LA-pris for udskudt boligydelse: Lavere skat på store pensionsformuer

Liberal Alliance vil have et opgør med den såkaldte udligningsskat på store pensionsformuer. Det er prisen for, at nedskæringerne på boligydelsen udskydes til foråret. Udligningsskatten skal sikre, at velstillede pensionister ikke får utilsigtet fordel af skattereformen fra 2009.
Det var ikke en gratis omgang, da Dansk Folkeparti indgik aftale om at nedskæringerne på boligydelsen udskydes til foråret. Faktisk kan konsekvensen blive, at forårets bebudede nedskæringer på boligydelse til de pensionister md lavest indkomst, bliver ledsaget af en betydelig skattelettelse til de pensionister med højest indkomst.

Det fremgår nemlig af aftalen, at ”Parterne er enige om at drøfte størrelsen på udligningsskatten på pensioner frem mod 2020”. Liberal Alliances leder Anders Samuelsen har efterfølgende ikke lagt skjul på, at det er ham, der har krævet et opgør med det, han kalder ”særskatten på pensionister” for at acceptere en udskydelse af nedskæringer på boligydelsen.

Udligningskatten skal, som navnet antyder, udligne den forskel mellem fradrag for pensionsindbetaling og beskatning af pensionsudbetaling der opstod som konsekvens af skattereformen fra 2009. Frem til 2009 kunne højtlønnede får et fradrag på 59 procent, når de indbetalte penge på en pensionsopsparing. Til gengæld blev de så også beskattet med 59 procent, hvis de ved udbetaling ramte topskattegrænsen.

Med skattereformen i 2009 blev marginalskatten imidlertid sat ned med 6 procentpoint. Det betød, at de højtlønnede opsparere fik en fordel, fordi de ved indbetalingen fik et fradrag, der er seks procentpoint højere end det, de maksimalt kan blive beskattet ved udbetaling. ”Det indebærer en utilsigtet gevinst for den eksisterende pensionsopsparing, der er fradraget med højere marginalskatter”, hedder det i aftalen om en skattereform fra 2009.

Derfor blev der indført en midlertidig skat på 6 procentpoint, for at udligne den forskel. De seks procent aftrappes i øvrigt frem mod 2020. I år betales derfor en udligningsskat på 5 procent af pensionsudbetalinger, der overstiger 374.800 kroner.

Når Liberal Alliance kalder det en ”særskat” for pensionister, så glemmer partiet dels at fortælle, at det kun er en meget lille del af de mest velstillede pensionister, som betaler den, og dels at skatten jo netop er en særskat alt den stund, at det kun er pensionsopsparere, som alternativt ville få en fordel af det højere skattefradrag.

Forårets forhandlinger kan med andre ord munde ud i, at de mest velstillede pensionister får lavere skat, mens mange af de økonomisk dårligst stillede pensionister får lavere boligydelse.


placeholder

Annonce