Annonce

Kontanthjælpsloft: Øget fattigdom for en skattelettelse på 8 øre i timen

Regeringens nye loft over kontanthjælp tager penge fra dem som har allermindst, og vil i bedset fald betyde, at en kasseassistent kan få 14 kroner mere om måneden.
Et nyt svar fra Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen viser, at det nye kontanthjælpsloft kan give en skattelettelse på 14 kr. om måneden til kasseassistenten.

Gennem de sidste år har vi gentagne gange hørt det nærmest messende mantra ”det skal kunne betale sig at arbejde” fra en lang række politikere fra bl.a. partiet Venstre. Næstformand for Venstre Kristian Jensen spurgte retorisk sidste år i Berlingske om 6 kr. er nok for venstrefløjen, førend det kan betale sig at arbejde. Her skrev Kristian Jensen bl.a.:

"AE-Rådet mener, at det sagtens kan betale sig at arbejde, når gevinsten er 1.000 kr. mere om måneden. Men 1.000 kr. om måneden svarer faktisk kun til en lønstigning på godt seks kroner i timen. Mener AE-rådet virkelig, at det er godt nok? Det mener jeg i hvert fald ikke."

Efter en meget lang kontanthjælpskampagne fra Venstre om loft over kontanthjælpen og skattelettelser i bunden til arbejdsindkomster, så forskellen mellem lavtlønsjob og kontanthjælp bliver større, er det tydeligt, at regeringen finder det rimeligt at tage over 2.000 kr. hver måned fra mange enlige forsørgere for at der kan gives skattelettelser på 14 kr.

Det er helt ude af proportioner at sende folk ud i fattigdom for at folk i arbejde kan få 14 kr. mere om måneden

Helt konkret viser svaret fra Beskæftigelsesministeren, at kontanthjælpsloftet giver et provenu efter tilbageløb og adfærd på omkring 400 mio. kr. Vil man lette skatten i bunden, så kommer man imidlertid ikke langt. Bruges alle pengene til en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, så kan regeringen præstere ekstra 14 kr. om måneden for en lavtlønnet. Som ministeren skriver, så svarer det til ca. 0,08 kr. pr. arbejdstime.

Konsekvenserne af kontanthjælpsloftet er desværre store for de mange kontanthjælpsmodtagere som rammes. Det er helt ude af proportioner at sende folk ud i fattigdom for at folk i arbejde kan få 14 kr. mere om måneden. Erfaringer fra sidste gang Venstre eksperimenterede med et kontanthjælpsloft i 00’erne var, at flere blev ramt af fattigdom og samtidig var jobeffekterne næsten usynlige. 

Debatten er blevet afsporet af det evige mantra om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Det er blevet overskriften på ethvert nyt politisk initiativ fra at indføre et kontanthjælpsloft til at give skattelettelser. Men hvem er egentlig uenig i, at det skal betale sig at arbejde? Ikke AE. Til gengæld synes vi det er fattigt at tage penge fra dem, der i forvejen har mindst, blot for at give en skattenedsættelse på 8 øre i timen.

 
Erik Bjørsted er chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd med speciale i konjunkturvurderinger og konsekvensberegninger af økonomisk politik.
‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Erik Bjørsted er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og beskæftiger sig primært med makroøkonomiske analyser af dansk og international økonomi. Han er uddannet cand.scient.oecon. fra Københavns Universitet.


Flere artikler om emnet