Kun politiske analfabeter sammenligner Socialdemokratiet med Dansk Folkeparti

Klumme: Hvis man ikke kan finde på noget klogt at sige om dansk politik, kan man altid fremføre den påstand, at Socialdemokratiet er blevet til Dansk Folkeparti light. Men påstanden vidner om en snæver og unuanceret politisk indsigt.  
Der findes næppe en eneste, der er blevet socialdemokrat, fordi denne havde et stort ønske om at stramme udlændingepolitikken. Derimod har visionen om at opretholde og forbedre vores velfærdssamfund været drivkraften bag de fleste socialdemokraters politiske engagement. Det står i skærende kontrast til Dansk Folkeparti, hvor man må antage, at en stor del har meldt sig ind i partiet netop med det klare formål at stramme dansk udlændingepolitik.

Socialdemokratiet er Socialdemokratiet. Dansk Folkeparti er Dansk Folkeparti. Der er en verden til forskel på de to partiers menneskesyn, værdigrundlag, samfundsanskuelse og politiske ageren. Beskyldninger om sammenfald mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti kommer sært nok oftest fra personer langt ude på venstrefløjen.

Der er en verden til forskel på de to partiers menneskesyn

Personer, hvis eneste politiske motiv med deltagelse i den politiske debat ofte er en selvhævdelse som værende bedre mennesker og mere humanistiske end alle os andre dødelige. Det er der intet nyt i. En hel stribe af partier eksisterer med dette formål. Og man behøver vel næppe minde om, at den danske venstrefløj altid har set det som sin vigtigste mission at kritisere Socialdemokratiet.

Men at massekommunikatører ikke har orket at sætte sig ind i samtidens politiske partier og deres væsensforskelle, gør ikke deres påstande korrekte. Så for at skære det ud i pap så selv dovne politiske kommunikatorer kan forstå det, følger her en række konkrete eksempler, der helt tydeligt udstiller forskellene mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Forskellene er markante – og de er mange
Lad mig starte med den kriminelle lavalder, som Dansk Folkeparti ønsker nedsat til 12 år. Intet kunne ligge Socialdemokratiet mere fjernt end at stille børn helt ned til 5. klasse for en dommer. Vi har hele vores levetid kæmpet for, at alle børn skal have lige muligheder i livet. Det er ødelæggende at blive stemplet som kriminel – særligt når du har alle livets muligheder foran dig.

Vores svar på ungdomskriminalitet er, at børn og unge, som begår kriminalitet, skal mærke det har konsekvenser. Men børn skal ikke straffes som voksne. Vi skal som samfund sætte ind med forebyggelse, social konsekvens, uddannelse og beskæftigelse. Vi ved det virker, mens absolut intet tyder på, at Dansk Folkepartis løsningsforslag har andet end ødelæggende og negative effekter.

Intet kunne ligge Socialdemokratiet mere fjernt end at stille børn helt ned til 5. klasse for en dommer

Socialdemokratiet har til alle tider værnet om vores retssamfund. Derfor tager vi meget kraftigt afstand fra Dansk Folkepartis talrige forsøg på at lovliggøre selvtægt. Alene de sidste to uger har partiet fremsat forslag om, at borgerservice skal sælge pebersprays til helt almindelige borgere. Dermed altså en fuld lovliggørelse af håndvåben og opfordring til selvtægt.

Og det stopper ikke her. Dansk Folkeparti mener, at det skal være fuldt lovligt for privatpersoner at hænge mistænkte for kriminalitet ud på sociale medier og omdele løbesedler med deres billeder. Som socialdemokrat kan jeg ikke tage skarp nok afstand fra forslaget. Det rammer de vigtigste kerneprincipper i vores retssamfund – nemlig retten til en retfærdig rettergang, og at alle er uskyldig indtil andet er bevist. Grundprincipper, der kendetegner vores moderne demokratiske retssamfund. Og som fortsat skal gøre det.

Et retssamfund hvor det er og bliver politi samt domstole, der som henholdsvis udøvende og dømmende magt handler på vegne af os borgere. Politiet efterforsker og domstolene dømmer. De er vores garanter for, at alle får en retfærdig rettergang, at de ansvarlige bliver dømt, og at de uskyldige går fri. I Socialdemokratiet værner vi om disse grundlæggende værdier. Værdier som Dansk Folkeparti fra tid til anden prøver at udslette, og som de direkte håner med deres gentagne opfordringer til selvtægt.

Og forskellene fortsætter
Socialdemokratiet insisterer på, at Danmark skal tage et internationalt ansvar og overholde vores internationale forpligtigelser. Vi tror på grundlæggende universelle menneskerettigheder, vi tror på at hjælpe mennesker på flugt, og vi tror på, at integration kan lykkes. Modsat Dansk Folkeparti der ikke ønsker at integrere vores nye medborgere, og som er klar til at lade Danmark gå enegang i forhold til at nedbryde de internationale spilleregler.

Også hvad angår lukning af Irak-kommissionen, DNA-registre over samtlige borgere, fodlænker til asylansøgere, begrænsning af religionsfriheden, kontrol over musikvalg på DR, skat på engelsksprogede reklamer er der afgørende forskelle på de to partier.

Eksemplerne på de markante forskelle på mit parti og Dansk Folkeparti er utallige

Eksemplerne på de markante forskelle på mit parti og Dansk Folkeparti er utallige. Jeg kunne fortsætte på flere sider endnu. Vi er slet ikke nået til de mange urealistiske velfærdsløfter, besparelserne på den kommunale nære velfærd, rabat på luksusbiler, skatterabat til virksomhedsarvinger og besparelser, der rammer de svageste boligejere. Fælles for de talrige eksempler er, at de er essentielle for vores samfundsmodel, og den måde vi behandler de svage i samfundet på.

Det er helt korrekt, at der også er områder, hvor partier i det danske Folketing er enige. Herunder Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Men at vi er enige om løsninger på dele af samfundets udfordringer, og af og til indgår kompromiser, gør os under ingen omstændigheder identiske.

En rigtig socialdemokrat tager ansvar
Historisk set har socialdemokraten altid ønsket at tage ansvar. På arbejdspladsen, i foreningen, i familien – og i politik. Enhver der har prøvet at tage ansvar ved, at det kan være svært. Det kræver mod, og det kræver brede skuldre. Det har dog aldrig afholdt så meget som en eneste socialdemokratisk formand fra at løfte regeringsmagten. Men det har afholdt Dansk Folkeparti.

Stop jeres vrøvl. Forhold jer til det politiske indhold.

Budskabet til de, der har så lidt politisk indsigt, at de ser sig nødsaget til at gentage fladpandede paroler om, at Socialdemokratiet kopierer Dansk Folkeparti, er klart: Stop jeres vrøvl. Forhold jer til det politiske indhold. Vi er – og vil altid være – et parti, der står for løsninger. Også når det var svært.

Vi er – og vil altid være – et parti, der ikke er bange for at samarbejde henover den politiske midte. Vi er – og vil altid være – et parti, der værner om det danske demokrati; den danske velfærdsmodel; og det danske retssamfund. Det fortsætter vi med. Og det gør vi med udgangspunkt i vores socialdemokratiske værdigrundlag.

 

Trine Bramsen (f. 1981) er folketingsmedlem for Socialdemokraterne og rets- og menneskerettighedsordfører.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Folketingsmedlem for Socialdemokratiet 


Kommentarer fra Facebook