Kriminelle udelukkes fra at få dansk statsborgerskab

Kravene til dansk indfødsret strammes på flere områder i aftale mellem S-regeringen, Venstre, De Konservative og Liberal Alliance
Foto: Keld Navntoft
Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S)
Med en ny aftale indgået mellem S-regeringen, Venstre, De Konservative og Liberal Alliance afskæres kriminelle fra at få dansk statsborgerskab.

Fremover vil personer, der er idømt en betinget eller ubetinget dom, derfor være udelukket fra at få dansk statsborgerskab. Tidligere har personer med domme under et års ubetinget fængsel kunnet blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse efter at have udstået en karensperiode.

Samtidig skærpes kravene over for personer, der har fået en bøde på mere end 3.000 kroner

Samtidig skærpes kravene over for personer, der har fået en bøde på mere end 3.000 kroner for negativ social kontrol, for overtrædelse af udlændingeloven og for socialt bedrageri.

De vil først kunne blive optaget på lovforslag om indfødsrets meddelelse efter en karensperiode på 6 år.

Nyt krav om beskæftigelse

Herudover følger det blandt andet af aftalen:

  • Det skal undersøges, om det vil være muligt at udvide området for frakendelse af dansk statsborgerskab på grund af kriminalitet. Det skal sikres, at der sker frakendelse i videst muligt omfang.

  • Der indføres et beskæftigelseskrav. En ansøger vil som udgangspunkt skulle have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år forud for tidspunktet for fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse. Tidligere har der ikke været et krav om beskæftigelse.

  • Der tilføjes fem spørgsmål om danske værdier til indfødsretsprøven. Der er blandt aftaleparterne stor enighed om, at det er afgørende, at en ansøger har taget danske værdier til sig.

  • Udlændinge- og Integrationsministeriet skal inden for et år fremlægge en model for, hvordan en ordning med individuelle samtaler med ansøgerne vil kunne se ud.

  • Hvis der kommer en kraftig stigning i antallet af ansøgninger om dansk indfødsret fra ansøgere uden for Europa, forpligter regeringen sig til at indkalde aftaleparterne. Parterne vil her vurdere, om der er behov for at ændre de nuværende regler.

  • Fremover vil lovforslag om indfødsrets meddelelse være inddelt i grupper efter det land, ansøgeren har statsborgerskab i, så man kan se, hvor mange ansøgere der er fra følgende grupper: ’Nordiske lande’, ’andre vestlige lande’, ’MENAP-lande samt Tyrkiet’ og ’andre ikke-vestlige lande’. Oplysningerne fremgår allerede af lovforslagene, men ansøgerne fremgår i dag i alfabetisk orden.

Tesfaye: Vi trækker en streng i sand

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) understreger, at folk, der har fået fængselsstraf ikke skal have dansk statsborgerskab:

Vi bliver nødt til at trække en streg i sandet

”Vi bliver nødt til at trække en streg i sandet. Folk, der har fået fængselsstraf, skal ikke have dansk statsborgerskab.”

Indfødsretsordfører for Venstre, Morten Dahlin, mener, at kun de, der har taget danske værdier til sig, skal have adgang til det rødbedefarvede, danske pas:

“Det danske statsborgerskab er en gave, man skal gøre sig fortjent til. Derfor skal vi gøre os umage, når vi deler rødbedefarvede pas ud. Dem vi byder velkommen i den danske familie skal have taget Danmark til sig og holde sig på den rigtige side af loven. Derfor er vi i Venstre glade for, at der nu kommer større fokus på danske værdier og at der bliver strammet op over for udlændinge der har begået kriminalitet. Det har været vigtige krav fra vores side.” 

Indfødsretsordfører for De Konservative, Marcus Knuth, ærgrer sig over, at det med aftalen ikke lykkedes at få et loft over antallet af statsborgerskaber til personer fra ikke-vestlige lande:

vigtigt for os, at kriminelle udlændinge med en fængselsdom aldrig kan søge dansk statsborgerskab

"Vi i Konservative har kæmpet for nye regler for dansk statsborgerskab i over et år. Det er især vigtigt for os, at kriminelle udlændinge med en fængselsdom aldrig kan søge dansk statsborgerskab, og det er vigtigt for os, at der nu er et beskæftigelseskrav, så man nu skal have arbejdet de sidste 3 ½ ud af fire år. Vi arbejdede også på et loft over antallet af statsborgerskaber for ansøgere uden for EU og norden, men det ville regeringen desværre ikke. Til gengæld har vi nu en revisionsbestemmelse, så regeringen skal indkalde til drøftelser, hvis der kommer en mærkbar stigning i antallet af ansøgere."

Indfødsretsordfører for Liberal Alliance, Henrik Dahl, glæder sig over det nye beskæftigelseskrav:

"Jeg er først og fremmest glad for, at vi som noget nyt forlanger, at nye statsborgere har arbejdet i nogle år før man kan få dansk pas. Det er kun rimeligt at man har bidraget til dansk økonomi før, man får fulde rettigheder i Danmark."

