune i Nordsjælland med socialdemokratisk borgmester. Og en af dem, hvor borgmesteren, i hvert fald på papiret, sidder mest yderligt på sædet.

Kommunen er i offentligheden måske mest kendt for sine forskellige integrationsudfordringer i Kokkedal-området.

Socialdemokratiet fik ved sidste valg 29 procent af stemmerne og sidder kun på 9 ud af 27 pladser. De røde partier fik kun 46,3 procent af stemmerne, mod blå bloks 47,6. En lokalliste kaldet Borgernes Stemme fik også et mandat.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen har været borgmester siden 2010 og har - på trods af at han kun er 55 - siddet i byrådet i over 30 år. Efter valget i 2013 konstituerede han sig med alle ni partier og lister i byrådet.

Venstre stiller med en ny spidskandidat, Lars Søndergaard, der tager over efter Thomas Elgaard. Partiet har i den forgangne periode været igennem en del tumult, hvor to medlemmer, herunder Lars Løkke Rasmussens bror Knud Løkke, har forladt byrådsgruppen til fordel for Liberal Alliance.

 

Odense kommune
Fra S til V eller K
Sandsynlighed for borgmesterskifte: Under middel

Socialdemokratiet har ved de seneste valg haft det som erklæret målsætning, at blive det største parti og vinde de fire store byer. Hvis den målsætning igen skal holde, så kræver det en sejr i Odense.

Socialdemokratiet stiller for første gang i over 20 år med en spidskandidat, som ikke hedder Anker Boye. Valget er faldet på den tidligere rådmand Peter Rahbak-Juhl, som overtog borgmesterposten 1. januar 2017.

Socialdemokratiet fik ved sidste valg kun 28,8 procent og der var kun et mandat, eller cirka 1.600 stemmer, der skilte den blå og den røde blok.

Venstre stiller igen med rådmand Jane Jegind, der har været partiets spidskandidat siden valget i 2005. Hun fik sit hidtil bedste valg sidst med 11.495 stemmer. Godt 400 færre end Anker Boye.

Givet at Socialdemokratiets meningsmålinger på landsplan ikke falder helt sammen, så er Rahbek-Juhl umiddelbart favorit til at blive i borgmesterstolen, men det er ikke skrevet i sten, at Odense skal have socialdemokratisk borgmester.

Hvis ikke, så er spørgsmålet så, om det er Venstre eller om de konservative kan konstituere sig til posten, som de gjorde det i 2006?

 

Frederikshavn kommune
Fra S til V
Sandsynlighed for borgmesterskifte: Under middel

Birgit S. Hansen var en af Socialdemokratiets positive historier fra valget i 2013, hvor det lykkedes hende at erobre borgmesterposten tilbage i Frederikshavn, ikke mindst takket været et solidt personligt valg på 5.700 personlige stemmer.

Sejren var dog med det yderste af neglene, Socialdemokratiet fik, sammen med SF og Enhedslisten, lige præcis de 16 mandater, der var nødvendige for at sikre flertallet. S indgik dog efterfølgende i en bred konstituering med blandt andet Venstre.

Venstre har skiftet spidskandidat og stiller denne gang med Jytte Høyrup, som ikke har den store kommunalpolitiske erfaring. Hun kan dog glæde sig over, at både spidskandidaten fra sidst, tidligere borgmester Lars Møller og den lokale stemmesluger Anders Broholm, der trak 1.700 personlige stemmer, begge genopstiller.

 

Også i kommuner som Ærø, Norddjurs, Horsens og Favrskov er de socialdemokratiske borgmestre på vippen, men ikke helt lige så udsatte som i de ovenstående.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce