Kulturen skal være for alle, Bertel!

Kommentar: Bertel Haarder vil have teatre og museer til at hæve billetpriserne for at betale for regeringens besparelser. Men det er afgørende, at kulturen er et tilbud for alle – ikke kun for de rigeste.
Det må ikke blive dyrere at være dansker, lød et af Venstres vigtigste slogans under valgkampen i 2015. Men det må godt blive dyrere at være dansker – i hvert fald hvis man er sådan en dansker, der nogle gange går i teateret eller på museum. Det siger kulturminister Bertel Haarder (V) i dag i Politiken.

Her nævner Bertel Haarder nemlig ”højere billetpriser” som en måde, de danske museer og teatre kan finde de cirka 600 millioner kroner, regeringen har sparet på kulturområdet frem til 2020. Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet har allerede genindført entrépriser, efter der har været fri entré på de to store statslige museer i 10 år.

Kultur skal samle
Selvom det kan være nærliggende at ønske at skrue på billetpriserne, så kan konsekvenserne af et stigende fokus på entréindtægter være, at vores kulturtilbud bliver mere snævert. For jo mere teatre, udstillinger og museer bliver afhængige af et forholdsvis pengestærkt publikum, jo mere bliver de presset til at levere kultur, der er relevant for netop dette publikum – mens det omvendt bliver mindre relevant for dem, der har lidt færre penge at rutte med.

Udover at konsekvensen altså kan være, at kulturtilbuddene bliver yderligere skævvredet til fordel for de mere betalingsvillige og pengestærke segmenter i samfundet, vil konsekvensen også være, at en stor gruppe af borgere får sværere ved at få glæde af kulturtilbuddene, hvis entrépriserne stiger. Ikke blot fordi nogle simpelthen ikke har råd, men også fordi mange vil være mindre tilbøjelige til at tage på museum eller i teatret, hvis priserne stiger.

Det er skidt for os som samfund – særligt fordi skellene mellem mennesker i de her år bliver større og større. Vi er mere og mere optagede af os selv, der er konflikter mellem by og land, mellem samfundslag og mod udsatte grupper.

Mere end nogensinde er der brug for kultur, der samler os. Der giver os noget at være fælles om. Vi har som samfund brug for, at fællesskaberne bliver styrket. Det kan kultur forstået som museer og udstillinger selvsagt ikke gøre alene. Men det kan være en del af løsningen.

Hvad vil regeringen med kulturen?
Hele diskussionen om, hvordan der kan spares eller indtægtsmaksimeres på kulturområdet skyldes som sagt, at regeringen vil spare 600 millioner kroner frem mod 2020 på kulturområdet, og at der er opbakning til det fra et flertal i Folketinget med finanslovsaftalen.

Selvom politikere ikke skal detailstyre, kunne det dog være fristende, hvis regeringen i det mindste ville melde ud, hvilke opgaver ikke ønsker, at vores teatre og museer skal løse i fremtiden. Skal der være færre museer, skal der skæres i skoletjenester eller skal der laves mindre forskning i vores kulturarv?

Hvis regeringen vil bruge færre penge på kultur, skylder den os et svar på, hvad det er, de mener, vi som nation kan undvære. Hvis man gerne vil fjerne penge fra kulturinstitutionerne, må regeringen også fjerne nogle af de forpligtelser, kulturinstitutionerne har i dag. Alternativet er, at det hele bare bliver lidt dårligere eller dyrere, og det er ingen tjent med.

Mads Havskov Hansen er cand.jur. og tidligere pressekonsulent i Socialdemokratiet


placeholder

Annonce