Enhedslisten: Skamfuldt

Partierne ydest til højre - DF og Nye Borgerlige - og S-regeringens tre støttepartier, De Radikale, SF og Enhedslisten er ikke med i aftalen.

Hos Enhedslisten betegner partiets gruppeformand, Peder Hvelplund, på Twitter aftalen som skamfuld:

"Det er simpelthen vandvittigt! De i forvejen ekstremt stramme og rigide regler for opnåelse af statsborgerskab får nu endnu et hak! Gruppen af borgere med permanent og lovligt ophold men uden fulde rettigheder bliver nu endnu større! Skamfuldt!"

placeholder

 

Dansk Folkeparti har foreslået, at alle med muslimsk baggrund udelukkes fra at kunne opnå dansk statsborgerskab. En opfattelse, som har mødt bred fordømmelse.

Marie Krarup begrunder DF's nej til aftalen om stramninger af kravene til dansk statsborgerskab netop med, at aftalen ikke udelukker muslimer fra at kunne få dansk statsborgerskab:

"Med aftalen vil tusindvis af muslimer også fremadrettet få adgang til dansk statsborgerskab. Vi kæmpede for et loft over antallet af statsborgerskaber og muligheden for at sige nej til ansøgere med muslimsk baggrund."

placeholder

 

Nye Borgerliges indfødsretsordfører, Mette Thiesen, er heller ikke tilfreds med aftalen, som hun og Nye Borgerlige ikke mener tager "fat om nældens rod":

"Jeg har været til et utal af møder og kæmpet for danskernes ret til at kunne leve i frihed og sikkerhed. Desværre vil flertallet ikke tage fat om nældens rod og løse problemet fra bunden. Derfor har vi i Nye Borgerlige sagt nej til at tilslutte os den nye indfødsretsaftale," skriver hun på Twitter.

På partiets hjemmeside uddyber Thiesen:

"Selvom aftalen tager mindre skridt i den rigtige retning, så vil det i praksis efter min bedste vurdering føre til, at kun ganske få indvandrere enten får udskudt eller afvist deres ansøgning om at få dansk indfødsret. Det er ikke godt nok. Politikerne har gennem mange år givet alt for mange dansk statsborgerskab, som aldrig skulle have haft det."

Opdateres

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Er det ikke 50 år for sent? Tænk at det først er i 2021 at dømte kriminelle bliver udelukket fra at få dansk indfødsret. Det er jo fuldstændig sindssygt. Det burde have været en selvfølge siden første indfødsretslov. Det forklarer selvfølgelig, hvorfor det halve af Islamisk Stat i Syrien lige nu sidder og klamrer sig fast til deres danske pas og menneskerettigheder. Det forklarer også hvorfor der ikke er udvisningspåstand i straffesagen imod den afstumpede børnemorder Helmi Mossa Hameed.

Men bedre sent end aldrig. Ikke sandt? Alle stramninger i bekvemmelighedsindvandringen og dens konsekvenser kommer for sent, men man skal ikke græde over et enkelt lys i mørket.

Du har ret i, at det er bedre at trappe lidt ned med at sniffe kokain efter 50 år, end aldrig, jo. Det er dog stadig uhyre dumt. Vi kan effektivt imødegå fortids fejl ved at udtræde af statsborgerretskonventionen, som bl.a. Belgien, Luxembourg, Frankrig, Spanien, Italien, Storbritannien og Irland ikke har ratificeret. Så kan vi bl.a. indføre betinget statsborgerskab ved naturalisation, samt øget frakendelse af dansk indfødsret for enhver form for kriminalitet. Dette ønsker regeringen imidlertid ikke, desværre.

Keep up the good work...

Lad os lige dvæle lidt ved, hvilken flok regeringen er blevet enige med det her om … Man fristes jo til at mene, at regeringen ikke er stuerene. Trist, at 90 pct. af gangene jeg ser en nyhed med Tesfayes foto på, bliver jeg vred og forarget over regeringens førte politik. Hvis de vil indføre det her, bør det gælde dansk statsborgerskab for alle. Fratag det fra alle kriminelle. Voldsom idé? Ja, jeg er da enig - men det er ikke mindre voldsomt, det der her foreslås for "de andre". Øv, hvor den her regering bare ikke kan lide at være rød.

"Lad os lige dvæle lidt ved, hvilken flok regeringen er blevet enige med det her om"

Så hvis Adolf Hitler eller Darth Vader siger, at vejret er godt, er vejret nok slet ikke godt?
Ja, det er lige præcis så tosset, din argumentation her er.

Hvis du læser forarbejderne til Grundlovens § 44 vil du finde, at det aldrig nogensinde har været meningen, at over 200.000 tilvandrede udlændinge systematisk skulle have tildelt dansk indfødsret ved lov på 40 år. Så havde grundlovsgiverne undladt bestemmelsen, og så ville man bare udprinte danske pas i automater ude i kommunerne efter nogle helt objektive kriterier.

