Kritik fra kollegaerne: Thyra Frank handler kun under pres

Socialdemokratiet har ved en række lejligheder presset ældreminister Thyra Frank (LA) til handlinger, hun ellers i første omgang havde afvist.
Der tegner sig efterhånden et mønster hos ældreminister Thyra Frank. Først afviser ministeren at handle. Dernæst bliver hun mødt med massivt pres fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Og endelig vælger hun så at rette ind og præsenterer forslaget som noget, hun selv har fundet på.

Vi har jo efterhånden oplevet mange gange, at ældreministeren, når hun bliver præsenteret for problemer, svarer, at det er ikke hendes bord

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets ældreordfører Astrid Krag, der over for Netavisen Pio opremser en række eksempler på, at hun sammen med Dansk Folkeparti har fået presset ældreministeren til at foretage politiske kovendinger.

”Jeg synes helt klart, at der er et tydeligt mønster. Vi har jo efterhånden oplevet mange gange, at ældreministeren, når hun bliver præsenteret for problemer, svarer, at det er ikke hendes bord og bare henviser til, at det er kommunerne, der har ansvaret. Og så først, når der tegner sig et flertal uden om regeringen, fordi Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti presser hende, går hun i gang med at handle,” siger Astrid Krag.

Dansk Folkeparti: Det er komisk
Hos Dansk Folkeparti bekræfter ældreordfører Jeppe Jakobsen, at de to partier ved flere lejligheder har måttet skride ind, fordi Thyra Frank ikke har handlet.

Han undrer sig også over, at Thyra Frank slet ikke havde nogen lovforslag, da regeringen i oktober præsenterede sit lovprogram:

”Det er komisk, at den blanke side under ældreministerens navn i lovprogrammet blev mødt af en kommentar om, at der ikke var brug for noget nyt. Da vi så tvang regeringen til at reagere, så gik man ud og sagde ’se, Thyra laver noget, kritikerne tog fejl.’ Ja, man laver det, man er tvunget til,” fortæller han til Netavisen Pio.

Afviste at undersøge problem – og igangsatte så undersøgelse
Seneste eksempel stammer fra februar måned, hvor Thyra Frank gennem længere tid afviste at se nærmere på problemerne med manglende køretid i hjemmeplejen.

Thyra Frank er ældreminister i en regering, der ikke vil lade udgifterne til ældrepleje følge med udviklingen i antallet af ældre

En undersøgelse fra FOA blandt cirka 800 ansatte i ældreplejen viser, at 66 procent mener, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem de enkelte hjemmehjælpsbesøg. 16 procent har slet ikke nogen transporttid på deres kørelister. Blandt dem, der ikke har nok tid, svarer fire ud af fem, at det går ud over de ældre, som altså ikke får den hjemmehjælp, de er visiteret til. Andre gange går køretiden fra de ansattes spisepause.

Og i en rundspørge fra Epinion til landets ældrechefer svarer kun 4 procent, at der i alle tilfælde er tilstrækkelig med køretid for kommunens ansatte mellem besøgene.

Om det problem skriver Frank blandt andet, at ”Det er kommunerne, der har ansvaret for at organisere og tilrettelægge opgaverne i hjemmeplejen”, og at hun på baggrund af samtaler med KL ”ikke [har] planer om på nuværende tidspunkt at tage initiativ til en undersøgelse af køretid og dobbeltbookinger i hjemmeplejen.”

”Jeg synes, det er ærgerligt, at når vi nu har fået en ældreminister, så er hun mere optaget af at holde tingene ud i strakt arm. Men hun er nok begrænset af, at hun er ældreminister i en regering, der ikke vil lade udgifterne til ældrepleje følge med udviklingen i antallet af ældre. Og det betyder jo, at kommunerne skal starte hvert år med at spare på ældreplejen,” lyder det fra Astrid Krag.

På et samråd i Folketingets sundheds- og ældreudvalg den 27. februar meddelte Thyra Frank så, at hun nu alligevel vil igangsætte en undersøgelse af problemet med køretid og dobbeltbookinger.

Handler først efter omfattende pres
Det seneste eksempel er langt fra første gang, at ældreministeren først reagerer, efter at være blevet mødt med massiv kritik fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, mener den socialdemokratiske ordfører.

Det er jo lidt anderledes, at initiativerne kommer fra et flertal uden om regeringen

Thyra Frank havde kun siddet på posten i få dage, da hun for første gang kom ud i et stormvejr. Efter en række afsløringer på TV2 af dårlige forhold på landets plejehjem, afviste Thyra Frank, at hun som minister burde gribe ind. Det var kommunernes ansvar, lød det. Det udløste skarp kritik fra både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Tre dage senere meddelte Thyra Frank, at hun sammen med KL ville nedsætte en task force, som skulle fjerne ”unødige regler og krav” og dermed sikre mere tid til de ældre.

To måneder senere kom Thyra Frank igen under hårdt pres fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. De krævede, at hun gjorde noget ved det store antal af konkurser blandt private firmaer inden for hjemmeplejen. Konkurser, som har ramt tusindvis af ældre, der har oplevet, at deres plejefirma pludselig er gået nedenom og hjem.

Thyra Franks melding var i første omgang, at hun ikke vidste, om der var behov for at gøre noget. Men efter at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti pressede på, så fremlagde regeringen i september 2017 et udspil, og i oktober 2017 blev der lavet en aftale.

Jeg undrer mig over, at en minister, der blev minister på grund af sin brede erfaring og sin store viden om hvordan det burde være, ikke har præsenteret et eneste forslag ud fra den erfaring og viden

Den omvendte verden
Astrid Krag undrer sig over, at det gang på gang er et flertal uden om regeringen, der skal få Thyra Frank til at handle – modsat den almindelige parlamentariske praksis, hvor det er regeringen, der kommer med udspillene.

”Det er jo lidt anderledes, at initiativerne kommer fra et flertal uden om regeringen. Jeg er rigtig glad for det gode samarbejde, vi har med Dansk Folkeparti på ældreområdet, for ellers var det da gået helt i stå. Men det er da den omvendte verden, at det er et flertal uden om regeringen, der skal bede ældreministeren om at handle, når problemerne står så tydeligt frem, som vi for eksempel ser det med sagen om køretid, hvor de ældre ikke får den hjælp, de har krav på.”

Også hos Dansk Folkeparti undrer Jeppe Jakobsen sig over, at Thyra Frank ikke har været mere aktiv og taget mere initiativ: ”Jeg undrer mig over, at en minister, der blev minister på grund af sin brede erfaring og sin store viden om hvordan det burde være, ikke har præsenteret et eneste forslag ud fra den erfaring og viden,” afslutter han.


Kommentarer fra Facebook

Annonce