Kritik af uddannelsesløft skyder helt forbi

Venstre og DA kritiserer regeringens udspil til en beskæftigelsesreform for ikke at være det rette middel til at få ufaglærte i arbejde. Men kritikken er forfejlet. Uddannelse er den sikreste vej til varig beskæftigelse, mener eksperter.
Fotograf: Harry Nielsen, 3F

Regeringens beskæftigelsesreform, som blev fremlagt 30. april, modtog stor ros fra store dele af fagbevægelsen, der glædede sig over bedre uddannelsesmuligheder for de ledige. Reformen indeholder nemlig en halv milliard kroner årligt til opkvalificering og uddannelse af faglærte og ufaglærte, ligesom de ledige får mulighed for at uddanne sig på 80 procent af dagpengesatsen samt låne billigt for resten.

Men rosen til regeringen deles ikke hos den anden af arbejdsmarkedets parter. DA’s direktør Henrik Bach Mortensen udtalte blandt andet til Ugebrevet A4 den 6. maj:

”At lave noget, der ligner en orlovsordning til uddannelse, er en rigtig dårlig idé af flere årsager. Vi ved fra adskillige undersøgelser, at hvis det handler om at få ufaglærte i arbejde, er uddannelse en dårlig investering.”

Uddannelse giver bedre chancer for job
Det er ikke tydeligt, hvilke initiativer Henrik Bach Mortensen i stedet foreslår, eller hvilke undersøgelser han hentyder til. Og hans påstand strider direkte imod en nylig analyse fra tænketanken KRAKA.

Den slår nemlig fast, at uddannelse af ufaglærte er et af de bedste initiativer, man kan tage for at gavne samfundsøkonomien på den lange bane, og at det vil være 70-80 procent selvfinansierende.

Den analyse lægger sig tæt op ad opfattelsen hos arbejdsmarkedsforsker ved AU, Michael Rosholm, der også udtalte sig til Ugebrevet A4. Ifølge professoren skal uddannelse af arbejdsstyrken ses som gavnligt i et langsigtet perspektiv, fordi der forsvinder flere og flere ufaglærte job. Hans pointe styrkes af det faktum, at Danmark har mistet over 100.000 ufaglærte job siden år 2000.

Fugle på taget fra Venstre
En kølig modtagelse fik reformen også af Hans Andersen (V), der hellere vil ”bruge pengene på en vækstpakke, som skaber reelle job end på uddannelse, som ikke har beviselig effekt”. Det er som vanligt fugle på taget og tom snak om vækstpakker.

For der er allerede blevet sænket selskabskat og afgifter – ja, endda er hele afgifter, som VK-regeringen indførte i perioden fra 2001 til 2011, blevet afskaffet. Dertil tæller eksempelvis fedtskat, multimedieskat og iværksætterskat.

Næste skridt i oprydningsarbejdet efter VKO-flertallets regeringsperiode er beskæftigelsessystemet og dets mange pipfuglekurser. Det skridt tages netop nu med flere penge til efteruddannelse og fokus på den enkelte ledige.

3F-formand bliver provokeret
Kritikken fra Hans Andersen og Henrik Bach Mortensen vakte harme hos særligt 3F’s forbundsformand Per Christensen. Han skrev blandt andet på Facebook:

”Jeg går ud fra, at de herrer Henrik Bach og Hans Andersen fra henholdsvis DA og Venstre er glade for deres lange, fine samfundsbetalte uddannelser! Eller hvad? Jeg bliver SÅ provokeret, når de i dagens A4 endnu engang siger, at ledige ufaglærte ikke skal have uddannelse, fordi det ikke vil skaffe dem i job.”

Hans Andersens uddannelsesmæssige baggrund er ikke svær at støve op på internettet. Han er cand.merc.aud. Det betyder på godt dansk, at han har en kandidatuddannelse i revision fra Handelshøjskolen i København.

Og selv efter i hvert fald 18 år på skolebænken – helt eller delvist betalt af skatteyderne – under arbejdsmarkedsordføreren ikke de danske ufaglærte et løft i kompetencer, der skal sikre dem nye job i en konkurrencepræget tid, hvor traditionelle, ufaglærte industrijob er fosset ud af landet – særligt i en periode, hvor hans eget parti var ved magten.

Kritikken fra arbejdsgiversiden og fra Venstre er fuldstændigt ramt forbi målet. Der er ingen alternativer til mere uddannelse af arbejdsstyrken. Særligt ikke for de lønmodtagere, der er allermest sårbare og udsat for global konkurrence – nemlig de ufaglærte.

Jakob Esmann (f. 1993) er stud.mag. i tysk ved Aarhus Universitet og præsident for Ungdommens Nordiske Råd. Han er også medlem af DSU’s forretningsudvalg og fungerer som journalist på DSU’s medlemsblad DSU’eren.

Public affairs- og pressekonsulent hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Tidligere student på Netavisen Pio


Kommentarer fra Facebook

Annonce