Kritik af Seniortænketank: Vil belønne dem med høj løn og store pension

Anbefalinger fra Seniortænketanken viser et arbejdsmarked, hvor dem, der kan, belønnes. Mens dem, der ikke kan, efterlades uden noget, mener fagforbund.
Foto: Colourbox
Mange arbejdsgivere har en oplevelse af, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, og derfor nedsatte den tidligere regering Seniortænketanken med den tidligere LO-formand Harald Børsting i spidsen.

Seniortænketanken bestod udover Harald Børsting af 16 medlemmer - otte sagkyndige og otte repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Seniortænketanken har nu offentliggjort sine anbefalinger til, hvordan man kan arbejde hen imod, at flere får et godt og langt arbejdsliv og derved får lyst til at blive længere på arbejdsmarked.

Seniortænketankens arbejde er mundet ud i 20 mere eller mindre konkrete anbefalinger til, hvordan man kan komme målet nærmere.

Anbefalinger kan ses her.

Giver mere til dem der kan

En af dem, der har siddet med i seniortænketanken, er forbundsformand Ole Wehlast fra Fødevareforbundet NNF. Han mener, at seniortænketankens fokus er forkert.

”Jeg har siddet med i tænketanken, og er der én ting, der er blevet tydeligt i vores arbejde, er det, at vores arbejdsmarked er del i to: De, der kan arbejde efter pensionsalderen, og de, der ikke kan,” siger han til nnf.dk.

Indsatsen for at få danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet har indtil nu udelukkende koncentreret sig om den første gruppe.

Man har først brugt pisken og stort set fjernet efterlønnen fuldstændig, og så har man brugt guleroden og belønnet de, der vælger at blive længere på arbejdsmarkedet, mener han.

”Vi har i seniortænketanken fået lavet undersøgelser, der viser, at den første gruppe - de, der godt kan arbejde længere - i høj grad består af de bedst uddannede. De har ikke haft fysisk nedslidende job. De har gennem arbejdslivet tjent gode penge og har store pensioner. Denne gruppe belønner man for at arbejde længere,” siger han.

Man giver til dem, der allerede har

Ole Wehlast kritiserer samtidig de politikere på Christiansborg, som forleden besluttede at belønne seniorer, der vælger at blive på arbejdsmarkedet.

Denne gang med en skattefri præmie på op til 67.000 kr. for at arbejde to år efter pensionsalderen.

I stedet for at belønne de, der i forvejen har meget, bør vi bruge pengene på de, der knokler kroppen i stykker for Danmark

Den prioritering mener han er en forkert.

”I stedet for at belønne de, der i forvejen har meget, bør vi bruge pengene på de, der knokler kroppen i stykker for Danmark. Vi skal for det første bruge flere ressourcer på uddannelse, så flere kan uddanne sig væk fra de mest nedslidende job. Så skal vi selvfølgelig også forbedre arbejdsmiljøet, så færre bliver slidt op,” siger han.

Arbejdsgivere: Den økonomiske gevinst skal øges

Helt den modsatte holdning finder man hos Dansk Arbejdsgiverforening, der også har siddet med i arbejdsgruppen.

”Samlet tegner der sig et billede af, at økonomiske incitamenter er den største motivationsfaktor,” skriver organisationen i en kommentar til anbefalingerne. Og det ønsker underdirektør Erik E. Simonsen at understøtte yderligere.

”Vi ved nu, hvad der virker, og derfor er der brug for et stærkt politisk fokus på at give de ældre god grund til at blive i jobbet. Vi anbefaler, at man nedsætter en kommission, der skal forenkle reglerne i pensionssystemet og sikre en tilstrækkelig økonomisk gevinst for de ældre, når de fortsætter med at arbejde. For det er pengene, der for de fleste er den afgørende grund til at arbejde videre,” siger han i en pressemeddelelse.  

Det er meget godt, men!

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard holder Seniortænketankens anbefalinger ud i retorisk strakt arm.

Det er vigtigt at gøre noget for at fastholde de ældre, der kan arbejde, længere tid på arbejdsmarkedet, men det løser ikke problemerne for de mest nedslidte, mener ministeren.

”Generelt skal vi gøre mere for, at dem, der kan og har lyst, bliver længere på arbejdsmarkedet. Her ligger et stort uudnyttet potentiale, som kan gøre vores samfund rigere og give os mulighed for at prioritere velfærden. Udviklingen er i gang – men vi skal have endnu flere med. Seniorerne har erfaring og kompetencer, som jeg håber, i højere grad vil blive anerkendt bredt,” siger han i en pressemeddelelse.

Her ligger et stort uudnyttet potentiale, som kan gøre vores samfund rigere og give os mulighed for at prioritere velfærden.

Ministeren understreger, at seniortænketankens anbefalinger – selv om de bliver implementeret - ikke kan stå som et alternativ til den ret til tidligere folkepension for de nedslidte, som Socialdemokratiet lovede inden valget.

”Vi må samtidig ikke glemme de seniorer, som enten er nedslidte eller i fare for at blive det. Vi arbejder på at indføre en ret til tidligere pension til dem, som er begyndt tidligt ind på arbejdsmarkedet, haft hårde job og betalt mange år til velfærdssamfundet,” siger han.

David Troels Garby-Holm er konstitueret chefredaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook