Kommuner må lave zoner fri for benzinbiler og særlig rådgiver fratræder

Netavisen Pio samler de væsentligste historier fra dansk politik, fagbevægelsen og verdens gang
Ny aftale mellem S-regeringen og dets tre støttepartier betyder, at kommuner kan forbyde brændeovne og indføre zoner, hvor benzinbiler ikke har adgang.

Statsministeren må vinke farvel til særlig rådgiver, Sara Vad Sørensen, og de politiske forhandlinger om reformenpakken 'Danmark kan mere I' er skudt i gang.

Dermed velkommen til dagens Aktuelt.

 

Ny aftale: Kommuner må forbyde brændeovne og lave zoner fri for benzinbiler

Kommunerne får nu en række nye værktøjer til at få renere luft i byerne. Med en ny aftale bliver der blandt andet mulighed for at skærpe miljøzonerne, indføre nulemissionszoner og forbyde ældre brændeovne.

S-regeringen og de tre støttepartier SF, De Radikale og Enhedslisten har indgået ‘Aftale om Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling’.

Med aftalen vil partierne skabe bedre muligheder for, at vi kan få grønnere, sundere byer, der understøtter det gode byliv.

Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

SF's miljøordfører Carl Valentin har lagt et tweet op, der illustreres af en selfie af aftalepartiernes miljøordførere og miljøminister Lea Wermelin.

Det fremgår, at Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov har lagt mobil til selfien, der bærer teksten: "I fuld gang med at male Danmark grøn."

placeholder

 

Aftalepartierne er blevet enige om at give landets nuværende miljøzonekommuner mulighed for at skærpe deres miljøzoner, så de også gælder for dieselpersonbiler uden partikelfilter. Det vil sige, at kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense kan beslutte, at dieselpersonbiler skal have partikelfilter for at kunne køre i deres miljøzoner.

Størstedelen af luftforureningen fra trafikken på byvejene kommer fra partikler fra gamle dieselbiler. Berørte bilejere med en lavere indkomst får mulighed for at ansøge om tilskud til at montere et partikelfilter, så de fortsat kan færdes i miljøzonerne.

Derudover er partierne enige om at gøre det muligt for kommuner at etablere nulemissionszoner i afgrænsede byområder, hvor der som udgangspunkt kun må køre biler uden forbrændingsmotorer.

Det skal dog fortsat være muligt at bo, handle og færdes i en nulemissionszone. Aftalepartierne er derfor enige om at sikre klare undtagelser og dispensationsmuligheder for borgerne og erhvervsdrivende med legitime behov for adgang til zonen.

Med aftalen bliver det også muligt for kommunerne at forbyde ældre brændeovne og pejseindsatse produceret før juni 2008 i områder med fjernvarme og naturgas. Ældre brændeovne skønnes at udlede op til fem gange så mange partikler som nye brændeovne.

Aftalen betyder også, at der kommer et forbud mod sprøjtning med bl.a. glyphosat på en række offentlige og private arealer som veje, grus, stier, fortove, indkørsler, parkeringsarealer, og at der afsættes 50 mio. kr. til etablering af ca. 180-200 ha ny statslig skov i hovedstadsområdet.

Sidst indgår der i aftalen et nationalt luftpartnerskab bestående af kommuner, KL og centrale interessenter. Luftpartnerskabets centrale opgave bliver at komme med anbefalinger til yderligere tiltag samt at iværksætte analyser, projekter og drøftelser, som kan begrænse luftforureningen og sikre ren luft til gavn for alle.

“Selv om vi i Danmark kan bryste os af at have byer, der er kendt for cykelstier, grønne parker, rent badevand og god luftkvalitet, så kan vi gøre mere for at få renere og grønnere byer.”

“Luftforurening er skyld i, at tusindvis af danskere dør for tidligt hvert år. Derfor er jeg glad for, at regeringen og aftalepartierne er blevet enige om denne her aftale, der giver kommunerne bedre værktøjer i forhold til at bekæmpe blandt andet luftforurening,” siger miljøminister Lea Wermelin.   

Carl Valentin, miljøordfører, SF:

“Nu giver vi lokalpolitikerne magten til at beskytte borgerne bedre mod luftforurening. Med skærpede miljøzoner og mulighed for at forbyde gamle svinende brændeovne, tager vi et godt skridt den rigtige vej. Vi har i SF længe kæmpet for renere luft, men også bedre beskyttelse af drikkevandet.”

Zenia Stampe, miljøordfører, De Radikale:

“Vi har i Radikale Venstre længe ønsket en skærpet indsats mod luftforurening. Med aftalen udvider vi miljøzonerne til personbiler og giver kommunerne mulighed for at indføre nulemissionszoner.”

