Kritik af CETA-studie: Uegnet til at vurdere handelsaftaler

Et nyt studie hævder, at CETA-aftalen vil koste op imod 200.000 arbejdspladser i Europa. Men studiet bygger på en model, der slet ikke kan beregne effekten af handelsaftaler, lyder kritikken.
Det vakte stor opsigt tidligere på ugen, da flere medier kunne berette, at den meget omtalte CETA-handelsaftale mellem EU og Canada ifølge en ny analyse vil koste 200.000 arbejdspladser i Europa. Handelsaftalen vil også kunne føre til, at en gennemsnitlig lønmodtager mister op imod 10.000 kroner om året.

CETA, der er en forkortelse for Comprehensive Economic and Trade Agreement, blev indgået mellem EU og Canada i efteråret. Specielt på venstrefløjen har aftalen været udsat for massiv kritik, og her har man også på sociale medier flittigt delt den nye undersøgelse. Enhedslistens Søren Søndergaard henviste til undersøgelsen, da Folketinget i tirsdag førstebehandlede Danmarks tilslutning til CETA.

Men skal man tro EU-Kommissionen, så bygger undersøgelsen på en model, der slet ikke er beregnet til at analysere på effekter af handelsaftaler.

Hæver mere samhandel vil presse lønninger
De opsigtsvækkende tal stammer fra analysen CETA without Blinders, som er udarbejdet af Pierre Kohler og Servaas Storm fra Tufts University i Massachusetts, USA. Studiet blev faktisk allerede omtalt i flere danske medier i efteråret.

De to forfattere mener, at de hidtidige studier af gevinster ved CETA overvurderer de positive effekter. Det skyldes ifølge forfatterne, at studierne bygger på såkaldte ligevægtsmodeller, som antager, at der er fuld beskæftigelse. I stedet bruger Kohler og Storm FN’s Global Policy Model (hvilket dog ikke betyder dog ikke, at FN har haft noget med undersøgelsen at gøre eller har blåstemplet konklusionerne).

Forfatterne peger på, at handelsaftalen vil føre til øget konkurrence mellem virksomhederne, hvilket vil presse omkostningerne, herunder lønningerne, ned. Det vil igen mindske den samlede efterspørgsel i samfundet, og føre til lavere vækst og højere arbejdsløshed. Også skatteindtægterne vil falde som konsekvens af lavere lønninger og lavere vækst.

Desuden vil CETA ifølge forfatterne føre til en uhensigtsmæssig forvridning af den interne handel i EU, som ligeledes vil føre til et tab af vækst og arbejdspladser. I 2023 vil beskæftigelsen derfor være 200.000 lavere, end den ville være uden CETA, og almindelige lønmodtagere kunne have mistet mellem 2.000 og 10.000 kroner om året. Til gengæld vil virksomhederne ifølge forfatterne have fået flere penge.

FN-Model kan ikke bruges på handelspolitik
Den nye analyse går stik imod de konklusioner, der hidtil er blevet fremført af blandt andet EU-Kommissionen. Her har budskabet tværtimod været, at aftalen vil føre til højere vækst og højere lønninger på begge sider af Atlanten.

Men spørger man hos EU-Kommissionen, kan Global Policy Model slet ikke anvendes til at sige noget om hverken handelsaftaler i almindelighed eller CETA-aftalen i særdeleshed. EU’s handelskommissær Cecilia Malmström skriver således i et svar til Europa-Parlamentet dateret 1. marts:

”Den økonomiske model [Global Policy Model, red.], der anvendes til at beregne disse resultater, blev udviklet til at analysere globale makroøkonomiske forhold, men er helt uegnet til at vurdere virkningen af specifikke handelsaftaler såsom CETA. Modellen har ingen oplysninger om handelspolitiske variable, og den indeholder ikke tilstrækkeligt med detaljerede oplysninger fra forskellige sektorer til at opfange hvordan ændringer i handelspolitikken virker. De konklusioner, der udledes fra modellen, kan derfor ikke betragtes som empirisk robuste input til den politiske beslutningsproces”.

Kommissionen mener med andre ord, at Kohler og Storm har anvendt FN-modellen i en sammenhæng, hvor den slet ikke kan anvendes. Eksempelvis skulle modellen ikke tage højde for, at aftalen betyder, at der nu med fælles regler og standarder bliver meget mere gennemsigtighed for de virksomheder i Europa, der gerne vil ind på markedet i Canada.

Der tages angiveligt heller ikke højde for, at europæiske virksomheder får mulighed for at byde ind i forbindelse med offentlige udbud i Canada. Kommissionen fastholder derfor også, at CETA vil betyde højere vækst i både Europa og Canada.

Svarer ikke til historiske erfaringer
Den britiske Labourpolitiker David Martin, der er mangeårigt medlem af EU-Parlamentets udvalg for International handel, og som har været ordfører for den socialdemokratiske gruppe i Europa-Parlamentet i en række handelsspørgsmål, er ligesom Kommissionen stærkt kritisk over for at bruge Global Policy Model til at vurdere konsekvenserne af CETA-aftalen:

”Modellen vil formentlig vise et negativt resultat af en hvilken som helst handelsaftale. Men det svarer ikke til de erfaringer, vi har haft med handelsliberaliseringer over de sidste 60 år, som generelt har skabt økonomisk vækst og arbejdspladser i både Europa og resten af verden, specielt Kina og Østasien”, skriver Martin.

Herhjemme har både Socialdemokratis EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen og LO’s næstformand Arne Grevsen stillet sig skeptiske over for undersøgelsen:

"Vi har noteret os, at nogle forskere har fremsat disse pointer i et forskningspapir – og vi har noteret os, at papiret også er blevet kritiseret for ikke at være retvisende. Det virker ikke sandsynligt, at en frihandelsaftale med et vestligt land med 36 millioner indbyggere skulle udløse massearbejdsløshed og lønfald blandt EU's 500 millioner borgere," udtaler Arne Grevsen til Avisen.dk.


placeholder

Annonce