Konservativ dobbeltmoral om grundskyld

Det konservative krav om, at grundskylden skal fastfryses er hykleri af værste skuffe.
Konservative har nu markedsført sig med synspunktet om, at de steder, hvor skatten på byggegrunde - den såkaldte grundskyld - stiger som følge af nye vurderinger fra SKAT, ja de steder må de enkelte kommuner afbøde stigningerne i grundskatterne ved at sænke grundskatten. Et forslag der særligt vil komme villaejere til gavn. Med til historien hører, at merindtægterne fra øgede grundskatter går i statskassen - ikke i kommunekasserne.

Det har dog ikke forhindret K i at gå til kamp for villaejerne både kommunalt og nationalt. Således har Rasmus Jarlov fået vedtaget et forslag i København om, at grundskylden skal være en del af budgetforhandlingerne i København. På Frederiksberg har Konservative også meldt ud, at man ønsker at bruger kommunale skattekroner på at nedsætte skatten for villaejerne.

Man kunne næsten forledes til at tro, at der således er tale om en konservativ front mod en skat, som SRSF-regeringen har indført. Det er bare ikke tilfældet. Det fremgår nemlig af VK-regeringens regeringsgrundlag fra 2007 om grundskylden, at:

"Regeringen har i den forløbne valgperiode indført et loft over den årlige stigning i grundskylden. I den kommende periode vil regeringen fastholde loftet over den årlige stigning."

Bag den lidt kringlede formulering gemmer der sig imidlertid det faktum, at der alene er indført et loft over, hvor meget grundskylden kan stige med årligt, og ikke om den kan stige. Konservative var jo som bekendt medunderskriver på dette regeringsgrundlag, men nu hvor K er kommet i opposition, har piben fået en anden lyd. Nu ønsker partiet nemlig også at bruge penge på at fastfryse grundskylden, og man har derfor også stillet forslag om det i Folketinget. I øvrigt kun med støtte af Liberal Alliance.

De konservative i opposition vil altså bruge skattekroner på at sænke skatten for villaejere i en tid, hvor pengene er knappe og der i forvejen er brugt penge på blandt andet selskabsskattelettelser. For slet ikke at tale om de øvrige hede K-drømme om eksempelvis at fritage Danmarks rigeste familier for arveafgift. Hvis K ikke havde været imod en fastfrysning af grundskylden, mens de havde regeringsmagten, kunne man næsten konstatere, at man da kender det gamle parti igen. Mere til de, der har mest - finansieret særligt af de der har mindst. Men når K alene mener det, når der er tale om en gratis omgang i opposition, så minder det mest af alt om dobbeltmoral.


placeholder

Annonce