Henning Hyllested, transportordfører, Enhedslisten:

“Alle har ret til sunde, grønne liv - også i byerne. Det er glædeligt, at dieselpersonbiler nu kan omfattes miljøzonekravene, og særligt at aftalen giver som noget helt nyt kommunerne muligheder for at indføre nulemissionszoner – det har vi i Enhedslisten gentagne gange bragt på banen, og vi er glade for, at vi har kunne finde fælles fodslag for det initiativ.”

Mette Gjerskov, miljøordfører, Socialdemokratiet:

“Vi skal simpelthen have renere luft, så vi alle frit kan trække vejret uden at blive syge af det – især i byerne. Jeg er rigtig glad for, at vi er nået til enighed. Vi giver nu en række konkrete redskaber til kommunerne til at bekæmpe luftforurening.”

Der er til initiativerne afsat 251,7 mio. kr. i perioden 2022-25.

 

Særlig rådgiver hos Mette Frederiksen fratræder

Statsminister Mette Frederiksens særlige rådgiver, Sara Vad Sørensen, har opsagt sin stilling i forbindelse med, at hendes barsel udløber til november.

Som ny særlig rådgiver for Mette Frederiksen er i stedet ansat Sofie Findling Andersen, som hidtil har fungeret som barselsvikar for Sara Vad Sørensen.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Sara Vad Sørensen har arbejdet for Mette Frederiksen i otte år. Først som ministersekretær i Beskæftigelsesministeriet, siden som personlig assistent i Socialdemokratiet, souschef for Socialdemokratiets politiske afdeling og altså senest som særlig rådgiver i Statsministeriet.

Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Sara er et af de dygtigste mennesker, jeg har arbejdet sammen med. Hun besidder en stor faglig indsigt, der har været uvurderlig i forberedelsen af de politiske udspil, vi præsenterede før valget og efterfølgende i hendes rådgivning af regeringen. Derfor ærgrer det mig også, at Sara ikke kommer tilbage efter sin barsel. Samtidig glæder jeg mig til at fortsætte samarbejdet med Sofie og det politiske sekretariat i Statsministeriet.”

Sara Vad Sørensen er gift med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Sofie Findling Andersen har tidligere været ansat som særlig rådgiver for erhvervsminister Simon Kollerup. Hun har tidligere været ansat som politisk konsulent i Socialdemokratiet og Dansk Erhverv.

Statsminister Mette Frederiksen har nu tre særlige rådgivere: Stabschef Martin Justesen, særlig rådgiver Sofie Findling Andersen og særlig rådgiver Nana Zarthine Christensen.

 

Forhandlinger om “Danmark kan mere I” er skudt i gang

Tirsdag startede forhandlingerne om S-regeringens reformudspil “Danmark kan mere I” med Folketingets partier op.

Tirsdagens igennem - til ud på aftenen - er der således sættemøder med partierne.

Reformudspillet indeholder blandt andet forslag om at forhøje dagpengene med 5.000 kroner ved de første tre måneders ledighed. Forudsat at man har været medlem af en A-kasse i mindst fire år.

Et andet forslag i pakken handler om at nedsætte dimittendssatsen for nyuddannede akademikere.

Læs mere her.  

 

S-spidskandidat i Sorø Kommune indtræder i Folketinget som vikar 22 dage før kommunalvalget

Fra 25. oktober skal Anne Madsen, der er Socialdemokratiets spidskandidat ved kommunalvalget i Sorø Kommune, vikariere for S-folketingsmedlem Tanja Larsson (S), der er gravid.

Dermed indtræder Anne Madsen som stedfortræder i Folketinget lige inden valgkampen, der finder sted 16. november.

Anne Madsen understreger over for TV 2 Øst, at borgmesterposten i Sorø er hendes absolutte førsteprioritet:

”Socialdemokratiet og jeg går efter at få borgmesterposten i Sorø. Det kommer først. Så enkelt er det. Min kredsbestyrelse ved godt, at den skal finde en anden folketingskandidat, hvis vi overtager borgmesterposten efter valget.”

Tanja Larsson blev folketingsmedlem i oktober 2019, efter Henrik Sass Larsen (S) valgte at forlade sin post.

Anne Madsen og Socialdemokratiet dufordrer ved valget den siddende borgmester, den konservative Gert Jørgensen.

Ved kommunalvalget i 2017 fik Socialdemokratiet 29,9 procent af stemmerne i Sorø Kommune. Konservative fik 24,7 procent af stemmerne.

Nyhedsoverblikket Aktuelt skrives på skift eller i fællesskab af redaktionen på Netavisen Pio.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce