LA-krav kan koste bilejerne 100 milliarder kroner

Liberal Alliances forslag om at afskaffe registreringsafgiften vil halvere værdien af danskernes biler. Samlet set kan der blive tale om tab på omkring 100 millioner kroner, viser et svar fra Skatteministeriet.
Lige nu finder de afgørende forhandlinger om næste års finanslov sted mellem de blå partier. Et centralt forhandlingsemne er endnu engang registreringsafgiften, som Liberal Alliance kræver sat ned, hvis partiet skal støtte finansloven.

Faktisk mener partiet, at registreringsafgiften helt skal fjernes. Det er et af de centrale elementer i Liberal Alliances meget omtalte 2025-plan, som partiet præsenterede tilbage i 2014. Partiet slår på, at en afskaffelse af registreringsafgiften vil være godt gøre det billigere at købe en ny bil.

Liberal Alliance glemmer imidlertid at fortælle, at en afskaffelse eller nedsættelse af registreringsafgiften ikke kun vil sænke prisen på nye biler, men også på brugte biler. Faktisk viser et svar fra Skatteministeriet sidste år, at bilejerne mister værdier for omkring 100 millioner kroner, hvis registreringsafgiften helt afskaffes.

Bilejernes værdier kan blive halveret
Skatteministeriet skrev sidste forår i et svar til De Konservatives Brian Mikkelsen, at ”En ophævelse af registreringsafgiften vil give et umiddelbart prisfald med i gennemsnit samme størrelsesorden for såvel nye som brugte biler.” Konkret vurderer Skatteministeriet, at registreringsafgiften i dag udgør 46 procent af værdien af såvel nye som brugte biler.

Med andre ord vil en nedsættelse eller fjernelse af registreringsafgiften markant forringe værdien danskernes biler med 46 procent, fra de nuværende 230 milliarder kroner til omtrent 120 milliarder kroner: ”Ved en fuldstændig afskaffelse af registreringsafgiften skønnes bilejerne således at få et værditab på deres bil på i størrelsesordenen 110 mia. kr. i forhold til genanskaffelsesprisen.”, hedder det i svaret.

Afskaffes registreringsafgiften fra den ene dag til den anden, kan det altså betyde, at den brugte bil som søndag var 100.000 kroner værd, om mandagen kun vil være 54.000 kroner værd. Det kan også betyde, at mange danskere vil stå tilbage med et billån, som er markant højere end bilens værdi.

Beregningerne fra Skatteministeriet er som nævnt fra sidste år. Siden da er registreringsafgiften på dyre biler blevet sænket i forbindelse med finansloven for 2017, hvilket allerede ifølge ministeriets beregninger har udhulet værdien af danskernes biler.

LA medregner kun tab for statskassen
Liberal Alliances Anders Samuelsen har flere gange slået på, at partiets 2025-plan, herunder forsalg om at afskaffe registreringsafgiften, er ”gennemregnet” og ”blåstemplet” af Finansministeriet. Liberal Alliance har imidlertid kun bedt Finansministeriet de direkte konsekvenser for de offentlige indtægter. Ikke på konsekvenserne for bilejerne.

Finansministeriet beregnede sidste år, at Liberal Alliances forslag om at afskaffe registreringsafgiften vil koste 8,2 milliarder kroner om året. Heri medregner Finansministeriet også, at en afskaffelse af registreringsafgiften vil medføre en stigning i beskæftigelsen, fordi Finansministeriet mener, at danskerne vil arbejde mere, når det bliver billigere at købe større biler.


placeholder

Annonce