Kommunerne må sikre at ny faglig uddannelse bliver succes

Alt for få bliver faglærte, men ny FGU-uddannelse kan blive et værktøj til at få flere faglærte, hvis kommunerne formår at løfte opgaven.
Målsætningen om, at flere skal gå den faglærte vej, er næsten ti år bagud, viser en ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Da reformen af erhvervsskolerne blev lavet i 2015, blev der sat en målsætning om, at 25 procent af en ungdomsårgang skulle vælge en erhvervsuddannelse i 2020. Sidst, den målsætning var opfyldt, var tilbage i 2009.

Siden da er andelen af unge, der vælger erhvervsuddannelserne direkte efter grundskolen, faldet til cirka 19 procent.

I 2009 levede 61 kommuner op til målsætningen om mindst 25 procent. De seneste tal viser, at det i dag kun er i 19 kommuner, at der leves op til målsætningen. Vi har brug for at komme op i gear. Vi er jo ti år bagud.

FGU er en chance for kommunerne
Hvad skal der til for at vende udviklingen? Naturligvis skal der være lærepladser nok. I flere brancher er det for svært for de unge at finde en læreplads. Det er en gammel sang, og det er et problem, skiftende regeringer og arbejdsmarkedets parter har forsøgt at løse de sidste mange år.

Men jeg mener faktisk, at vi ude i kommunerne også har et ansvar og en oplagt mulighed. Jeg er selv byrådsmedlem i Esbjerg Kommune, og lige nu skal den nye FGU-uddannelse, forberedende grunduddannelse, nemlig implementeres i kommunerne.

FGU’en giver kommunerne mulighed for at opbygge nogle nye, stærke institutioner, som kan få mange unge ind på erhvervsuddannelserne. Uddannelsen samler de mange forskellige tilbud, der er til de unge under 25 år, der ikke går den lige vej fra grundskolen ind i en ungdomsuddannelse. Indtil nu har området været præget af mange usammenhængende og lokalt afhængige tilbud. Ofte har tilbuddene været båret af lokale ildsjæle, men det har også været en jungle, som politikerne derfor har ryddet op i.

De nye institutioner giver masser af muligheder for både at hæve den pædagogiske kvalitet og fagligheden. Det bliver en svær proces lokalt, fordi det betyder, at en række produktionsskoler og VUC-udbud umiddelbart nedlægges som selvstændige institutioner. Men til gengæld giver det mulighed for at opbygge noget nyt, der kan ruste eleverne til fremtidens arbejdsmarked og klæde dem på til at blive dygtige faglærte.

Mit håb er, at vi får vendt udviklingen i kommunerne og vigtigst af alt, at vi får hjulpet de unge til et arbejdsliv i varig beskæftigelse.

Fortæl de unge om EUX’en
Der skal også gøres en stor indsats for at oplyse de unge om mulighederne ved at tage en erhvervsuddannelse.

Der er nemlig rigtig gode fremtidsudsigter med en sådan. I dag er det også muligt at tage en gymnasial uddannelse, samtidig med at de får deres svendebrev – en såkaldt EUX-uddannelse. Man kan altså både blive industritekniker og student på én gang. Det skal vi fortælle de unge.

Der kommer mangel på arbejdskraft, og et svendebrev vil i fremtiden være den sikre vej til varig beskæftigelse. Svendebrevet giver også de unge mulighed for at læse videre med nogen af de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Generelt åbner EUX’en mange døre for de unge, som vi skal fortælle langt mere om.

Den burde være et attraktivt valg for mange flere.

Rasmus Rasmussen er smed og byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Esbjerg.

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Rasmus Rasmussen er smed og byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Esbjerg.


placeholder

Annonce