Konkurrencebegrænsende klausuler hører fortiden til

Arbejdsgiverhykleriet lever i bedste velgående, når det gælder konkurrencehæmmende stopklausuler. Der er modstand mod sociale klausuler eller arbejdsklausuler, der sikrer lærlinge og kædeansvar, men når det gælder at forhindre studerende i at komme ind på arbejdsmarkedet, er der intet problem.
I EU skal Danmark ikke konkurrere på løn, men på netop innovation, iværksætteri og produktivitet.

At studentermedarbejdere bliver pålagt klausuler, som forhindrer deres mulighed for at skifte job indenfor den branche de arbejder i, viser at der er en tydelig markedsfejl.

Det er stærkt problematisk, at man allerede som studerende bliver begrænset i sine muligheder for frit at vælge det job der passer til ens viden og interesser. Sådanne stopklausuler hæmmer mobiliteten på arbejdsmarkedet, og hører i det hele taget fortiden til.

Undersøgelser viser, at stopklausulerne hæmmer den generelle økonomiske vækst, innovation og iværksætteri. Dette skyldes at medarbejderne ikke kan bruges deres erfaring og viden på den bedst mulige måde.

I EU skal Danmark ikke konkurrere på løn, men på netop innovation, iværksætteri og produktivitet. Det er derfor oplagt, at arbejde for at stoppe den omtalte markedsfejl på europæisk plan, således at erhvervsbegrænsende stopklausuler kun tillades i det omfang, det er absolut nødvendigt og derfor ikke i studiejobs.

Det er på europæisk plan, vi kan stoppe den skadelige nedadgående spiral, hvor virksomheder der anvender stopklausulerne får en markedsfordel i relation til de virksomheder der ikke anvender klausulerne. For når først én virksomhed anvender konkurrencebegrænsende stopklausuler, så følger de andre virksomheder med for at eliminere konkurrencefordelen, hvilket altså i sidste ende går ud over det samlede marked.

Europa er bagud. I flere stater i USA er der vedtaget love, der begrænser brugen af konkurrencebegrænsende klausuler. Og i eksempelvis Californien tillades konkurrenceklausuler ikke.

Vækstmotoren Silicon Valley ligger i Californien, og netop det forhold, at der er meget høj mobilitet og deraf følgende vidensdeling mellem virksomhederne fremhæves ofte som en af baggrundene for den eksplosive vækst i Silicon Valley.

Kathrine Alexandrowiz er Europa-parlamentskandidat for Socialdemokraterne. Jeppe Wahl-Brink er advokat i Dansk El-Forbund.


Kommentarer fra Facebook