Kongres: Kamp om kandidater

På Socialdemokratiets kongres bliver et af de store stridspunkter, om hovedbestyrelsen skal have mulighed for at stille kandidater op til folketingsvalg, hvis den lokale kreds ikke vil.
Når Socialdemokratiet fredag slår dørene op til partiets kongres i Aalborg, kommer et af kongressens stridspunkter til at være spørgsmålet om opstilling af kandidater. I en række af de mindre kredse har man valgt ikke at opstille en kandidat, fordi der ikke er udsigt til, at vedkommende kan blive valgt. I stedet har man fundet en anden kandidat i storkredsen og ført kampagne for vedkommende.

Den praksis vil den socialdemokratiske hovedbestyrelse nu have sat en stopper for, og derfor har hovedbestyrelsen stillet et forslag til ændring af lovene for det gamle arbejderparti. Ændringsforslaget lyder, at hvis en kreds har været ledig i mindst 6 måneder, kan hovedbestyrelsen vælge at indsætte en ny kandidat.

Ændringsforslaget, fordi det historisk har været et nærmest helligt princip i Socialdemokratiet, at det er medlemmerne i de enkelte kredse, der vælger kredsens folketingskandidat. Netavisen Pio erfarer også, at ændringsforslaget vil vække betydelig debat op til kongressen, og at man i flere dele af landet har sat alle sejl ind på at få forkastet hovedbestyrelsens forslag.

”Det kan ikke lade sig gøre et at få én valg her!”
En af dem, der vil arbejde for, at hovedbestyrelsens forslag til en lovændring bliver forkastet, er Tage Olsen. Han er kredsformand i Ikast-kredsen – en af landets absolut dårligste kredse for en håbefuld socialdemokratisk kandidat. Dels er der kun 5100 socialdemokratiske stemmer i kredsen, dels ligger den i Vestjyllands Storkreds, hvor Ikast er miniput i forhold til Herning, Holstebro, Viborg og Skive.

”Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at få en socialdemokratisk folketingskandidat valgt i Ikast”, siger Tage Olsen til Netavisen Pio. ”Tidligere havde vi opstillet Frank Heidemann, og han knoklede virkelig igennem flere valgkampe. Men selvom han fik en lige så stor stemmeandel som nogle af de andre kandidater, kunne han jo ikke blive valgt”, siger Tage Olsen.

”Så da Frank valgte at stoppe, kiggede vi efter en kandidat. Og der så vi, at Skive-kredsen i Anne Paulin havde en kandidat med den profil, vi ledte efter.” I Ikast-kredsen vil man nu lade være med at stille en kandidat op og i stedet føre valgkamp for Anne Paulin, der ved sidste valg blev førstesuppleant til Folketinget.

Tage Olsen mener, at hovedbestyrelsens forslag vil underminere partidemokratiet. ”Det kan ikke være rigtigt, at det kun er medlemmerne i de store kredse, der kan vælge en folketingskandidat, der har en chance for at blive valgt. Det burde være sådan, at det kan alle medlemmer”, siger han.

Hovedbestyrelsen: Der skal være en kandidat i hver kreds
I hovedbestyrelsen håber man selvsagt, at forslaget bliver vedtaget. ”Motivet bag forslaget er, at vores love siger, at der skal være en kandidat i hver kreds. Ved sidste folketingsvalg så vi, at der var flere kredse rundt om i landet, der simpelthen valgte ikke at stille en kandidat op”, siger Jan Ankler fra Socialdemokratiets hovedbestyrelse.

”Vores forslag handler om, hvad man så gør i de situationer, hvor kredsene ikke gør det, der er meningen med lovene. Det handler om, hvad vi skal gøre i de situationer, hvor kredsene ikke opfylder intentionerne i lovene”, uddyber Jan Ankler.

Mads Havskov Hansen er cand.jur. og debattør.


Kommentarer fra Facebook