Kommuner advarer: Mangel på medarbejdere truer velfærden

Velfærden kommer under pres, hvis der ikke gøres noget ved manglen på ansatte på sundheds- og ældreområdet, lyder det fra landets kommuner.
Ifølge fremskrivningerne skal de danske kommuner tiltrække over 40.000 nye ansatte på SOSU-området de næste 10 år, hvis de vil følge med den demografiske udvikling, altså det faktum, at der kommer flere ældre.

Kommunernes Landsforening, KL, opfordrer derfor regeringen til at gøre noget ved problemet allerede i dette års finanslovsforhandlinger.

"Vi tog for alvor hul på den her dagsorden under overenskomstforhandlingerne i år, hvor vi sammen med FOA og DSR (Dansk Sygeplejeråd, red.) afsatte en pulje på over en halv milliard kroner, som går til bedre løn for elever under uddannelse og de ansatte i den kommunale sundheds- og ældrepleje. Men det er kun en del af løsningen. Nu må regeringen vise, at de tager det her alvorligt," siger formand for KL's Løn- og Personaleudvalg, Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler (K).

Nu må regeringen vise, at de tager det her alvorligt

Derfor præsenterer KL nu en handlingsplan med en række initiativer, som skal være med til at vende udviklingen. Handlingsplanen indeholder 38 initiativer rettet mod både kommuner, regioner og skoler.

KL foreslår blandt andet voksenelev-lønninger, en ret til at gå op i tid og en uddannelsesgaranti for de elever, der søger faget.

Christiansborg skal på banen

Men selv med KL’s handlingsplanen er der stadig behov for, at Christiansborg kommer på banen, lyder det fra Michael Ziegler.

"Det er et alvorligt problem for den kommunale velfærd, som kun bliver større i de kommende år, hvis ikke vi sætter nogle tiltag i værk nu. Hvis der for alvor skal gøres noget, så er der behov for investeringer,” lyder opfordringen.

Det er et alvorligt problem for den kommunale velfærd

KL mener, at folketinget bør oprette flere uddannelsespladser til social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker og sikre permanente midler til flere praktikvejledere og voksenelevløn, så elever over 25 i stedet for SU kan få elevløn under hele uddannelse.

"Det er tiltag, vi ved har en stor effekt - også på kort sigt. Kommunerne har behov for konkrete, strukturelle tiltag og ikke flere bøvlede småpuljer," siger Michael Ziegler.

Flere på fuldtid

Blandt forslagene fra KL er et om, at flere af medarbejderne skal kunne gå op på fuld tid. Det har længe været et ønske fra flere fagforeninger.

Ifølge en undersøgelse fra KL’s nyhedsbrev Momentum arbejder 68 procent af sygeplejerskerne i dag på deltid. For sosu-assistenter er det 75 procent, mens det gælder for 81 procent af sosu-hjælperne.

Der er mange årsager til, at en stor del af medarbejderne er på deltid.

”Det kan både skyldes en generel deltidskultur, medarbejderens egne ønsker og ældresektorens behov for effektiv drift,” lyder det fra KL.

Hvis det lykkes at få dem på deltid til at arbejde bare en ekstra time om ugen, så vil det rundt regnet svare til 1.700 ekstra fuldtidsmedarbejdere.

KL opfordrer kommunerne til, at det på arbejdspladserne og ved MUS-samtaler drøftes, om den enkelte medarbejder ønsker at gå op i tid, ligesom man opfordrer kommunerne til, at fuldtid bliver det normale udgangspunkt for nyuddannede, der ansættes på ældre- og sundhedsområdet.

De nye toner glæder FOA.

”Vi har længe prøvet at skubbe til kommunerne og sagt, at her er en problemstilling, som vi bør kigge på. Nu har KL's bestyrelse sagt, at det synes de også, så nu glæder vi os til at se det ske ude på den enkelte arbejdsplads,” siger Torben Hollmann, der er formand for Social- og Sundhedssektoren i fagforeningen FOA til Ritzau.

KL-forslag kan ikke stå alene

Hos FOA mener man, at udspillet fra KL peger den rigtige vej, men at det næppe kan stå alene. Og så vender de sig imod et forslag om at flere opgaver skal kunne varetages af ufaglærte.

"Forslagene er gode og rigtige, men desværre kører KL i grøften med et enkelt forslag om at overlade dele af rengøring og praktisk bistand hos de ældre til ufaglærte. Kravene til service og kvalitet vil kun vokse i fremtiden. Derfor skal kræfterne sættes helhjertet ind på at gøre faget attraktivt," siger Torben Hollmann.

"Vi kan ikke opretholde velfærden i Danmark, hvis vi ikke gør noget nu. Der skal en helt særlig og ekstraordinær indsats til nu for at gøre faget og uddannelsen attraktiv, så udviklingen vendes effektivt."

FOA påpeger, at der frem mod 2040 vil der komme knapt 260.000 flere ældre over 80 år i Danmark. Samtidig er 30 procent af social- og sundhedspersonalet i dag over 55 år, og som derfor har udsigt til en snarlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce