Kommuner må oppe sig i kampen for at stoppe corona blandt udenlandske arbejdere

Der er brug for nye initiativer, for at beskytte udenlandske kolleger og mindske coronasmitterisikoen på arbejdspladserne, mener FH-næstformand.
Foto: Morten Skov Christiansen
Københavnske fagforeninger besøger skurvognsby med udenlandske arbejdere, 2021
Mange udenlandske arbejdere, der arbejder i Danmark, f.eks. på Metrobyggeriet, bor til dagligt i skurvognslejre eller camps. Ofte bor der flere hundrede arbejdere sammen på få kvadratmeter.

I løbet af efteråret, så vi desværre flere eksempler på at hvis først en kollega blev smittet i nogle af de såkaldte, så spreder det sig som steppebrand i campen og ud på arbejdspladserne.

Trods stor politisk opmærksomhed og nye beføjelser til Arbejdstilsynet og kommunerne, så udgør alt for mange camps stadig en massiv risiko for coronasmitte.

Der er allerede sat flere politiske initiativer i gang for at dæmme op for problemet, og sikre ordentlige forhold for lønmodtagerne.

Arbejdstilsynet har fået en mere opsøgende rolle, og skal sikre, at arbejdsgiveren udarbejder en plan for indkvarteringen af de ansatte, der bl.a. skal indeholde oplysninger om boligens størrelse, antallet af beboere, og instruks i rengøring.

Og kommunerne har fået overdraget tilsynspligten af boligforholdene, og kan i yderste tilfælde bestemme, at de ansatte midlertidigt flyttes til en anden bolig.

Det er et godt skridt i den rigtige retning, selvom FH gerne have set mere.

Gode politiske intentioner ikke slået igennem

I denne uge havde jeg fornøjelsen at køre rundt sammen med de københavnske fagforeninger for besøg at forskellige camps og boligforholdene for udenlandske arbejdstagere.

Selvom om mange af boligerne var gode, så er det stadig tydeligt, at de gode politiske intentioner ikke er slået igennem endnu.

Det gik hurtigt op for mig, hvor stor smitterisikoen er, når man ser mange kontaktpunkter i campen, der ikke bliver sprittet af.

Ingen af dem jeg mødte, blev løbende testet for corona

Ingen corona-skilte med anbefaling om et max. antal i fællesværelserne. Ingen håndsprit til rådighed. Ingen eller meget mangelfuld rengøring.

Ingen af dem jeg mødte, blev løbende testet for corona. Og de boede alle meget tæt sammen på få m2, og særligt i fællesarealerne var det umuligt at overholde retningslinjer om f.eks. afstandskrav.  

En farlig cocktail

Det siger næsten sig selv, at coronasmitte kan løbe løbsk, hvis en person bliver smittet i en camp. For risikoen for at smitte andre er helt uundgåelig, og da jeg samtidig hørte, at beboerne i de forskellige camps arbejdede på op imod 10 forskellige arbejdspladser, så er det opskriften på en farlig cocktail i smittespredning.

De kommende uger vil vise, om hvorvidt kommunerne også er den rigtige tilsynspart. Om de har kompetencerne, interessen og muligheden for at lave det opsøge arbejde, samt at rykke hurtigt når problemet opstår.

Lige nu, med det jeg oplevede sammen med de københavnske fagforeninger, skal kommunerne op i et helt andet gear.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)


placeholder

Kommentarer

Det er ikke kommunerne, men staten - dvs. Folketinget - der bør oppe sig!

Folketinget bør efter min opfattelse omgående gribe ind og generelt indføre midlertidig pligt til test hver 3. dag for alle over 12 år, som bor i Danmark, eller som opholder sig i Danmark ud over 72 timer.

Udenlandske arbejdstagere og udlændinge uden folkeregister-adresse i Danmark, som ikke kan fremvise gyldig test, bør idømmes bøde på mindst 500 kr. og bør efter to gange uden gyldig test kunne udvises af Danmark i op til 1 år (ved evt. gentagelse fordobles straffen).

Vil i øvrigt opfordre Fagbevægelsen til som minimum at offentliggøre og, om muligt, at politianmelde enhver overtrædelse af "Lov nr 159 af 02/02/2021 om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte".

Håber, at Lov 159 bliver forlænget ud over den 30/6-2021, og at Folketinget samtidigt ændrer loven, så arbejdsgivere, som ikke overholder "Lov nr. 159", foruden bøde/r og bødestraf, fremover også vil kunne blive idømt fængsel, udvisning / indrejseforbud, tab af entreprise og/eller forbud mod at drive virksomhed i Danmark.

Jeg forstår ikke lige hvorfor der skal fares så hårdt frem som du foreslår, Bo. Jeg mener, en del kommuner tester ikke engang længere deres hjemmehjælpere regelmæssigt. Hvor de for nogle måneder blev indkaldt til test hver 14. dag, bliver de nu slet ikke indkaldt eller opfordret til regelmæssig test mere.

Men måske er det kun fordi at der er tale om udlændinge, at du mener at disse skal straffes hårdere end andre? -I så fald ligger dit forslag godt i tråd med regeringens øvrige politik.

Annonce