Regeringens politik er ikke bare en stramning overfor kriminelle. Den vil også lokke flere udlændinge på arbejdsmarkedet - mænd såvel som kvinder. Derfor er det afgørende vigt, at der skabes jobs til dem. Her kan man appellere til forligspartierne og erhvervslivet.

... afgørende vigtigt ...

GODT GÅET MATTIAS.

Vi har i alt for mange år bare ladet stå til hvor indvandre ikke har været stillet overfor krav som at lære dansk - have arbejde eller uddannelse.
det gælder også de mange indvandre kvinderne der ikke har deltaget i samfundet men blot været på passiv forsørgelse.
Vores laden stå til i alt for mange år er en hån over for de som hver dag har bidraget til det fantastiske land vi sammen har bygget.

Hilsen Per

Nu får de travlt hos Institut for Menneskerettigheder (IM) (som jo i virkeligheden burde nedlægges; de producerer ikke en s... som vi kan leve af i morgen).
Mon ikke de snart rejser en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

Det ville klæde IM at se på de rettigheder som danskerne (de etniske) har, og meget mere på de pligter som migranter ol. har.

Og her er så et eksempel på at man bliver så træt af at høre IM forsvare
migranter og indvandrere for enhver pris:

https://politi.dk/koebenhavns-politi/nyhedsliste/to-unge-straffes-med-fa...

Kære Kurt Jensen
EMD har alene kompetence til at bedømme selve sagsbehandlingen i danske indfødsretsager, men ikke til spørgsmålet om retten til dansk indfødsret. EMD kan således ikke udstede dansk indfødsret - det kan alene et flertal i Folketinget. Ingen danske indfødsretsager i EMD, der er endt med at Danmark har fået en bøde for sagsbehandlingen, har ført til at klageren har fået dansk indfødsret.

Peter, tak for din kommentar, men jeg tror du ved hvad jeg mener: ingen sag er for lille for IM når det gælder ikke etniske danskere.

Mener I oprigtigt, at hvis man som ganske ung en enkelt gang begår tyveri af en knallert, at det skal føre til bestandig udelukkelse? Husk nu, at ministeten sammen med V og LA afviste at stemme for det beslutningsforslag som K har fremsat flere gange. Senest november 2020, hvor ministeren netop afviste at stemme for beslutningsforslaget under henvisning til, at det ville være uproportionalt at udelukke sådanne personer for bestandigt. At regeringen 2 måneder senere fremsætter pressemeddelse, hvor det fremgår, at man ønsker at skærpe vandelskravet (alligevel) vidner jo om det absurde i udlændingepolitik, der alene omhandler symbolik og i hvert fald ikke realpolitik.

Det pågældende forslag kommer til at ramme årligt 10-50 personer. Helt ærligt, har man så løst de reelle udfordringer. Husk, at det er mennesker vi omtaler, og disse mennesker er oftest født og opvokset i Kongeriget.

Jeres retorik i tråden er yderst betænkelig, og det kan da på ingen måder være en socialdemokratisk tilgang til tingene, medmindre man lægger til grund, at socialdemokratiet er blevet et højreorienteret parti, hvilket vistnok ikke er helt galt at konkludere.

Mener I oprigtigt, at hvis man som ganske ung en enkelt gang begår tyveri af en knallert, at det skal føre til bestandig udelukkelse? Husk nu, at ministeten sammen med V og LA afviste at stemme for det beslutningsforslag som K har fremsat flere gange. Senest november 2020, hvor ministeren netop afviste at stemme for beslutningsforslaget under henvisning til, at det ville være uproportionalt at udelukke sådanne personer for bestandigt. At regeringen 2 måneder senere fremsætter pressemeddelse, hvor det fremgår, at man ønsker at skærpe vandelskravet (alligevel) vidner jo om det absurde i udlændingepolitik, der alene omhandler symbolik og i hvert fald ikke realpolitik.

Det pågældende forslag kommer til at ramme årligt 10-50 personer. Helt ærligt, har man så løst de reelle udfordringer. Husk, at det er mennesker vi omtaler, og disse mennesker er oftest født og opvokset i Kongeriget.

Jeres retorik i tråden er yderst betænkelig, og det kan da på ingen måder være en socialdemokratisk tilgang til tingene, medmindre man lægger til grund, at socialdemokratiet er blevet et højreorienteret parti, hvilket vistnok ikke er helt galt at konkludere.

Regeringen, herunder ministeren burde skamme sig. At tage håbet fra mennesker, der ofte er født og opvokset her, fordi de en enkelt gang har dummet sig, men senere rettet op, er helt ude af proportioner. Socialdemokratiet har mistet al fornuft og der er ingen reel forskel mellem DF og S. Fy for den lede.

Annonce