Kritik af FE i rapport om Danmarks evakuering fra Afghanistan

FE undervurderede, hvor hurtigt Talibans magtovertagelse ville finde sted, lyder konklusionen
Foto: Forsvaret/Rune Dyrholm
Dansk evakuerede afghanske flygtninge modtages i lufthavnen i Islamabad
Der er kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste - FE - i en evalueringsrapport om Danmarks evakuering fra Afghanistan. FE undervurderede, hvor hurtigt Talibans magtovertagelse ville finde sted, lyder konklusionen.

"Evalueringen konkluderer, at Forsvarets Efterretningstjeneste undervurderede, hvor hurtigt Talibans magtovertagelse i Kabul ville finde sted. Forsvarets Efterretningstjeneste bør som konsekvens heraf fremover kommunikere tydeligere om usikkerhederne i Efterretningstjenestens vurderinger, ligesom der bør anvendes styrket analytisk og metodisk trykprøvning af de forudsætninger, der ligger bag vurderingerne," hedder det således i rapporten "Evakuering fra Afghanistan - fælles myndighedsevaluering".

FE kritiseres også for ikke at have samarbejdet godt nok med andre myndigheder, herunder ikke mindst Udenrigsministeriet:

"Forsvarets Efterretningstjeneste har tillige identificeret et behov for en endnu dybere og tidligere indsigt i modtagernes konkrete efterretningsbehov og konteksten for disse gennem målrettet dialog med andre danske myndigheder. I dialogen mellem danske myndigheder og Forsvarets Efterretningstjeneste bør der generelt være øget fokus på risikoen for international ”gruppetænkning."

Rapporten er fredag eftermiddag offentliggjort af Udenrigsministeriet.

Bag rapporten: Fire ministerier og ekstern referencegruppe

S-regeringen besluttede den 27. august 2021 at iværksætte en grundig fælles myndighedsevaluering af forløbet op til og under selve evakueringen efter Kabuls fald den 15. august 2021.

Efter ønske fra referencegruppen er tidsperioden blev udvidet

Formålet med myndighedsevalueringen er at afdække hændelsesforløbet og vurdere planlægningen og gennemførelsen af evakueringenfor dermed at identificere læringspunkter og styrke danske myndigheders parathed til at håndtere fremtidige internationale kriser med et muligt evakueringsbehov.

Evalueringen har været forankret tværministerielt i Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet. Dertil har en ekstern referencegruppe sammensat af relevante danske parter uden for centraladministrationen været tilknyttet.

Af det oprindelige kommissorium for myndighedsevalueringen fremgik det, at evalueringen skulle dække perioden fra primo 2021 og frem til Kabuls fald.

Efter ønske fra referencegruppen er tidsperioden blev udvidet, så afdækningen af hændelsesforløbet starter i februar 2020, hvor USA indgik en aftale med Taliban om militær tilbagetrækning. Tidsperioden er herudover udvidet til at omfatte perioden frem til og med november 2021, hvor de sidste evakueringsberettigede fik bistand til assisteret rejse til Danmark.

Opdateret

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

jamen nu er det jo altid lettere at være bagklog. Men kan altid sidde og kloge sig når alting er overstået, og samtidig få en pæn stor hyre for sine bagkloge udtalelser.
Stort set alle involverede nationer begik samme fejltagelse. Men selvfølgelig burde lille Danmark have været de klogeste, siger de kloge bagkloge.

Dit ordforråd i denne "kommentar" udstiller tydeligt hvor dum du er.

Nu var der adskillige af df blå partier der revsede den daværende forsvarsminister. Dr blev ivrigt støttet af den blå presse. Dejligt at der nu kommer en evaluering af FR’s rolle - og fejlvurderinger. Gad vide om den blå presse nu sætter Evalueringen på forsiden og de blå partier beklager deres fremturen ???

Annonce