Kriminelle unge får mindre uddannelse

Halvdelen af de unge, der dømmes, for en lovovertrædelse, har ikke gennemført en uddannelse som 25-årige. Det tyder på, at der eksisterer en sammenhæng mellem kriminalitet og uddannelse.
Hver anden af de unge, der dømmes for en lovovertrædelse, har ikke gennemført en ungdomsuddannelse, når personen fylder 25 år. Det viser helt nye tal fra Danmarks Statistik. Til sammenligning har 83 procent af de unge, som ikke er dømt for en lovovertrædelse, en ungdomsuddannelse som 25-årig. Det synes at underbygge forestillingen om, at der er en sammenhæng mellem kriminalitet og uddannelse.

Tallene fra Danmarks Statistik viser også, at andelen der gennemfører en uddannelse falder markant, jo flere domme de unge får. Mens det er cirka 60 procent af de unge med én dom der har gennemført en ungdomsuddannelse, er tallet under 30 procent for unge med tre eller flere domme bag sig.

Tallene viser også, at jo tidligere den unge har modtaget sin første dom, jo mindre er sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er således kun lidt over 40 procent af dem, der fik deres første dom som 15-16-årige, der efterfølgende har gennemført en ungdomsuddannelse.

Tallene fortæller dog ikke noget om, hvorvidt der er en direkte sammenhæng, eller hvordan den i givet fald ser ud. Det kan tænkes, at domme tidligt i livet fører til, at det bliver vanskeligt at gennemføre en uddannelse, fordi en plettet straffeattest eksempelvis gør det sværere at få en læreplads. Det kan også tænkes, at der er dybereliggende sociale problemer, som er årsag til såvel kriminalitet som manglende uddannelse.

Hvorom alting er, så tyder tallene på, at det er vigtigt med en tidlig indsats for at forhindre, at unge havner i kriminalitet, ligesom der skal gøres en ekstra indsats for, at unge, der er havnet på den forkerte side af loven, kommer i gang med en uddannelse.

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) har eksempelvis tidligere været ude at foreslå, at plettet på de unges straffeattester fjernes, så den ikke står i vejen for uddannelse og arbejde.


Kommentarer fra Facebook