Lad det regnbuefarvede blod flyde

Homoseksuelle mænd kan fortsat ikke få lov til at donere blod, selv om den smitterisiko, der i sin tid gjorde forbuddet nødvendigt, for længst er forsvundet.
I Danmark har vi årligt behov for 25.000 nye bloddonere. Derfor opfordres særligt mænd til bloddonation. Mænd kan (grundet kropsstørrelse) levere mere blod end kvinder, men mænd udgør i øjeblikket kun en tredjedel af Danmarks nye donorer.

Med kampagnen ”Rigtige mænd giver blod” har Sundhedsstyrelsen tidligere forsøgt at gøre flere mænd til bloddonorer. Men grundet den nuværende lovgivning har en gruppe af kongerigets mænd ikke mulighed for at være ”rigtige mænd”. Hvis en mand har dyrket sex med en anden mand, udelukkes han nemlig permanent som bloddonor.

Danmarks lovgivning om bloddonorer er bestemt af Europarådets direktiv 2002/98/EF. Af direktivet fremgår det, at medlemsstaterne skal indhente oplysninger fra donorer i forbindelse med undersøgelse af ”egnethed”.

I direktivet står der dog intet om, at bestemte seksuelle præferencer skulle udelukke donorerne. Det er altså en dansk beslutning, at homoseksuelle mænd ikke kan donere blod, og forbuddet burde dermed også let kunne ophæves via dansk lovgivning.

Sundhedsstyrelsen opretholder stadig forbuddet med henvisning til patientsikkerheden. Argumentationen var legitim engang, da metoden til blod-screening var ringere end tilfældet er i dag. Men overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling Q på Aalborg Sygehus, Henrik Nielsen, vurderer, at man ud af én million prøver, som alle er inficeret med HIV, muligvis nu blot vil overse én prøve (en såkaldt ”falsk negativ”).

Den nuværende screeningsmetode er altså lige så sikker, som de DNA-tests der anvendes til domsfældelse af kriminelle i landets retssager. Patientsikkerheden er altså baseret på nogle ekstreme forsigtighedsregler, som er forældede.

Der er et kæmpe paradoks i, at Sundhedsstyrelsen på den en side mangler (særligt unge mandlige) bloddonorer, og i den sammenhæng kører store kampagner for at hverve, og på den anden side på forhånd udelukker en stor gruppe potentielle donorer.

Politisk flertal og stilstand
Før sidste folketingsvalg opfordrede Ø, SF, V, K, LA og DF, den daværende socialdemokratiske sundhedsminister Nick Hækkerup til at revurdere det danske forbud.

Tidligere sundhedsminister og nuværende innovationsminister, Sophie Løhde(V), bad dengang Sundhedsministeren om at lade Sundhedsstyrelsen se på, om forbuddet burde lempes. I dag er der forsat et politisk flertal for at revurdere forbuddet.

Vores opfordring til de ansvarlige politikere er derfor klar: Drop forbuddet og lad det regnbuefarvede blod flyde i banken!

 

Rune Rummel er kandidat til kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, Andreas Keil er medlem af Borgerrepræsentationen i København, Nicolaj Bertel Riber er kandidat til kommunalbestyrelsen i Dragør og Jarl Feyling er regionsrådskandidat i Region Hovedstaden. Alle fire fra Socialdemokratiet.

Indlægget er alene udtryk for skribenternes egen holdning.


Kommentarer fra Facebook