Krifa lancerer propagandafilm i folkeskolen

Krifas nye film risikerer at give folkeskoleeleverne det fejlagtige indtryk, at fagforeningsarbejde går ud på at sikre lavere løn til medlemmerne.
Krifa tilbyder i disse dage undervisning i arbejdsmarkedsforhold til landets folkeskoler. Baggrunden for initiativet er ifølge Krifas brev til folkeskolerne, at man er ”bekymret over” at opleve unge, som ofte ”ikke ved, hvordan arbejdsmarkedet er skuet sammen.”. Derfor har Krifa produceret filmen Dilemmaer om frit fagforeningsvalg, som nu distribueres til undervisningsbrug i landets 9. og 10. klasser.

En uheldig forvirring i skoleklasserne kan således opstå, hvis eleverne får det indtryk, at fagforeningers opgave er at sikre lavere løn til medlemmerne.

Filmen er ifølge Krifa ”ikke en reklame for en bestemt fagforening”.Men overhovedet at lade Krifa optræde som en fagforening over for skoleeleverne ville være vildledende. Krifa blev grundlagt af Indre Mission i slutningen af 1800-tallet som en protest mod de strejker og kampe, som de tidlige LO-fagforeninger førte for at forbedre arbejdernes livsvilkår. På den anden side stod Krifa og hjalp arbejdsgiverne ved at fungere som strejkebrydere og løntrykkere.

Lønmodtagerrettigheder er heller ikke siden blevet en del af Krifas forretningsområde, hvilket burde stå klart for de fleste efter, at det i sommer kom frem, at Krifa målrettet har arbejdet for at hjælpe Restaurant Vejlegårdens ejer, Amin Skov, med at sætte de ansattes lønninger ned. En uheldig forvirring i skoleklasserne kan således opstå, hvis eleverne får det indtryk, at fagforeningers opgave er at sikre lavere løn til medlemmerne.

I tilfælde af at enkelte skolelærere – af uvidenhed eller et ideologisk-masochistisk ønske om selv at få lavere løn – måtte vælge at takke ja til Krifas tilbud, kunne det være interessant at høre, hvad Danmarks Lærerforening og formanden Anders Bondo Christensen mener om, at folkeskolen agerer reklamesøjle for løntrykkervirksomhed. Krifas propagandaindsats er utidig, og forhåbentlig vil lærere og skolebestyrelser landet over afvise Krifas slet skjulte forsøg på at rekruttere kunder allerede i folkeskolen.


placeholder

Annonce